Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Veritabanı Pazarlama Google

Doğrudan pazarlama, ilişkisel pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi terimler de sıkça veritabanlı pazarlama yerine kullanılmaktadır. Ancak veritabanlı pazarlama tüm bu kavramlardan daha geniş bir anlamı ifade etmektedir. Veritabanlı pazarlamaya daha kapsamlı bir anlam katan nedenleri şöyle sıralayabiliriz: – Talebi teşvik etmek – Potansiyel ve olası müşterileri bir elektronik veri hafızasına kaydederek onlara daha yakın […]

Yeni Hizmet Geliştirme Google

Günümüzde bankacılık hizmetleri alanında büyük değişikliklerin olmayacağı görüşü büyük ölçüde değişmiş ve bankacılık hizmetlerine yönelik talep her geçen gün farklılaşarak artışını sürdürmüştür. Talebin bu görünümü, bankaları, rekabette önde tutabilmek için yeni hizmet arayışları içine itmiştir. Bankacılık alanındaki bu sürekli değişimin kaynağı, ekonomik gelişme ve girişimcilik anlayışının artışı olarak gösterilebilir. Başta, ticaret ve sanayi sektörü olmak […]

Yeni Müşteri Kazanma Önerileri Google

Bir satış uzmanı, ofisini doldurmak isteyen bir profesyonel ya da yeni ürünlerini satacak müşteriler arayan bir yönetici iseniz, başarınız, kendinizi ve/ya da ürününüzü tanıtma becerinize bağlıdır. Çoğu kez insanlar, bir iş kurduktan sonra, para ödeyecek müşteri bulma sürecinin yarattığı stres ve moralsizlik yüzünden işi bırakırlar. Düzenli olarak yeni müşteriler kazanan biri olmanın herhangi bir formülü […]

Yeni Müşteri Kazanmak Google

Pazarlamada ilk adım, müşterilerin gereksinimlerini anlamak, ikinci adım, farklılık üstünlüğü yaratmak, üçüncü adım ise müşterileri anlamak ve yaratılan üstünlüğü müşterilerin tekrar alım yaptıkları sürekli ilişkiler haline dönüştürmektir (Doyle, Value Based Marketing 2000). Ortalama olarak, ABD işletmeleri, müşterilerinin %50’sini beş yıl içinde kaybediyorlar. Bir müşteriden yeni bir sipariş almak için ne kadar çaba harcamak gerekir? Ek […]

Yeni Ürün Kavramı ve Yeni Ürün Geliştirme Stratejileri Google

Yeni ürün kavramını daha iyi anlayabilmek için, yönetim açısından ve tüketiciler açısından ayrı ayrı inceleme yapmak gerekmektedir. Her iki yönden de yeni ürün kavramı farklı biçimlerde algılanmaktadır. Yönetim Açısından Yeni Ürün Kavramı Yönetim açısından bakıldığında, yeni ürün kavramının çok çeşitli anlamlarının olduğu görülür. Bu farklı anlamları kısaca ele alalım: Tümüyle Yeni Ürünler: Ürün dünyasında yeni […]

Yönetim Bilgi Sistemleri Google

Günümüzde işletmeleri başarıya ulaştıran etkin yönetim kararları bilgiyi temel alır. İşletme büyüklüğünün artması ve faaliyetlerinin giderek daha karmaşık duruma gelmesi nedeniyle işletme yöneticileri, hedef alınan pazarlar, tüketiciler ve pazarlama ortamlarına ilişkin kapsamlı ve güvenilir bilgiye daha fazla ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Bu nedenle, işletme içindeki çeşitli karar noktalarında duyulan bilgi ihtiyacına en etkin biçimde cevap verecek […]

Yurt Dışı Dağıtım Kanalı Üyelerinin Seçimi Google

İhracatta genellikle “acenteye”, “distribütöre (ithalatçı toptancı) ” veya “doğrudan perakendeciye” dönük bir çalışma yapılır. Her bir aracı işletmenin ihracatçı bakımından kendine özgü çeşitli yarar ve sakıncaları vardır. Acentelerin Yarar ve Sakıncaları Satış acentesi veya temsilci, ithalatçı firmaya o yabancı ülke sınırları içinde bir ücret veya komisyon karşılığı müşteri bulmada ve satışlarını gerçekleştirmede yardımcı olur. Acente […]

Yurt Dışı Reklamlarda Yararlanılacak Reklam Araç Türleri Google

Yurt dışında satışların arttırılması için çok çeşitli reklam araçlarından yararlanma olanakları vardır. Bu araçlardan sanayi mallarının satışında yararlanılanlardan bazıları şunlardır: Sirkülerler Sirküler gönderme, uluslararası pazarlama çalışmalarında önemli bir yer tutar. Genellikle teknik bilgiler kapsayan bu araçların özellikle aracıları harekete geçireceği ve onların işletmenin mallarına olan ilgisini devam ettirici özellikleri vardır. Bu araçlar ihracatçı tarafından veya […]