Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

06. Tüketici Davranışında Güdülenme Google

Bu ünitede önce güdü, gereksinme, hedef kavramları genel olarak anlatıldıktan sonra, güdülenme kuramları ele alınacak ve ardından bu kuramlar çerçevesinde oluşturulabilecek pazarlama stratejileri incelenecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Güdüleri ortaya çıkaran dürtüleri belirlemek, – Tüketici güdülerinin bölümlendirilmesini kavramak, – Güdülerin işlevlerini saptamak, – Maslow’un gereksinme derecelemesi yaklaşımını irdelemek, – Satın alma güdülerini saptamak, […]

06. Uluslararası Pazarlamada Fiyatlama Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dış satım için üretilen bir ürünün fiyatlandırılmasında hangi faktörlerin dikkate alındığı konusunda bilgi sahibi olacak. – Yeni bir ürünün ihracatta fiyatlandırılması için kullanılan fiyatlama stratejilerinin önemini kavrayacaksınız. – Uluslararası ödeme şekillerini gözde geçirme fırsatını bulacaksınız. İçindekiler – Giriş Pazarlamada Fiyatlandırma Süreci Dış Satıma Yönelik Fiyatlandırmada Ek Maliyetler Fiyatlandırma Yöntemleri […]

07. CRM’ye Yönelik Temel Kavramlar Google

Perakendecilikte CRM kullanımı, müşterileri tanımayı ve tanımlamayı, elde edilen müşteri bilgisini teknolojiyi de kullanarak depolayabilmeyi, bu bilgileri daha iyi müşteri ilişkileri geliştirmek için kullanmayı gerektiren bir süreçtir. En kârlı müşterileri ayrıştırmak, yeni müşteri bulmaktan daha avantajlı bir stratejidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – CRM kavramının perakendecilikte önemi nedir? – CRM kavramını açıklamakta kullanılan yaklaşımlar […]

07. Perakende Mağazalarda Fiyat Kararları Google

Bu ünitede önce talebin, rekabetin, maliyetlerin ve devletin fiyat kararlarına etkilerini ele aldıktan sonra fiyatlandırmada uygulanan temel yöntemler üç yönden incelenecek ve son olarak da belli başlı fiyat politikaları üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – Fiyatın anlamını ve oluşumunu açıklamak, – Perakendecilerin fiyat kararları verirken güttükleri amaçları belirtmek, – Perakendecilerin fiyat kararlarını etkileyen […]

07. Satış Ekibinin Oluşturulması Google

Firmanın sahip olduğu varlıklar arasında en değerli olanı, hiç kuşkusuz insan kaynaklarıdır. Çünkü karmaşık firma çevresinde, artan istemlerin karşılanması ve firma amaçlarının gerçekleşmesi için, bu varlıklara gerek duyulmaktadır. Bunlar da, satış yöneticileri ve satış elemanlarının yer aldığı, satış gücü ya da satış takımıdır. İşletmelerde az önce de belirttiğimiz gibi önemli unsurların başında satış gücü planlamasının […]

07. Sigorta Hizmetleri Google

Bu ünitede sigorta hizmetlerinin özelliklerini, sigorta hizmetleriyle ilgili temel kavramları, sigorta hizmetlerine ilişkin bazı önemli belgeleri, sigortacılıkta hizmet geliştirme stratejilerini, yeni sigorta hizmeti geliştirmenin nedenlerini ve sigorta hizmetlerinin yaşam çevrimini anlatmaya çalışacağız. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Sigorta hizmetlerinin diğer hizmetlerden farklı yönleri, sigorta hizmet grupları ve sigorta hizmetleriyle ilgili temel […]

07. Tüketici Davranışında Kişilik ve Yaşam Biçimi Google

Bu ünitede önce kişilik konusunda temel bilgiler verildikten sonra, tüketici davranışı yönünden önemli olan kişilik kuramları incelenecektir. Daha sonra kişilikle belli bağlantılarını kuracağımız yaşam biçiminin anlamı ve önemi ele alınıp, yaşam biçiminin ölçülmesi ve pazarlamada kullanılması üzerinde durulacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Kişiliğin tanımını kavramak, – Kişiliğin özelliklerini belirlemek, – Psikoanalitik kuramı irdelemek, […]

07. Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Dağıtım kanalları ve aracı kuruluşların önemini kavrayacak, – Dağıtım kanallarının seçimini etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olacak, – İhracatta kullanılan dağıtım stratejilerini gözden geçirme fırsatı bulacak, – Uluslararası pazarlamada fiziksel dağıtımın fonksiyonlarını göreceksiniz. İçindekiler – Giriş Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalları Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalı Planlaması İhracatta Dağıtım Kanalı Stratejileri […]

07. Ürün Planlama ve Geliştirme Google

Bu ünitede ürün kavramı genel olarak anlatıldıktan sonra, ürünle ilgili çeşitli temel kavramlar ele alınacaktır. Özellikle marka, ambalaj, etiket, ürün güvencesi ve servis konuları ürün kavramının bütünleyicisi olarak incelenmektedir. Ayrıca, hizmetlerin özellikleri ve pazarlama stratejileri ele alınmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Ürün ve ürünle ilgili temel kavramları açıklamak, – Ürünleri sınıflandırmak, – Yeni […]

08. İşletmelerde Fiyat ve Fiyat Politikaları Google

Bu ünitede, işletmelerde fiyat ve fiyatlandırma politikaları temel kavramlar olarak ele alındıktan sonra, fiyat kararlarında etkili olan başlıca etkenler ve fiyat kararlarında uygulanan sistemler ele alınmıştır. Daha sonra gerçek pazarlarda uygulanan fiyat politikaları ayrı ayrı incelenmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Fiyat bileşenine ilişkin temel kavramları açıklamak, – Pazarlama karmasında fiyatın yeri ve önemini […]