Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Uluslararası Pazarlama

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2110 – Uluslararası Pazarlama Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Uluslararası Pazarlama ve Çevre Koşulları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Uluslararası pazarlamanın önemini kavrayacak – Uluslararası pazarlamada değişen çevre koşulları hakkında bilgi sahibi olacak – Uluslararası pazarlamaya ilişkin işletmelerin tutumlarını etkileyen faktörleri ve ihracata yönelme nedenlerini gözden geçirme fırsatı bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Uluslararası Pazarlama Nedir? Uluslararası Pazarlara Açılmanın Nedenleri Uluslararası Pazarlara Girmenin Avantajları İşletmelerin Uluslararası Pazarlamaya Katılma Dereceleri […]

02. Dünya Ticaretinde Gelişmeler ve Uluslararası Pazarlara Giriş Biçimleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Gelişen dünya ticaretinde ihracatımızın yapısı konusunda bilgi sahibi olacak, – Uluslararası ticareti teşvik eden kuruluşlar ile uluslararası ticareti engelleyici koşulların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacak, – Uluslararası pazarlara giriş şekillerinin hangi stratejilerden oluştuğunu gözden geçirme fırsatını da bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Dünya Ticaretinde Gelişmeler Uluslararası Ticareti Teşvik Eden […]

03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Pazarlama bilgi sistemini – Uluslararası pazarlama için gerekli bilgilerin ne olduğunu – Bilgi kaynaklarını – Pazarlama araştırmasının tanımını ve önemini – Uluslararası pazarlama araştırmasında kullanılan yöntem konularında bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Yönetim Bilgi Sistemleri Pazarlama Bilgi Sistemi Uluslararası Pazarlamada Gerekli Bilgiler Uluslararası Pazarlama Araştırması Uluslararası Pazarlama Araştırması […]

04. Uluslararası Pazarlama Planlaması ve İhracatta İşletmenin Örgüt Yapısı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İşletmelerde planlama amaçlarını kavrayacak, – Planlama sorunları ile işletmenin istifade edebileceği fırsatları konusunda bilgi sahibi olacak, – Pazarlama stratejilerinin uygulanmasını öğrenecek, – İhracatta bulunan işletmelerde ihracat işlemini yürüten birimin nasıl kurulabileceğini anlayacak, – İhracat biriminin hangi esaslara göre bir örgütlenmeye gittiğini ve yapması gereken işleri öğreneceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

05. Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Uluslararası pazarlarda ürünlerini satmak isteyen işletmelerin ürünle ilgili kararlarının neler olduğunu kavrayacak, – Uluslararası pazarlamada ürün stratejileri konusunda bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Dış Pazarlar İçin Ürün Planlaması Dış Satımda Endüstriyel ve Tüketim Ürünleri Arasındaki Farklar Ürün Özellikleri ve Üretim Teknikleri Ürün Planlamasında Stratejik Alternatifler Dış Pazar Çevresi […]

06. Uluslararası Pazarlamada Fiyatlama Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dış satım için üretilen bir ürünün fiyatlandırılmasında hangi faktörlerin dikkate alındığı konusunda bilgi sahibi olacak. – Yeni bir ürünün ihracatta fiyatlandırılması için kullanılan fiyatlama stratejilerinin önemini kavrayacaksınız. – Uluslararası ödeme şekillerini gözde geçirme fırsatını bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Pazarlamada Fiyatlandırma Süreci Dış Satıma Yönelik Fiyatlandırmada Ek Maliyetler Fiyatlandırma Yöntemleri […]

07. Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dağıtım kanalları ve aracı kuruluşların önemini kavrayacak, – Dağıtım kanallarının seçimini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olacak, – İhracatta kullanılan dağıtım stratejilerini gözden geçirme fırsatı bulacak, – Uluslararası pazarlamada fiziksel dağıtımın fonksiyonlarını göreceksiniz. İçindekiler – Giriş Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalı Planlaması İhracatta Dağıtım Kanalı Stratejileri […]

08. Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dış pazarlarda satışları artırmak için yapılan satış çabaları konusunda bilgi sahibi olacak, – İhracatın artırılması için yapılan reklamın önemini kavrayacaksınız. İçindekiler – Giriş Uluslararası Pazarlama ve İletişimin Özellikleri Dış Pazarlarda Satış Çabalarının Amaç ve Hedefleri Satışları Artırıcı Çabalarının Planlanması Yurt Dışı Reklamlarda Yararlanılacak Reklam Araç Türleri Özet Test Soruları […]

09. Uluslararası Pazarlamada Türkiye ve İhracatın Geliştirilmesi Sorunu Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Planlı dönemlerde Türkiye’nin ihracatta karşılaştığı sorunları, – Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AB) arasındaki ithalat-ihracat dengesizliği sorununu, – Karşılaşılan sorunların nedenlerini öğreneceksiniz. İçindekiler – Giriş Planlı Dönemde İhracat Sorunları İhracatın Geliştirilmesi Sorunlarındaki Faktörler Sektör İlişkileri ve Üretim Kapasitesi İhracatın Geliştirilmesinde Türkiye ve Avrupa Topluluğu (AB) Özet Test Soruları Sözlük Başvuru […]

10. Uluslararası Pazarlama Terimler Sözlüğü Google

Acente: Malın mülkiyetini üzerlerine almadan satışın yapılmasına yardımcı olan aracılardır. Aracı Kişi ve Kuruluşlar: Ürünleri tüketicilere ya da kullanıcılara satan üretici işletme dışında dağıtım zincirinde yer alan bağımsız toptancı, perakendeci, komisyoncu gibi aracılardır. Başa baş Fiyatlandırma: Bir ürünün satış fiyatının kar olmaksızın bütün üretim maliyetlerini karşıladığı bir fiyatlandırma yöntemi. Dağıtım Kanalı: Bir malın üreticiden tüketiciye […]