Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Psikolojisi ve Eğitimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2417 – Aile Psikolojisi ve Eğitimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Aile Psikolojisi ve Aile Kuramları Google

Karikatür. Oral, Tan. (1998). “Kadınlar ve Erkekler Karikatür Sergisi”. KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. I. Kültür-Sanat Kurultayı. Lefkoşa: 3-6Mart Atatürk Kültür Merkezi. Cinsellik, evlilik, kadınlık-erkeklik rolleri, aile anlayışı, aile ilişkileri, ailenin için­de bulunduğu koşullar… son 50 yıl içerisinde, önceki kuşakların hayal edemeye­ceği şekilde değişmiştir. Bugün gelinen noktada insanlar daha bir özgürleşirken; evlilik […]

02. Kadın ve Erkek Psikolojisi Google

Karikatür. Oral, Tan. (1998). “Kadınlar ve Erkekler Karikatür Sergisi”. KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. I. Kültür-Sanat Kurultayı. Lefkoşa:3-6Mart Atatürk Kültür Merkezi. Erkek ve dişi, insanlığı bütünleyen iki cinstir. Bu iki cinsten hiçbiri diğerinden üs­tün değil, ancak farklıdırlar. Biyolojik olarak herhangi bir olguda erkeğin olaya ilk yaklaşımı mantıki olurken, kadının bakış tarzını duygulan […]

03. Aile Eğitimi Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Bilgili ve bilinçli ana babalar, psikolojik ve bedensel açıdan sağlıklı çocuklar yetiş­tirmede daha avantajlıdırlar. Dolayısıyla kişileri evlilik öncesinde ya da anne-baba olmaya karar vermeden önce, üstlenecekleri sorumluluklar konusunda eğit­mek, aile kurumunun başarı şansını artıracaktır. Bilgili ve bilinçli aileler, yetişe­cek çocukların ve toplumsal geleceğimizin en temel güvencesidir. […]

04. Aile İlişkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Aile, soyut anlamda kişilerarası ilişkileri içeren, belli kuralları olan bir düzendir. Ailenin amacı, ailedeki her bir bireye uyum içerisinde gelişme olanağı sağlamak­tır ve aile içinde uyumun temeli doğrudan ailenin duygusal ortamı ile ilişkilidir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Aileyi oluşturan unsurlar nelerdir, Sağlıklı karı-koca ilişkisi […]

05. Aile Tutumlarının Çocuğun Cinsel, Ahlaki ve Sosyal Gelişimine Etkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Her şeyin temeli sevgidir. Çocuklarına karşı sıcak ve kabul edici olan, onları din­leyen, onların oyunlarına katılan anne-babalar; çocuklarının cinsiyetine uygun bir kimlik geliştirmesine; onların daha zeki, daha yaratıcı, hayal güçleri daha ge­niş, mutlu ve başarılı olmalarına yardımcı olacaklardır. Her şey sevmekle başlar. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan […]

06. Akran İlişkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Çocukları oynarken izlediğinizde değişik davranış şekillen görürsünüz. Kimi ço­cuklar çok mutludur, oyuna katılır; kimileri ise mızıkçılık yapıp bir köşede büzü­lür. Çocuklar bu ilişkiler içinde kendileri hakkında geri bildirim alırlar. Yaşıtları sayesinde yeni ortamlarda, yeni insanlarla daha kolay tanışır, yeni sorunlarla da­ha kolay baş edebilirler. Amaçlarımız Bu […]

07. Ailede Cinsellik Google

Karikatür. Özbek, Eray. (1999). Karaltılar. Ankara: Karikatür Vakfı Yayınlan Tek tanrılı dinlerin hepsinde, kadının ikincilliği doğal kabul edilmiş; bu kabul, kadı­nın ve onun bedeninin denetlenmesinin meşru gerekçesi sayılmıştır. Dolayısıyla di­nin kadına bakışı, hem kadın ve erkek cinselliği hem de bu iki cinse biçilen toplum­sal roller anlamada kritik öneme sahiptir. Bu rol beklentileri içinde yetiştirilen kadın […]

08. Aile Tutumlarının Çocuk ve Ergen Üzerindeki Etkileri Google

Karikatür. Soyöz, Haslet. (1981). Küçümen. İstanbul: Yalçın Çocuk Kitapları. Çocukların büyüyüp erişkin olmasında, bireyselleşmesi ve kişilik özelliklerinin or­taya çıkmasında iki önemli etken vardır. Birincisi ailemizden bize geçen genetik miras, ikincisi ise içinde bulunduğumuz çevredir. İnsan canlısının içinde bulun­duğu, beslenip geliştiği, kültürel değerlerini öğrendiği, alışkanlıklarını kazandığı en önemli ortam ise ailedir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduğunuzda; – […]

09. Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Google

Karikatür. Ural, Orhan. “Balcioğlu, Semih. (1998). Cumhuriyet Dönemi Türk Karikatürü. Ankara: İş Bankası Yayınlan.” İnsanoğlu ilginç bir varlıktır. Bazen görünür hiçbiri neden yokken korkmaya baş­lar; huzursuzluk-gerginlik, suçluluk duygulan yaşar, ağlar. Bazen hırçınlaşıp öf­kelenir; bazen de kendini daha neşeli ve canlı hisseder. Ya da tüm duygularını yi­tirmiş gibi ne öfkelenebilir, ne ağlayabilir ne de gülebilir. Amaçlarımız […]

10. Eşe Yönelik Şiddet ve Eşin İstismarı Google

Rogge, Jan-Uwe. (tarih yok). Sınırları Ebeveynler Koyar. İstanbul: Rota Yayınları. Aile içi şiddet ister zengin isterse fakir olsun tüm toplumlarda yaygın olarak görül­mektedir. Genellikle aile içi bir mesele olarak görülmesi; şiddetin önlenmesi ve or­tadan kaldırılması yolundaki en büyük engeldir. Sadece yasal düzenlemelerle so­runun çözmek mümkün değildir. Toplumu eğitilmesi, şiddet mağdurlarının her açıdan desteklenmesi büyük önem […]