Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

13. Reklam ve Halkla İlişkiler Google

Bazen zevkle izliyoruz, bazen eleştiriyoruz, bazen da toplumsal bir tartışmanın odak noktasını oluşturuyor. Nasıl yaklaşırsak yaklaşalım reklam, günümüz pazarlama dünyasının önemli bir gerçeği. Sadece ürünler, hizmetler değil fikirler, kurumlar, ülkeler bile reklam aracılığıyla insanların zihinlerinde yer alıyor, onları etkiliyor ve markalaşıyor. İşletmelerin hedef kitlelerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetler sadece reklamla sınırlı kalmamakta. Hediyeler, çekilişler, kuponlar, […]

13. Tüketici Davranışı ve Kültür Google

Tüketim ile kültürün ilişkisini inceleyeceğimiz bu bölüm kültürün tanımı ile başlayacak. Önce, kültür için önemli olan değer ve norm gibi kavramları inceleyeceğiz. Farklı kültürleri anlamak için önerilen bakış açılarına değindikten sonra, kültürün zaman içinde değişmesi, kuşaklara aktarılması, öğrenilmesi gibi özelikleri ele alıp, kültürün tüketim ile olan ilişkisine değineceğiz. Pazarlama ve kültür olgusunu, kültür üretim sistemi […]

14. Tüketici Karar Verme Süreci: Sorunun Belirlenmesi ve Bilgilerin Araştırılması Google

Önceki ünite ile tüketici davranışında etkili olan bireysel etkenler ve toplumsal-kültürel etkenler tamamlanmış olmaktadır. Bu ünitede tüketici karar verme sürecinin aşamaları incelenmeye başlanacaktır. Bu ünitede önce genel olarak karar verme sürecinin temelleri incelenerek, ilgilenim ve karar verme çeşitleri üzerinde durulacak, sonra tüketici karar verme sürecinde sorunun belirlenmesi ve ikinci aşama olarak da tüketici karar verme […]

14. Uluslararası Pazarlama Google

Bu ünitede uluslararası pazarlamanın kapsamı, önemi, işletmelerin dış pazarlara açılma nedenleri, uluslararası pazarlara katılma dereceleri ile giriş alternatifleri üzerinde durularak uluslararası pazarlar için pazarlama programlarının hazırlanması ile çevre faktörleri incelenecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Uluslararası pazarlamanın önemini açıklamak, – Uluslararası pazarlara açılma nedenlerini göstermek, – Uluslararası pazarlamada değişen çevre koşullarını açıklamak, – Uluslararası […]

15. Pazarlamada Yeni Gelişmeler ve Uygulamalar Google

Pazarlama ve yönetim alanındaki gelişim 1980’li yıllarda güç dengesinin müşteriye doğru kayması ile başlamıştır. Son yirmi yıl içinde müşteri; küreselleşme, kapasite fazlası ve ürün/hizmet seçeneklerinin artmasına bağlı olarak inanılmaz ölçüde değer kazanmıştır. Re-engineering (yeniden yapılanma), daha düşük maliyetle daha yüksek değerde müşteri yaratma amacıyla işletmeleri yeniden düşünmeye odaklamıştır. Bu son dönemde pazarlama yöneticileri; müşterilerin artık […]

15. Tüketici Karar Verme Süreci: Seçeneklerin Değerlendirilmesi ve Satın Alma Google

Bu ünitede önce tüketici karar verme sürecinde seçeneklerin değerlendirilmesi ele alınacaktır. Daha sonra, tüketici karar verme sürecinde satın alma konusu içinde, satın alma davranışı çeşitleri, satın alma davranışını etkileyen etkenler, tüketicilerin mağaza seçimi ve çeşitli seçim ölçütleri ve tüketicilerin mağaza içindeki satın alma davranışı incelenecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Tüketici karar verme sürecinde […]

16. Pazarlama Yönetimi Terimleri Sözlüğü Google

A Acente: Ürünlerin mülkiyetini üzerine almadan satışın yapılmasına yardımcı olan aracı kuruluştur. Amaca Yönelik Pazarlama: Amaca yönelik pazarlama, işletmelerin sosyal sorunları ele almaları ve ürünlerinin/markalarının satış gelirleriyle bu sorunların çözümüne katkıda bulunurken kendilerine de imaj geliştirme, marka bağlılığı yaratma gibi olumlu katkılar sağlamalarıdır. Aracı Kişi ve Kuruluşlar: Ürünleri tüketicilere ya da kullanıcılara satan üretici işletme […]

16. Tüketici Karar Verme Süreci: Satın Alma Sonrası Tüketici Davranışı Google

Bu ünitede ürünlerin satın alınma çeşitleri, deneme alımı yineleme alımı ve sürekli alım biçiminde incelendikten sonra tüketicilerin satın alma sonrası değerlendirmeleri doygunluk sağlayan ürünlerle ve doygunluk sağlamayan ürünlerle ilgili olarak ele alınacaktır. Bundan sonra satın alma sonrası tüketici çelişkisi, çelişki yaratan etkenler ve çelişki azaltıcı yollar yönünden incelenecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Ürünlerin […]

Aile Çeşitleri ve Tüketimdeki Rolleri Google

Tüketici davranışında, temel olarak bireyler ele alınır ve çeşitli araştırmalar ve çalışmalar bireyin satın alma kararlarını nasıl verdiğini çözümlemeye yöneliktir. Bunun sonucunda pazarlamacılar, tüketici karar sürecini etkileyecek ve daha etken olabilecek pazarlama stratejileri geliştirirler. Tüketici davranışlarını incelerken, bireyi tüketici olarak tek başına ele alma yerine aile olarak ele almak farklı sonuçlar doğurur. İnceleme birimi aile […]

Aile Tüketimindeki Karar Verme Sürecindeki İşleyişi Google

Aile üyelerinin karar vermedeki rolü, karar verme sürecinin çeşitli aşamalarına ve satın alınan ürünün tüketim biçimine göre değişir. Bir aile bireyinin üstleneceği roller ve davranışlar, öbür aile bireylerinin toplumsal çevresiyle yakından ilgilidir. Ürünlerin satın alınmasında eşlerin (karı kocanın) vereceği kararların çeşitlerini ve taşıdığı yapısal özelliklerini dörde ayırabiliriz (Mowen, s. 669): i) Özerk karar: Karı kocadan […]