Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1344 – İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Vücudun Organizasyonu Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – anatomi ve fizyolojinin ne olduğunu tanımlayabilecek, – insan vücudunun yapı ve işlevi arasındaki ilişkiyi söyleyebilecek, – anatomi ve fizyoloji bilimlerinde kullanılan Latincenin önemini açık­layabilecek, – canlıların ayırt edici özellikleri sayabilecek, – insan vücudundaki bölge ve boşlukların isimlerini yazabilecek, – insan vücudunu incelerken kullanılan anatomik duruşu tanımlayabilecek, – vücudun iç […]

Anatomi ve Fizyolojinin Tanımı ve Terminolojisi Google

Vücudumuzun yapı ve işleyişini anlamada temel bilgileri edinmemizi sağlayan iki bilim dalı, anatomi ve fizyolojidir. Anatomi, canlı vücudunu oluşturan ve belir­li görevleri üstlenen organ ve oluşumların yerini ve yapısını inceler. Fizyoloji ise bu yapıların işlevlerini incelemekte ve açıklamaktadır. Anatomi, vücudumuzun gözle görülebilen ana hatlarından, modern cihazlar aracılığıyla görülebilen en kü­çük yapısal birime kadar geniş bir […]

Anatomik Duruş Google

Anatomide ele alınan bütün organ ve oluşumlar belirli bir duruşa göre tanım­lanmaktadır. Bu anatomik duruş; karşımızda ayakta duran, başı dik, gözleriy­le öne bakmakta olan kolları yanlara sarkık, avuç içleri öne çevrilmiş bulunan bir insana aittir. Yukarıdaki tabloda verilen tüm tanımlamalar bu anatomik du­ruşa göre yapılmalıdır. Anatomik plan ve kesitler Organ ve oluşumların yerini tanımlayabilmek için […]

Anatomik Pozisyon, Yön, Plan ve Kesitler Google

Vücudumuzda bulunan organ ve oluşumların yerini tanımlayabilmek için yön, plan ve kesitlere ilişkin ortak terimler kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları ve an­lamları Tablo 1.1’de verilmiştir. Tablo 1. 1. Anatomik yönlere ilişkin terimler. Parantez içinde verilen terimler, eşanlamlı olarak kullanılabilen terimlerdir Terim Tanım Örnek Superior (cephalic, cranial) Yukarıya, baş kısma doğru Akciğerler, midenin superiorundadır. Inferior (caudal) aşağıya, ayaklara […]

Bilimde Latincenin Önemi (Lingua Latina) ve Bazı Özellikleri Google

Biyoloji gibi canlılarla ilgili bilimlerde ve özellikle anatomi alanında Latince terim­lerle karşılaşmak kaçınılmazdır. Vücuttaki yapıların adları, birçok bilim alanında olduğu gibi, anatomide de uluslararası dil ve anlam birlikteliğini sağlayabilmek amacıyla Latince olarak ifade edilmektedir. Bilimsel alanda kullanılan Latincedeki terimler genellikle, Türkçeden farklı olarak, yazıldığı gibi okunmaz. Ayrıca okunduğu gibi de yazılmaz. Türkçeden çok farklı yazım […]

Homeostasis Google

Hayatın devamı için canlının iç ortamının değişmez tutulması şarttır. Bu sıvı ortam; hücreler arası sıvı= interstisyel sıvı= iç ortam olarak tanımlanır ve hücrelerin atmosferi gibidir. Hücreler yaşamları için her türlü maddeyi bu sıvı ortamdan alır ve metabolizma sonucu oluşturdukları ürünleri de bu ortama boşaltırlar. Hücrelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, iç ortamın sıcaklık ve kimyasal içerik yönünden (pH= […]

Vücudun Organizasyon Düzeyleri Google

Vücudumuzu oluşturan tüm yapılar, kimyasal düzeyde bir organizasyonun sonu­cudurlar. Çeşitli atomlar birleşerek molekülleri ve bu moleküller de birleşerek “makromolekül” adı verilen daha büyük yapıları oluştururlar. Makromoleküller ise organel ve giderek canlı özelliği gösteren en küçük birim olan hücreleri oluş­turacak şekilde organize olmuşlardır. Hücreler belirli bir düzende bir araya gelerek dokuları, farklı dokuların bir ara­ya gelmesiyle […]

Vücut Bölgeleri Google

Anatomik duruşa sahip bir vücut üzerinde, insan vücudu dışarıdan bakıldığında iki ana başlık altına incelenir. Bunlar; Aksiyal (axial) kısım. Burada baş, boyun, göğüs (thorax), karın (abdomen) ve leğen (pelvis) bulunur. Uzuvlar (ekstremiteler, üyeler, ya da appendikular kısım) üst ekstremitelerde; omuz, kol, dirsek, ön-kol, bilek ve el bulunur alt ekstremitelerde; kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bilek­leri […]

Vücut Boşlukları Google

İnsan vücudunda bulunan organların birçoğu, vücudun içinde bulunan boşluklar­da bulunur. Bunlar, birisi vücudun arka kısmında (dorsal); diğeri ön kısmında (ventral olarak) yerleşmiş iki ana boşluk şeklindedir. Dorsal boşlukta beyin ve omurilik, ventral boşlukta ise torakal ve abdominopelvik boşluk bulunmaktadır. Dorsal boşluğun üst kısmında cranial boşluk, buradan aşağıya doğru uzanan da­ha dar ve uzun boşluk, vertebral […]