Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

08. Müşteri İlişkileri (CRM) Uygulamaları Google

Bu ünitede iç ve dış müşteri kavramları, müşteri bilgisi ve CRM’in uygulama süreci üzerinde durulmuştur. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra, – CRM uygulamalarında müşteri bilgisinin önemi ve kaynakları nelerdir? – CRM nasıl uygulanır? – CRM’in katkıları nedir? sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Örnek Olay CRM UYGULAMALARINA İLİŞKİN DÜNYADAN BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ SWF3 […]

08. Perakende Mağazalarda Tutundurma Google

Tüm işletmeler gibi perakendeci kurumlar da hedef kitleleriyle iletişim kurmak üzere tutundurma etkinliklerinden yararlanırlar. Hedef kitleleri sundukları ürünler, hizmetler, yenilikler vb. konularda bilgilendirmek, ilgilerini çekmek, ikna etmek ya da yaşadıkları deneyimin tatmin ediciliğini hatırlatmak, imaj oluşturmak amacıyla çeşitli tutundurma çalışmaları yaparlar. Reklam, halkla ilişkiler ve duyurum, satış tutundurma ve kişisel satış tutundurma karmasını oluşturur ve […]

08. Satış Ekibinin Eğitimi Google

Satış yönetiminde eğitimin amacı, satış elemanlarının verimini arttırmaktır. Genellikle, yeni işe alınan satış elemanları eğitilmiş bir iş gücüne göre yeterince hazırlıklı olmamakta, performansları düşük olmaktadır. Ancak nitelikli bir eğitim programı uygulandığı takdirde, satış elemanları daha verimli çalışabilecekler, daha az eleman ile daha çok verim elde edilebilecek ve ücret tasarrufu sağlanabilecektir. Fakat birçok şirkette satış elemanlarının […]

08. Sigorta Hizmetlerinde Pazarlama Planlaması Google

Bu ünitede sigorta hizmetlerine yönelik pazarlama planlamasının anlamı, planlama aşamaları, hizmet planlama süreci ve stratejik planlamayı inceledikten sonra sigortacılıkta pazarlama faaliyetlerinin nasıl örgütlendiğini ve örgüt pazarlama bölümünün organizasyon yapısını anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Sigorta hizmetlerinde pazarlama yönetimi nasıldır? – Sigorta şirketlerinde pazarlama planlaması ve pazarlama planlaması hazırlama süreci […]

08. Tüketici Davranışında Tutum ve Duygular Google

Bu ünitede, tüketicilerin düşüncelerinin, değerlerinin, inanışlarının ve tutumlarının tüketim davranışı içindeki yerini göreceğiz. Düşünce, inanç gibi zaman zaman eş anlamlı kullanılan kavramların tanımlarını ele aldıktan sonra, tutumun nasıl oluştuğuna değineceğiz. Daha sonra tutumların yaşamımızı hangi işlevler yolu ile kolaylaştırdığına değineceğiz. Tutumları belirlemede kullanılan yöntemleri ele aldıktan sonra, tutum değiştirme ve iletişim konusu üzerinde durarak, duyguların […]

08. Uluslararası Pazarlamada Tutundurma Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dış pazarlarda satışları artırmak için yapılan satış çabaları konusunda bilgi sahibi olacak, – İhracatın artırılması için yapılan reklamın önemini kavrayacaksınız. İçindekiler – Giriş Uluslararası Pazarlama ve İletişimin Özellikleri Dış Pazarlarda Satış Çabalarının Amaç ve Hedefleri Satışları Artırıcı Çabalarının Planlanması Yurt Dışı Reklamlarda Yararlanılacak Reklam Araç Türleri Özet Test Soruları […]

09. Müşteri Şikayet Yönetimi Google

Bu ünitede müşteri şikayet yönetimini ortaya koyan, müşteri şikayet davranışı, şikayet kanalları, müşteri şikayet düzeyleri, şikayet davranışında bulunan müşteri tipleri, şikayet yönetimi ve şikayet cevaplama konuları üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Müşteri şikayet davranışı nedir? – Müşteri şikayet kanalları nelerdir? – Müşteri şikayet düzeyleri nelerdir? – Şikayet davranışında bulunan müşteri tipleri nelerdir? – […]

09. Pazarlama Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Google

Ürünler arasındaki farklılıkların azaldığı ve rekabetin çok yoğun yaşandığı günümüz pazarlama ortamında işletmelerin “ne sunduğu” yanında “nasıl sunduğu” başarı faktörlerinden biridir. Başka bir deyişle, ürünlerin nerelerde, nasıl ve ne zaman satışa sunuldukları farklılaştırıcı bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Bir ürünün/hizmetin üreticiden tüketiciye akışını inceleyen pazarlama kanalları, işletmelerin “pazarlama karmalarının” dört elemanından biridir. Bu ünitede pazarlama […]

09. Perakende Mağaza Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

A Ağızdan Ağza İletişim: Bir kişi ile (mesajın alıcısı) ticari bir menfaatten yoksun olarak algıladığı bir diğer kişi (mesajın göndericisi) arasında oluşan iletişim. Amaç: Belirli bir sürenin sonunda gerçekleştirilmesi düşünülen, hedeflenilen başarı. Anonim Şirket: Her türlü amaç ve konuda kurulabilen, belirli bir unvana sahip ve esas sermayesi paylara bölünmüş, borçları nedeniyle mal varlığı ile sorumlu […]

09. Satış Ekibinin Motivasyonu Google

Satış elemanları, müşterilerle doğrudan temasta bulundukları hassas görevlerinden dolayı, işletmeler açısından ayrı bir önem taşımaktadır. Bu nedenle, işletmelerin belirledikleri amaçlarına ulaşabilmesi ve verimliliğini artırılabilmesi için etkin bir satış elemanı ağı oluşturulması gerekmektedir. Etkin bir satış elemanı ağı oluşturulabilmesi için, elemanların işe olan bağımlılıklarının ve performanslarının artırılmasında büyük önemi olan motivasyon konusuna ağırlık verilmelidir. Uygulanacak motivasyon […]