Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Perakende Mağaza Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2461 – Perakende Mağaza Yönetimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Perakende Mağazalarda Planlama Google

Planlama, amaçlar ile bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak yolların, araçların ve olanakların belirlenmesini içeren bir süreçtir. Perakende mağaza yönetimlerinin planlama sürecine özel bir önem vermeleri gerekir. Bunun sonucunda zaman, emek, para tasarrufu sağlayarak verimliliklerini artırabilirler. Ayrıca planlama ile tüm çabalarının ortak amaçlara yöneltilmesini sağlarlar ve daha sonra ellerindeki olanakların amaçlara yönelip yönelmediğini kontrol edebilmek için bir […]

02. Perakende Mağazaların Organizasyonu Google

Perakende mağazalarının kendilerinden beklenen performansı (müşteri memnuniyeti pazar payı, kârlılık, vb. ) gösterebilmeleri bir ölçüde nasıl organize olduklarına bağlıdır. İşletme düzeyinde ya da mağaza düzeyinde oluşturulacak uygun organizasyon yapıları, işletmelerin faaliyetlerinin daha etkili ve başarılı bir şekilde yürütülmesine, pazardaki rekabetle daha kolay başa çıkılmasına, kaynakların daha verimli kullanılmasına, insan kaynağından en yüksek verimin alınmasına kadar […]

03. Perakende Mağazalarda İnsan Kaynakları Yönetimi Google

Bir mağazada doğru yer seçiminden dekorasyona, ürün yelpazesinin hazırlanmasından stok kontrolüne, mağaza içi yerleşimden vitrin tasarımına kadar her türlü faaliyet mağaza sahibi/sahiplerinin yanı sıra idari ve teknik personel tarafından yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerin mağazaya ilişkin görüşlerinin olumlu ya da olumsuz olmasını sağlayan mağazanın kapısında ilk karşılaştıkları ve sorularını cevaplandıran, onlara yardımcı olan, problemlerini çözen ya da […]

04. Perakende Mağazalarda Finansal Yönetim Google

Son yıllarda finans alanında yaşanan gelişmeler, finansal piyasaların küreselleşmesi, paranın zaman değerinin daha iyi anlaşılması, finansal kurumların ve araçların çeşitliliğinin artması finansal yönetimin önemini daha da artırmıştır. İşletmelerde üretim ve pazarlama faaliyetleri kadar finansal yönetim de önemli bir uğraş alanı olmuştur. Finansal kararların isabetli ve başarılı olması işletmelerin performansında doğrudan etkili olmaktadır. Bu nedenle en […]

05. Perakendecilikte Ürün Yönetimi Google

Alışveriş alışkanlıklarımız yaşamımızın diğer alanlarında olduğu gibi değişmekte, günün koşullarından önemli ölçüde etkilenmektedir. Bundan 20 yıl öncesine kadar alışverişimizin önemli bir kısmını yaptığımız bakkalların yerini maketler ve süpermarketler almıştır. Perakende zincir mağazaların popülerliği hızla artmaktadır. Ölçeğine göre 5-70 bin arasında farklı ürünü satışa sunan bu mağazalar, perakende ticaretin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Müşteri […]

06. Perakendecilikte Operasyon Yönetimi Google

Perakende mağazalardaki alışveriş oldukça basit ve yalın gözükse de müşterilerin alışverişlerini sorunsuz yapmaları ve mağazadan tatmin olmuş bir biçimde ayrılmalarını sağlamak üzere, mağaza personeli tarafından oldukça fazla sayıda faaliyetin eksiksiz yerine getirilmesi gerekir. Satışa sunulacak ürünlerin bulunup satın alınmasından, raflara yerleştirilmesine, mağazanın görsel açıdan düzenlenip günlük bakımının yapılmasına, stok yönetiminden enerji yönetimine kadar pek çok […]

07. Perakende Mağazalarda Fiyat Kararları Google

Bu ünitede önce talebin, rekabetin, maliyetlerin ve devletin fiyat kararlarına etkilerini ele aldıktan sonra fiyatlandırmada uygulanan temel yöntemler üç yönden incelenecek ve son olarak da belli başlı fiyat politikaları üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Fiyatın anlamını ve oluşumunu açıklamak, – Perakendecilerin fiyat kararları verirken güttükleri amaçları belirtmek, – Perakendecilerin fiyat kararlarını etkileyen […]

08. Perakende Mağazalarda Tutundurma Google

Tüm işletmeler gibi perakendeci kurumlar da hedef kitleleriyle iletişim kurmak üzere tutundurma etkinliklerinden yararlanırlar. Hedef kitleleri sundukları ürünler, hizmetler, yenilikler vb. konularda bilgilendirmek, ilgilerini çekmek, ikna etmek ya da yaşadıkları deneyimin tatmin ediciliğini hatırlatmak, imaj oluşturmak amacıyla çeşitli tutundurma çalışmaları yaparlar. Reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ve kişisel satış tutundurma karmasını oluşturur ve […]

09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

A Ağızdan Ağza İletişim: Bir kişi ile (mesajın alıcısı) ticari bir menfaatten yoksun olarak algıladığı bir diğer kişi (mesajın göndericisi) arasında oluşan iletişim. Amaç: Belirli bir sürenin sonunda gerçekleştirilmesi düşünülen, hedeflenilen başarı. Anonim Şirket: Her türlü amaç ve konuda kurulabilen, belirli bir unvana sahip ve esas sermayesi paylara bölünmüş, borçları nedeniyle mal varlığı ile sorumlu […]

Başlıca Fiyatlandırma Politikaları Google

İşletmelerin fiyat belirleme yöntemleriyle ulaştıkları fiyatlar, içinde bulunulan pazarların gerektirdiği koşullar çerçevesinde yeniden düzenlenip rekabet koşullarıyla uyumlaştırılır. Aşağıda, fiyat politikalarının uygulanması sonucunda ortaya çıkan çeşitli fiyatlar ele alınmaktadır. Tek Fiyat ve Pazarlıklı Fiyat Tek fiyat politikasına göre nitelik, nicelik, ödeme, satın alma yeri ve zamanı bakımından aynı koşullarla mal alan müşterilere aynı fiyat uygulanır. Bunlara […]