Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Psikolojisi ve Eğitimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2417 – Aile Psikolojisi ve Eğitimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Kızlarda Ergenlik Dönemi Google

Ergenlik çağında vücudun orkestra şefi dediğimiz hipofiz bezinden salgılanan FSH ve LH hormonları, genç kızlarda yumurtalıkları uyararak östrojen salgısını başlatır. Genç kızlarda boy uzaması erkeklere nazaran ergenliğin başında başlar, hızlı olur ve daha çabuk biter. Östrojenin etkisi ile genital bölgede kıllanma, kalça bölgesin­de yağlanma, memelerde büyüme, meme başının renginde koyulaşma ve gelişme görülür. Vücut hatları […]

Norm Dışı Cinsel Davranışlar Google

Cinsellikte “normal” olanın ne olduğu; bir toplumdan diğerine, hatta aynı toplum içerisinde zamanla değişebilmektedir. Ancak cinsel davranışların belli kuralları, normları vardır. Bu kural ve normların dışına düşen cinsellik, tarih boyunca ve top­lumlara göre bazı farklılıklar gösterse de hep normal dışı sayılmıştır. Norm: Fetişist insanların dokunarak ya da koklayarak cinsel tatmin bulduğu nesne. Fetiş: Sadece belli […]

Psikolojik Sorunlu Aile Google

Bir ailenin psikolojik sorunlu olması, kendisinden beklenen işlevleri yerine getir­mede sıkıntılarının olması demektir. Sağlıksız aile demektir. Birinci ünitede işlev­sel (sağlıklı) ailelerin temel özellikleri sayılmıştı. Orada altı maddede toplanan özelliklerden yola çıkarak sağlıksız ailenin özelliklerine ulaşılabilir. Sağlıksız aile­ler şu özellikleri gösterir (Sayıl, 1989): – Üyeleri dış iletişime kapalıdır. Dolaylı ilişkiler içindedirler. Birbirlerine karşı kesin ve açık […]

Psikolojik Sorunlu Aileye Yaklaşım Biçimleri Google

Ana, baba ya da çocuklarda görülen davranış bozukluklarına, sorunun nedeni ve çözümünde iki farklı biçimde yaklaşılmaktadır. “Aile yaklaşımı”, sorunun nedeni ve çözümü olarak hasta bireyi değil, onun ailesini merkez alan bir anlayıştır. Bu ai­le yaklaşımının tersi; bireyi (hastayı) merkez alan, hasta kişi üzerine odaklanan yaklaşımdır ve “tıbbi yaklaşım” ya da “birey merkezli yaklaşım” olarak isimlendirilmektedir. […]

Psikolojik Sorunlu Aileye Yardımın Geleneksel ve Çağdaş Biçimleri Google

Geleneksel olarak aile ve evlilik sorunlarının, çoğunlukla aile büyüklerinin araya girmesiyle, eşlerin kendileri tarafından ya da dışarıdan bir kişinin yardımıyla çözü­lebildiği bilinmektedir. Dışarıdan bir kişinin yardımına gereksinim duyulduğunda; bu kişi, çevresinde saygı duyulan, sözü dinlenen, bilgili olduğuna inanılan biridir. Bunların tarafları bağlayıcı nitelikte bir otoriteleri olduğu kabul edilir. Yaşanan toplumsal değişmeler ve çekirdek ailenin giderek […]

Sağlıklı Akran İlişkileri ve Çocuk Üzerindeki Etkileri Google

Çocukların akranları ile olumlu bir etkileşim içinde olması, hayattaki başarıları için önemlidir. Grup içine girdiklerinde ortak bir amaç ve değeri paylaşırlar. Çocuklar sadece zevk almak için değil, aynı zamanda kaygılarını ya da huzursuzluğa yol açacak dürtülerim boşaltmak için oyun oynarlar. Oyun, çocukların en önemli dür­tülerinden biri olan saldırganlık dürtüsünün boşalmasını sağlar. Oyun oynarken tecrübe kazanan […]

Sağlıksız Akran İlişkileri ve Çocuk Üzerindeki Etkileri Google

Akran grupları genellikle olumlu yönde işlev görmelerine rağmen bazen olumsuz yönde de etkili olurlar. Örneğin; yeni bir kente taşınan, yeni bir okula giden her­kes oradaki yaşıt gruplarına girmenin ne kadar zor olduğunu bilir. Gruplar yeni geleni iyice incelemektedir. Farklı olan bu kişiyle alay edip eğlenmekten zevk ala­bilirler. Sık sık düşmanca davranışlar ya da karşı cinsle […]

Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Tanımı Google

Dünyadaki hiçbir ülke ve toplum şiddetten soyutlanmış değildir. Şiddet görün­tüleri kitle iletişim araçlarında boy boy yer almakta; sokaklarımızda, evlerimiz­de, okullarımızda, iş yerlerimizde şiddet hiç eksik olmamaktadır. Dünya sağlık örgütü şiddeti şöyle tanımlamaktadır: Fiziksel bir gücün veya herhangi bir bas­kının bilerek ve isteyerek bireyin kendisine, başka birine veya bir gruba yönel­tilmesi ve bunun sonucunda yaralanma, ölüm, […]

Şiddetin Kökenleri: Ekolojik Bir Model Google

Bazı kişilerin şiddet uygulamaya daha yatkın olması, bazılarını ise yatkın olma­ması tek bir nedenle açıklanamaz. Çünkü şiddet karmaşık bir olgudur ve kökenin­de biyolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve politik çok çeşitli etmenlerin etkileşimi vardır. Şiddetin kökenlerini açıklayan ekolojik model ilk kez 1970’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu modelde şiddet davranışı veya şiddet kurbanı olmaya yol açan etmenler […]

Sistem Olarak Aile Google

Aile yaklaşımı, aileyi sistem olarak gören anlayış üzerine kurulmuştur. Sistem, bir­birleriyle tutarlı bir ilişki ya da etkileşim içinde bulunan birimlerin ya da öğelerin bir toplamıdır. Buna göre aile tek tek bireyler olarak değil, çevresi ile olan ilişki­leri içinde ele alınır. Dolayısıyla aile yaklaşımı, bireydeki sağlıksız davranış ile o davranışın ortaya çıktığı ortam arasındaki ilişkiye odaklanır. […]