01. Uluslararası Pazarlama ve Çevre Koşulları

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Uluslararası pazarlamanın önemini kavrayacak
– Uluslararası pazarlamada değişen çevre koşulları hakkında bilgi sahibi olacak
– Uluslararası pazarlamaya ilişkin işletmelerin tutumlarını etkileyen faktörleri ve ihracata yönelme nedenlerini gözden geçirme fırsatı bulacaksınız.

İçindekiler

- Giriş
Bağlantı
Uluslararası Pazarlama Nedir?
Bağlantı Uluslararası Pazarlara Açılmanın Nedenleri
Bağlantı Uluslararası Pazarlara Girmenin Avantajları
Bağlantı İşletmelerin Uluslararası Pazarlamaya Katılma Dereceleri
Bağlantı Uluslararası Pazarlamada Değişen Çevre Faktörleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sözlük
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,

– Uluslararası pazarlamada değişen çevre koşulları ve bunların dış pazarlara açılmak isteyen işletmelerimiz üzerindeki etkileri konusunda diğer kaynakları okumanız yararlı olacaktır.

02. Dünya Ticaretinde Gelişmeler ve Uluslararası Pazarlara Giriş Biçimleri

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Gelişen dünya ticaretinde ihracatımızın yapısı konusunda bilgi sahibi olacak,
– Uluslararası ticareti teşvik eden kuruluşlar ile uluslararası ticareti engelleyici koşulların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olacak,
– Uluslararası pazarlara giriş şekillerinin hangi stratejilerden oluştuğunu gözden geçirme fırsatını da bulacaksınız.

İçindekiler

- Giriş
Bağlantı
Dünya Ticaretinde Gelişmeler
Bağlantı Uluslararası Ticareti Teşvik Eden Kuruluşlar
Bağlantı Dünya Ticaretinde İhracatımızın Yapısı
Bağlantı Uluslararası Pazarlara Giriş Biçimleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sözlük
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Bazı ülkelerde meydana gelen ekonomik krizler Dünya ticaretindeki gelişmeleri ve bir ülkenin uluslararası pazarlama faaliyetini ne şekilde etkilediğini anlayabilmeniz için konuyla ilgili diğer kaynakları okumanız yararlı olacaktır.

03. Uluslararası Pazarlamada Bilgi Sistemleri ve Pazarlama Araştırmaları

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Pazarlama bilgi sistemini
– Uluslararası pazarlama için gerekli bilgilerin ne olduğunu
– Bilgi kaynaklarını
– Pazarlama araştırmasının tanımını ve önemini
– Uluslararası pazarlama araştırmasında kullanılan yöntem konularında bilgi sahibi olacaksınız.

İçindekiler

- Giriş
Bağlantı
Yönetim Bilgi Sistemleri
Bağlantı Pazarlama Bilgi Sistemi
Bağlantı Uluslararası Pazarlamada Gerekli Bilgiler
Bağlantı Uluslararası Pazarlama Araştırması
Bağlantı Uluslararası Pazarlama Araştırması Metodolojisi
Bağlantı Pazarlama Araştırması Türleri
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sözlük
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Bu ünitede yer alan konularla ilgili olarak yakın çevrenizdeki işletme yöneticilerinin karar alırken bilgileri nasıl kullandıklarını araştırınız.
– Pazarlama araştırmasını ülkemizdeki işletmeler açısından kullanılması nasıl olmaktadır?
– Kullanılmamasının nedenleri üzerinde düşününüz.

04. Uluslararası Pazarlama Planlaması ve İhracatta İşletmenin Örgüt Yapısı

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– İşletmelerde planlama amaçlarını kavrayacak,
– Planlama sorunları ile işletmenin istifade edebileceği fırsatları konusunda bilgi sahibi olacak,
– Pazarlama stratejilerinin uygulanmasını öğrenecek,
– İhracatta bulunan işletmelerde ihracat işlemini yürüten birimin nasıl kurulabileceğini anlayacak,
– İhracat biriminin hangi esaslara göre bir örgütlenmeye gittiğini ve yapması gereken işleri öğreneceksiniz.

İçindekiler

- Giriş
Bağlantı
Uluslararası Pazarlama Planlaması
Bağlantı Uluslararası Pazarlamada Örgütlenme
Bağlantı İhracat Biriminin Örgütlenme Şekilleri
Bağlantı İhracat Müdürlüğünün Görevleri
Bağlantı İhracatta Kullanılan Dokümanlar
Bağlantı Pazarlama Bütçesi
Bağlantı Pazarlamada Kontrol Süreci
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sözlük
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Çevrenizde ihracat yapan bir işletmeye giderek yapılan çalışmaları, işleri gözlemleyiniz ve kendi bilgilerinizle karşılaştırınız. Öğrendiklerinizi pekiştirmek açısından yararlı olacaktır.

05. Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları

Amaçlar

Bu üniteyi çalıştıktan sonra,
– Uluslararası pazarlarda ürünlerini satmak isteyen işletmelerin ürünle ilgili kararlarının neler olduğunu kavrayacak,
– Uluslararası pazarlamada ürün stratejileri konusunda bilgi sahibi olacaksınız.

İçindekiler

- Giriş
Bağlantı
Dış Pazarlar İçin Ürün Planlaması
Bağlantı Dış Satımda Endüstriyel ve Tüketim Ürünleri Arasındaki Farklar
Bağlantı Ürün Özellikleri ve Üretim Teknikleri
Bağlantı Ürün Planlamasında Stratejik Alternatifler
Bağlantı Dış Pazar Çevresi
Bağlantı Özet
Bağlantı Test Soruları
Bağlantı Sözlük
Bağlantı Başvuru Kaynakları

Öneriler

Bu üniteyi daha iyi kavrayabilmek için,
– Biri yurt içinde üretilmiş bir diğeri yurt dışından ithal edilmiş iki benzer ürünün dizaynı, ambalajı, paket ve ambalaj üzerindeki yazıları açısından karşılaştırmasını yaparak aralarındaki farkı inceleyiniz.