Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Yapısı ve İlişkileri

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2414 – Aile Yapısı ve İlişkileri Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Aile: Tanımı, Önemi, Özellikleri, Tarihsel Gelişimi ve Aile Tipleri Google

Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan sosyal bir birimdir. Aile toplumun temel yapı taşıdır. Sağlıklı aileler sağlıklı toplumları oluşturur. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Aile nedir? başlıca özellikleri nelerdir? – Ailenin toplumda üstlendiği işlevler nelerdir ve günümüzde ne türde değişimler olmuştur? – Birey ve toplum açısından aile neden önemlidir? – Tarih boyunca ailenin oluşumu ve […]

02. Toplumsal Kurumlar ve Aile Google

Toplumdaki değişmelere bağlı olarak sosyal kurumların yapı ve işlevlerimle de değişme görülür. Sosyal kurumlunu herhangi birinde meydana gelen değişme yada yaşanan sorun diğer kurumlarda da hissedilir. Sosyal kurumlar, farklı özellikler taşısalar bile genelde toplumların hepsinde bulunur. Bunların başlıcaları; aile, devlet, hukuk, eğitim, ekonomi, din ve ahlak kurumlarıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Ailenin karşılıklı etkileşim […]

03. Evlilik: Anlamı, Önemi ve Özellikleri Google

“Senin yanında yürümek, sevdiğin o küçük ayaklarımla adım atmak, ayaklarımı uzun ölçekli kunduralarımın içinde hissetmek çevreme sardığın bütün sevgiyi sevdiriyor bana. Ellerimin küçük el kürkü içinde kıpırdaması; kollarımın, yüzümün hareketleri, sesimin dalgalanmaları beni mutlulukla dolduruyor” (Krich, 1998). Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Evlenme ve evlilik nedir? – Evliliğin sosyal yapıdaki yeri ve önemi nedir? – […]

04. Evlilik Kararı ve Evlenme Google

Evlilik kararı insanın, yaşamındaki en zor ve en önemli karandır. Evlenen eşlerin yanı sıra yakınları ile bu evlilikten doğacak çocuklar da, evlilik kararının etki alanındadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Evlilik kararının kapsamı ve önemi nedir? – Evliliğe hazır olmanın anlamı ve önemi nedir? – İnsanları evliliğe yönlendiren etkenler nelerdir? – Evlilikte eş seçmenin önemi […]

05. Evlilikte Uyum ve Dayanışma Google

Evlilik bir ömür boyu hayatı paylaşmaktır. “Sende sükûn bulana kadar yüreğim huzursuzdur”. “Sevebileceğim şeyi aradım, sevebileceğim şeyi aradım sevmeye âşık olarak güvensizlikten, tuzaksız yollardan nefret etlim “ M.C.Darcy Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda: – Evlilikte uyum ve dayanışmanın anlamı ve önemi nedir? – Evlilikte karşılanması beklenen temel ihtiyaçlar nelerdir? – Aşk evlilikte uyumu nasıl etkiler? – […]

06. Anne Baba Olmak Google

Anne baba olmak çok ciddi hazırlık gerektiren bir dunundur. Anne baba rolü, çok fazla sorumluluk isteyen geri dönüşümü olmayan, birçok bilgi ve beceri edinmeyi ve toplumsal anlamda birçok fedakârlıklar yapmayı gerektiren bir roldür. Bu yeni role hazırlıklı hale gelebilmek için hem psikolojik olarak hazır olmak hem de bir çocuğun ihtiyaç duyduğu bakım, eğitim ve psikolojik […]

07. Ailede İletişim ve Etkileşim Google

Aile, kendi üyelerini değerli bulur, aralarında karşılıklı destek, uyum ve iletişim vardır. Uyum ve desteğin temeli olan “iletişim” toplumlardaki temel düzeni sağladığı gibi, aile sistemi içinde de sağlıklı bir düzenin oluşmasına katkıda bulunur (Özgüven, E. 2000). Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – İletişim nedir? İletişimin öğeleri nelerdir? – Ailede iletişimin önemi ve özellikleri nelerdir? – Ailede […]

08. Ailenin Sosyal Güvenliği Google

Sosyal güvenliğin en önemli özelliği, koruma birimi olarak aileyi esas almaktadır. Bugün oluşturulan tüm güvenlik sistemleri aileyi hedef almakta, geliştirilen sosyal güvenlik, politikaları, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması yönünde olmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Sosyal güvenlik nedir? Sosyal güvenliğin koruma kapsamında kimya da kimler vardır? – Sosyal güvenlik konusunda geleneksel uygulamalar ve bunu […]

09. Teknoloji Aile Etkileşimi Google

İnsan yaşamında var olan en önemli iki öge iş yaşamı ve aile yaşamıdır. Bu iki öge birbirini bütünler. Bu nedenle bir insanın iş yaşamı doğrudan doğruya aile yaşamına etki eder. Teknolojinin değişmesine bağlı olarak iş yaşamında önemli değişiklikler ortaya çıkmıştır, iş yaşamı ekonomik yaşamın ta kendisidir. Bu yaşamda sürekli yeni oluşumlar meydana gelmektedir. Birey de […]

11. Teknolojinin Aile Yaşamına Olumlu ve Olumsuz Etkileri Google

Aile, teknolojiden son derece fazla etkilenmekte ve buna bağlı olarak da değişim göstermektedir. Değişim olumlu yönde olabildiği kadar olumsuz yönde de olabilir. Teknolojinin ortaya çıkarabileceği olumlu ve olumsuz etkiler, olumlu ve olumsuz değişmeleri ortaya çıkarır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Geleceğin teknolojileri nelerdir? – Geleceğin teknolojileri hangi gruplara ayrılır? – Teknoloji ile aile arasındaki etkileşim […]