Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

05. Müşteri Tatmini ve Sadakati Google

Bu ünitede müşteri tatmini ve sadakat kavramları üzerinde durulmuş, müşteri tatmini ile sadakat arasındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Müşteri tatmininin önemi nedir? – Müşteri tatminini yaratan faktörler nasıl belirlenir? – Müşteri tatminini ölçme ile ilgili ölçütler nelerdir? – Kârlılık ile sadakat arasındaki ilişki nasıl tanımlanır? Sorularına yanıt verebilecek bilgi ve […]

05. Pazar Talebinin Kestirimi ve Satış Bütçeleri Google

Satış tahmini gelecek yıllara ilişkin talep düzeyinin belirlenmesiyle ilgilidir ve işletme planlarının temelini oluşturur. İşletme planları yıllık hedefler, finansal amaçlar ve ürünlerin satışları göz önünde tutularak yapılır. Satış bütçeleri ise gelecek dönemlerde öngörülen satış hedeflerini içerir. Ancak gelecek dönemin süresi ulaşılmak istenen hedeflere göre farklılıklar gösterebilir. Bu ünitede, pazar talebini belirlemenin ve satış tahminleri yapmanın […]

05. Perakendecilikte Ürün Yönetimi Google

Alışveriş alışkanlıklarımız yaşamımızın diğer alanlarında olduğu gibi değişmekte, günün koşullarından önemli ölçüde etkilenmektedir. Bundan 20 yıl öncesine kadar alışverişimizin önemli bir kısmını yaptığımız bakkalların yerini maketler ve süpermarketler almıştır. Perakende zincir mağazaların popülerliği hızla artmaktadır. Ölçeğine göre 5-70 bin arasında farklı ürünü satışa sunan bu mağazalar, perakende ticaretin en önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Müşteri […]

05. Tüketici Davranışında Öğrenme ve Bellek Google

Bu ünitede önce öğrenme sürecinin anlamı ile tüketici davranışı açısından önemine değinilerek temel öğrenme kuramları ve pazarlama uygulamaları ele alınacaktır. Daha sonra bilgi işleme sürecine bağlı olarak bellek, bellek düzeyleri ve bellek süreçleri incelenecektir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Öğrenmeyi ve özelliklerini anlamak, – Öğrenme kuramlarını sıralamak, – Davranışçı öğrenme kuramını ve bölümlerini açıklamak, […]

05. Uluslararası Pazarlamada Ürün Kararları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Uluslararası pazarlarda ürünlerini satmak isteyen işletmelerin ürünle ilgili kararlarının neler olduğunu kavrayacak, – Uluslararası pazarlamada ürün stratejileri konusunda bilgi sahibi olacaksınız. İçindekiler – Giriş Dış Pazarlar İçin Ürün Planlaması Dış Satımda Endüstriyel ve Tüketim Ürünleri Arasındaki Farklar Ürün Özellikleri ve Üretim Teknikleri Ürün Planlamasında Stratejik Alternatifler Dış Pazar Çevresi […]

06. Müşteriyi Kazanma ve Elde Tutma Programları Google

Bu ünitede, yeni müşteri kazanma ve mevcut müşterileri elde tutmanın önemine değinilmiş bu konudaki uygulamalar tanımlanmaya çalışılmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Yeni müşteri kazanmanın önemi nedir? – Yeni müşterileri kazanma ve bunları elde tutmada ürün marka değerinin önemi nedir? – Yeni müşteri kazanma önerileri nelerdir? – Müşterileri elde tutmaya ilişkin stratejileri nasıl tasarlanır? […]

06. Pazar Analizi, Talep Tahmini, Pazar Bölümleme, Hedef Pazar Seçimi Google

Bu ünitede İşletmelerin içinde bulunduğu pazarın, sayısal ve sayısal olmayan yönleriyle analizi yer almaktadır. Pazar analizi, kalitatif pazar analizi, tüm pazar analizi ve pazar alanı analizi olmak üzere üç ayrı bölümde incelenmektedir. Talep tahminleri, talebin iktisat biliminde açıklanmasından farklı olarak tüketici algılama ve tutumlarını da içine alır biçimde pazarlamaya uygun olarak açıklanmaktadır. Pazar bölümleme süreci […]

06. Perakendecilikte Operasyon Yönetimi Google

Perakende mağazalardaki alışveriş oldukça basit ve yalın gözükse de müşterilerin alışverişlerini sorunsuz yapmaları ve mağazadan tatmin olmuş bir biçimde ayrılmalarını sağlamak üzere, mağaza personeli tarafından oldukça fazla sayıda faaliyetin eksiksiz yerine getirilmesi gerekir. Satışa sunulacak ürünlerin bulunup satın alınmasından, raflara yerleştirilmesine, mağazanın görsel açıdan düzenlenip günlük bakımının yapılmasına, stok yönetiminden enerji yönetimine kadar pek çok […]

06. Satış Bölgelerinin Tasarımı ve Büyüklüğü Google

Bir satış bölgesi, sorumluluğu belli bir satış temsilcisine verilen mevcut ve muhtemel müşterilerin oluşturduğu yerdir. Satış bölgesi tayini, coğrafik koşullara göre belirlense de bu konuda müşterilere göre gruplandırma yapmak esastır. Aslında satış bölgesi belirlemede hem coğrafik koşulların hem de müşterileri gruplarının birlikte ele alınması kaçınılmazdır. Bu ünitede satış bölgeleri oluşturmanın nedenleri, bölge tasarımında kullanılan süreçle, […]

06. Sigorta ve Pazarlama Google

Bu ünitede ülkemizde ve dünyada sigortacılığın gelişimine, sigorta pazarının özelliklerine, sigorta hizmetlerini pazarlamaya yönelik çabalara, sigorta satın alma sürecine ve sigorta pazarın bölümlenmesine ilişkin bilgiler anlatılmaya çalışılacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz. – Sigorta sektörünün, ülkemizde ve dünyada sigortacılığı, sigorta hizmetlerinin pazarlamasına ilişkin özellikleri nelerdir? – Sigorta pazarı seçenekleri ile sigorta pazarının; […]