Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

11. Kişisel İletişim Görüş Önderleri ve Yeniliklerin Yayılması Google

Bu ünitede kulaktan kulağa iletişimin anlamı ve kulaktan kulağa iletişimi farklılaştıran etkenler ele alındıktan sonra kişisel iletişimde görüş önderlerinin kimler olduğu ve görüş önderlerinin özellikleri ile görüş önderlerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve pazarlamada kişisel iletişimin kullanılma biçimi ele alınacaktır. Bunun ardından konuyla bağlantılı olarak tüketici davranışında yeniliklerin yayılma sürecinin ögeleri, yeniliğin benimsenmesinde tüketici türleri ve […]

11. Kişisel Satış ve Satış Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

B Biçimsel Olmayan Satış Örgüt: Satış departmanında kendiliğinden ve doğal olarak oluşan ilişkilerin ifade edildiği yapı. Biçimsel Satış Örgütü: Satış gücünü meydana getiren temel elemanlar ile bu elemanlar arasında satış hedeflerine ulaşmak yolunda ilişkiler kurulan satış örgütü. Bütçe Süreci: Satış bölümü yöneticisinin, satabileceği malı tahmin edip bu değerleri deneme niteliğinde üretim, finansman ve satın alma […]

11. Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü Google

Kurumlar, değişimi yönetebilmek için müşterileriyle ilgili temasları ve bu temasa dayalı süreçleri iyi anlamalıdır. Kurum kültürü, değişim karşısında odağını müşteriden yana konumlandırarak, müşteri odaklı bir felsefeye yönelecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Örgüt kültürü kavramı nedir? – Örgüt kültürünün perakendecilikte önemi nedir? – Pazarlama bakış açılarında yaşanan değişmeler nelerdir? – Müşteri odaklı değişim nedir? […]

11. Tutundurma Kararları Google

Hepimiz, birer tüketici olarak işletmelerin bize yönelttikleri çeşitli mesajlara maruz kalıyoruz. Günümüz insanı istese de istemese de kendisine çeşitli kanallardan ulaşan bu mesajlardan etkileniyor. Televizyon reklamları bazen bize çeşitli ürün ve hizmet seçenekleri hakkında bilgi vererek eğitici bir unsur taşırken, bazen de bir ürünü satın almamız için temel bir nedene dönüşebiliyor. Zaman zaman kuşkulu yaklaştığımız […]

12. Kişisel Satış ve Satış Yönetimi Google

Günümüzde çok çeşitli adlarla anılan satış temsilcileri birçok ürünün satışında temel bir öneme sahiptir. Satışçılar müşteriye ürünler konusunda danışmanlık yapan, müşteri problemlerini çözümleyen ve işletmelerin müşterileriyle uzun dönemli ilişkiler oluşturmasında yardımcı olan yeni işlevler kazanmışlardır. Bu bölümde bir yandan satışçılıkla ilgili ilkeleri tanırken diğer taraftan bir işletmede satış gücünün nasıl yönetilebileceğini öğreneceğiz. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

12. Müşteri Odaklı Örgüt Kültürü Uygulamaları Google

Bu ünitede müşteri odaklı stratejiler ve yönetim politikaları üzerinde durularak, perakendecilikte müşteri odaklı örgüt kültürünün geliştirilmesine ilişkin bilgiler verilmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Müşteri odaklı yönetim ilkeleri nedir? – Müşteri odaklı örgüt kültürünü nasıl oluşur? – Kurumsal değişim ve bunu engelleyen faktörler nasıl açıklanır? Sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Örnek […]

12. Sigorta Hizmetlerinde Tutundurma Google

Sigorta sektöründe ürünlere yönelik yoğun tutundurma çabaları müşterilerin daha bilinçli seçim yapmasını sağlarken, etkili ve yaratıcı tanıtımlar sektördeki ürünlerin satışını da artırmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Sigorta hizmetleri için tutundurma ne ifade eder? – Sigorta işletmelerinde tutundurma karması nasıl oluşturulur? – Kişisel satış, reklam, halkla ilişkiler, tanıtma ve satış geliştirmenin […]

12. Tüketici Davranışında Toplumsal Sınıflar Google

Bu ünitede, toplumsal sınıf ve özellikleri ortaya konularak, toplumsal sınıflara ilişkin bölümlendirmeler incelenecektir. Toplumsal sınıfların ölçümlemesinde ölçütler başta olmak üzere, kullanılan endeksler ayrı ayrı ele alınarak, toplumsal sınıf konusu pazarlama stratejileri ile ilişkilendirilecek ve Türkiye’de gerçekleştirilen toplumsal sınıf uygulamalarından örnekler verilecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra: – Toplumsal sınıf kavramını ve özelliklerini açıklamak, – Toplumsal […]

13. Banka ve Sigorta Pazarlaması Terimler Sözlüğü Google

A Abonman Poliçesi: İleride gerçekleşebilecek çeşitli işlemleri içine alan poliçe. Sigorta edilecek mallarda, miktar bakımından devamlı hareket halinde bulunan işletmeler için hazırlanan bir belge. Acente: Hizmet üreticisi adına hareket eden ve müşteri-hizmet üreticisi arasında yasal ilişki oluşturma yetkisine sahip olan gerçek ya da tüzel kişiye verilen isim. Türk Ticaret Kanunu’nun 116. maddesine göre ticari temsilci, […]

13. Perakende Müşteri İlişkileri ve Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

A Aktivistler: Şikayetlerinin çözülmesi için şikayetle yetinmeyip yaşadıkları kötü deneyimi başka insanlara anlatma eğilimine sahip müşteri grubudur. Altın müşteriler: Eğer müşterilerin küçük bir dilimi, bize toplam karın bir kısmını getiriyorsa, bunlar altın müşterilerdir. Aranan Sadakatli Müşteri: Aşırı duygusal bağlılık gösterdiği bir hizmet için çok sık gelen veya bu özel hizmeti yüksek sıklıkta satın alan müşteridir. […]