Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Sosyoloji / Psikoloji

Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Yapısı ve İlişkileri, Davranış Bilimlerine Giriş, Felsefe, Rehberlik, Sosyal Psikoloji, Toplum ve İletişim Dersleri

01. Aile Psikolojisi ve Aile Kuramları Google

Karikatür. Oral, Tan. (1998). “Kadınlar ve Erkekler Karikatür Sergisi”. KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. I. Kültür-Sanat Kurultayı. Lefkoşa: 3-6Mart Atatürk Kültür Merkezi. Cinsellik, evlilik, kadınlık-erkeklik rolleri, aile anlayışı, aile ilişkileri, ailenin için­de bulunduğu koşullar… son 50 yıl içerisinde, önceki kuşakların hayal edemeye­ceği şekilde değişmiştir. Bugün gelinen noktada insanlar daha bir özgürleşirken; evlilik […]

01. Aile: Tanımı, Önemi, Özellikleri, Tarihsel Gelişimi ve Aile Tipleri Google

Aile, anne baba ve çocuklardan oluşan sosyal bir birimdir. Aile toplumun temel yapı taşıdır. Sağlıklı aileler sağlıklı toplumları oluşturur. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Aile nedir? başlıca özellikleri nelerdir? – Ailenin toplumda üstlendiği işlevler nelerdir ve günümüzde ne türde değişimler olmuştur? – Birey ve toplum açısından aile neden önemlidir? – Tarih boyunca ailenin oluşumu ve […]

01. Felsefe Nedir? Google

Felsefe, dünyaya ilişkin algısal deneyimlerin “ötesine geçerek” veya “üstünden bakarak” dünyayı veya varoluşu anlama ve anlamlandırma etkinliklerinden veya alanlarından biridir. Felsefe esas olarak düşünmeye ve sorgulamaya istekli insanların aralarında gerçekleştirdikleri ve zihinsel alış-veriş süreçleri içinde karşılıklı tartışmalarla ortaya çıkabilecek dinamik bir olgudur. Felsefe cansız, soyut kelimeler yığını olmaktan ziyade; düşünen, fikir üreten ve fikirlerini birbirine […]

01. Öğrenci Kişilik Hizmetleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğrenci kişilik hizmetlerine ilişkin temel kavramları açıklayabilecek, – öğrenci kişilik hizmetlerinin kapsamını kavrayabilecek, – doğru bir rehberlik anlayışı geliştirebilecek, – eğitimci olarak görev yaparken öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında kendisine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olabilecek, – öğrenci kişilik hizmetlerine ve rehberliğe karşı olumlu bir tutum geliştirebileceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

01. Sosyal Psikoloji Nedir? Google

Bu ünitede sosyal psikolojinin tanımı, diğer bilim dalları arasındaki yeri, alandaki temel kuramsal yönelimler ve bu bilim dalında kullanılan belli başlı bilimsel yöntemler ele alınacaktır. Aşağıda amaçlar kısmında verilen sorular doğrultusunda üniteyi okumanız, metin içinde ve sonunda verilen soruları yanıtlamanız sosyal psikoloji disiplininin ne olduğu, nelerle uğraştığı ve hangi yöntemleri kullandığı konusunda sizi aydınlatacaktır. Bu […]

01. Sosyolojiye Giriş ve Yöntem Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bir disiplin olan sosyolojiyi tanımlayacak, – toplumsal yaşamdaki yerini tartışabilecek; temel ilgi odağını, grup ilişkilerindeki önemini ve amacını açıklayacak, – sosyolojinin alt dallarını tanımlayacak, – sosyolojinin kullandığı yöntem ve bilimsel araştırmada takip edilmesi gerekli aşamaları örneklerle tartışabileceksiniz. On beş yaşındayken Willie Basket, […]

02. Kadın ve Erkek Psikolojisi Google

Karikatür. Oral, Tan. (1998). “Kadınlar ve Erkekler Karikatür Sergisi”. KKTC Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı. I. Kültür-Sanat Kurultayı. Lefkoşa:3-6Mart Atatürk Kültür Merkezi. Erkek ve dişi, insanlığı bütünleyen iki cinstir. Bu iki cinsten hiçbiri diğerinden üs­tün değil, ancak farklıdırlar. Biyolojik olarak herhangi bir olguda erkeğin olaya ilk yaklaşımı mantıki olurken, kadının bakış tarzını duygulan […]

02. Sosyal Algı Google

Algı, başka insanları ve olayları tanıma ve anlama biçimimizdir. Dolayısıyla algı açısından; sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz önemli değil, başkalarının sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz hakkındaki düşünceleri önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Başkalarıyla ilgili izlenimlerimizin nasıl oluşturduğumuzu açıklayabilecek, – Başkalarına ilişkin izlenimlerin nasıl bütünleştirildiğini açıklayabilecek, – Başkalarına ilişkin yargılarımızı bozan algısal yanlılıkları tanımlayabilecek, […]

02. Sosyolojinin Ortaya Çıkışı ve Kuramsal Yaklaşımlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – ilk ve ortaçağdaki toplumsal düşüncenin temellerini inceleyecek – sosyolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasında rol oynayan etkenleri açıklayacak, – ilk sosyologların toplum konusundaki düşüncelerini ve sosyolojinin üç temel yaklaşımı olan fonksiyonalist, çatışma ve etkileşimcilik yaklaşımlarını açıklayacak, – yeni yaklaşımlardan sosyal alışveriş […]

02. Toplumsal Kurumlar ve Aile Google

Toplumdaki değişmelere bağlı olarak sosyal kurumların yapı ve işlevlerimle de değişme görülür. Sosyal kurumlunu herhangi birinde meydana gelen değişme yada yaşanan sorun diğer kurumlarda da hissedilir. Sosyal kurumlar, farklı özellikler taşısalar bile genelde toplumların hepsinde bulunur. Bunların başlıcaları; aile, devlet, hukuk, eğitim, ekonomi, din ve ahlak kurumlarıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Ailenin karşılıklı etkileşim […]