Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

09. Sigorta Hizmetlerinde Fiyatlama Google

Bu ünitede sigorta hizmetlerinde fiyatın ne anlama geldiğini, önemini, kullanılan fiyatlama yöntemlerini, ülkemizdeki uygulamaları ve fiyat değişiklikleri karşısında sigorta müşterilerinin tepkilerini anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Sigorta hizmetlerinde fiyat neyi ifade eder vefiyatı belirlemenin taşıdığı önem nedir? – Sigorta hizmetleri için gerekli olan fiyatlama yöntemleri net ve brüt sigorta […]

09. Tüketici Davranışında Grup Etkisi ve Danışma Grupları Google

Bu ünite ile tüketici davranışındaki toplumsal kültürel (çevresel) etkenler incelenmeye başlanacaktır. Bunlar sırasıyla, grup etkisi, aile etkisi, kişisel etki ve görüş önderleri, toplumsal sınıflar ve kültür etkisi olarak ele alınacaktır. Daha sonra tüketici karar verme süreci çeşitli boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu ünitede önce grup kavramının anlamı ve önemi üzerinde durularak, grupların toplumsallaştırma işlevi incelenecektir. Daha […]

09. Uluslararası Pazarlamada Türkiye ve İhracatın Geliştirilmesi Sorunu Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Planlı dönemlerde Türkiye’nin ihracatta karşılaştığı sorunları, – Türkiye ile Avrupa Topluluğu (AB) arasındaki ithalat-ihracat dengesizliği sorununu, – Karşılaşılan sorunların nedenlerini öğreneceksiniz. İçindekiler – Giriş Planlı Dönemde İhracat Sorunları İhracatın Geliştirilmesi Sorunlarındaki Faktörler Sektör İlişkileri ve Üretim Kapasitesi İhracatın Geliştirilmesinde Türkiye ve Avrupa Topluluğu (AB) Özet Test Soruları Sözlük Başvuru […]

10. Müşteri İlişkilerinin Ölçülmesi Google

Bu ünitede müşteri ilişkilerinin etkinlik ölçümünü oluşturan konular üzerinde durulmaktadır. Etkinlik ölçümünü oluşturan belli başlı konular müşteri ilişkileri yönetiminin adımları, ölçüm aracı olarak dengeli skor kartı, ölçümde kullanılan diğer kriterler ve ölçümde kullanılan araştırma yöntemleri bu ünite kapsamında ele alınacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Müşteri ilişkileri yönetimin adımları nelerdir? – Ölçüm aracı olarak dengeli […]

10. Perakendecilik ve Toptancılık Google

Perakendecilikteki değişim, topluma pek çok fayda ve fırsat getirmektedir. Dünyanın bir ucundan diğer bir noktaya uçarken ya da evinize dönmekteyken aile bireylerinden birinin ya da bir dostunuzun doğum gününü anımsar ve hediye almak için bir mağazaya gereksinim duyabilirsiniz. On bin ya da on iki bin metre yükseklikte bile siparişleriniz için bir perakendeci bulabileceğinizi bilirsiniz. Önünüzdeki […]

10. Satış Elemanlarının Performansını Değerleme Google

Satış elemanının performansını ölçmek yönetimin görevidir. Yönetim satış elemanından istenilen performans ile dönem sonunda satış elemanının gerçekleştirdiği performansı kıyaslar. Kıyaslama sonucu elde edilen bilgiler, satış elemanının ödüllendirilmesinde, geliştirilmesinde ve denetiminde kullanılır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Satış elemanı performans değerlemesinin hizmet ettiği amaçları sıralamak, – Performans değerlemesinde kullanılacak yöntemleri ayırt etmek, – Satış elemanlarının […]

10. Sigorta Hizmetlerinin Dağıtımı Google

Dağıtım kanallarının, etkinlik ve maliyet gibi unsurlar göz önüne alınarak çeşitlendirilmesi günümüz sigortacılık çalışma düzeni açısından son derece önemlidir. Sigortacılık faaliyetlerinin giderek çeşitlendiği yoğun rekabet ortamında sigorta şirketleri, daha verimli olabilmek adına ürünlerini değişik dağıtım kanalları ile etkin bir şekilde müşterilerine sunabilmelidirler. Sigorta ürünlerinin tüketiciye ulaştırılması aşamasında doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki temel dağıtım […]

10. Tüketici Davranışında Aile Google

Bu ünitede önce aile çeşitleri ve tüketimdeki rolleri ile aile tüketiminde karar verme sürecinin işleyişi üzerinde durulacaktır. Sonra aile yaşam çizgisinin anlamı ve yeri ile aile yaşam çizgisinin pazarlama açısından önemi anlatılarak Türkiye’de aile yaşam çizgisine ilişkin bir araştırmaya yer verilecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Aile çeşitleri ve tüketimdeki rollerini belirlemek, – Aile […]

10. Uluslararası Pazarlama Terimler Sözlüğü Google

Acente: Malın mülkiyetini üzerlerine almadan satışın yapılmasına yardımcı olan aracılardır. Aracı Kişi ve Kuruluşlar: Ürünleri tüketicilere ya da kullanıcılara satan üretici işletme dışında dağıtım zincirinde yer alan bağımsız toptancı, perakendeci, komisyoncu gibi aracılardır. Başa baş Fiyatlandırma: Bir ürünün satış fiyatının kar olmaksızın bütün üretim maliyetlerini karşıladığı bir fiyatlandırma yöntemi. Dağıtım Kanalı: Bir malın üreticiden tüketiciye […]

11. İnternette Sigortacılık Google

Bankacılık finans sektörünün internetteki en gözde alanları arasında yer alırken sigortacılık aynı dönemlerde biraz gölgede kalmıştır. Ancak bu durum yalnız ülkemizde değil hemen hemen bütün dünyada benzer bir tablo göstermiştir. Günümüzde ise, pek çok sigorta şirketi yeni internet stratejilerini oluştururken, online poliçe satışları yanı sıra B2B uygulamalarını da yoğunlaştırmıştır. Teknik, hukuki ve güvenlikle ilgili halen […]