Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Grupların Toplumsallaştırma İşlevi Google

Toplumsallaşmanın Anlamı Gruba giren bir bireyin, öbür grup üyeleriyle etkileşerek, grup tarafından kabul edilen davranış ve oluşumları benimseyecek biçimde kendini geliştirme sürecine toplumsallaşma denir. Toplumsallaşma çocukluktan başlayarak gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreç bireyin tüm yaşamı boyunca çok çeşitli grupların içinde sürer. Tüketim kalıpları ve tüketim alışkanlıkları, toplumsallaşma süreci çerçevesinde sürekli değişir, yenilenir. Tüketiciler, hangi yaşta […]

Güdülenme Kuramları Google

Güdülenme psikolojide ve tüketici davranışında temel bir kavramdır. Güdülenmeyi açıklayıcı birçok kuram geliştirilmiştir. Bunlardan bir bölümü şöyledir: Dürtü kuramı, özendirici uyarıcı kuramı, optimal uyarılma kuramı, içgüdü kuramı, basımlama kuramı, bilinç dışı güdülenme yaklaşımı, Maslow’un gereksinme derecelemesi yaklaşımı. Bu kuramlardan tüketici davranışı açısından önemli olan üçünü kısaca ele alalım: Maslow’un Gereksinme Derecelemesi Yaklaşımı, McGuire Yaklaşımı, Mc […]

Güdülenme Kuramlarının Pazarlama Stratejilerinde Kullanımı Google

Tüketiciler gerçekte ürünü satın almazlar; güdü doyurma ya da sorun çözmeyi satın alırlar. Parfüm alan bir bayan tüketici farklı, özel duygular ve umut satın alır. Yöneticiler, ürünlerinin ve markalarının hangi güdüleri giderdiğini saptamalı ve pazarlama konusunu bu güdülere göre oluşturmalı. Bu konuda yapılması gerekenleri şöyle belirleyebiliriz (Hawkins, s. 372): – Önce, belli bir hedef pazarda […]

Güdülenmenin Anlamı ve İşleyişi Google

Tüm tüketici davranışları güdülenmeyle başlar. Güdülenme, bireyleri harekete geçiren itici güçtür. Güdülenmenin ilk adımı karşılanmamış bir gereksinmenin giderilmesi yönündeki yoğun istektir. Bireylerin ortaya çıkan gereksinmelerini gidermek için gerekenleri yapması ve isteğine kavuşması ile güdülenme tamamlanır. Başka deyişle, birey gereksinme duyduğu konudaki boşluğu doldurmak için gerekenleri yaparak hedefine ulaşır. Gereksinmeler ve hedefler bireyin harekete geçmesini sağlayan […]

Halkla İlişkiler / Duyurum Google

Diğer bir kitlesel tutundurma aracı ise daha önce de bahsedildiği gibi halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler çabalarıyla işletme ve ürünleri hakkında olumlu duyurum elde etmek, iyi bir şirket imajı oluşturmak ve işletme hakkındaki olumsuz söylentilerin, olayların etkisini azaltmak mümkündür. Halkla ilişkilerin genel olarak işletme faaliyetleri içinde nereye oturduğu, özel olarak da pazarlama ile ilişkisi hem akademisyenleri […]

Halkla İlişkiler ve Tanıtma Google

Sigorta güvencesini tanıtmak ve sigortacılık hizmetini anlatmak için reklam faaliyetlerinin yanında halkla ilişkiler ve tanıtma faaliyetlerine de gerek vardır. Sigortacılık hizmet sektörünün özelliği nedeniyle sigorta şirketleri devamlılıklarını sağlayabilmek ve pazar paylarını büyütebilmek için halkın güvenini kazanmak zorundadırlar. Sigorta şirketleri tarafından yapılan halkla ilişkiler çabaları da şirkete güven, destek ve saygınlık kazandırmaya yöneliktir. Halkla ilişkiler adı […]

Hanehalkı Karar Verme Süreci Google

20. Yüzyılın ortalarından itibaren geniş aile kavramı yerini çekirdek aile kavramına terk etmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda anne baba ve ergenliğe erişmemiş çocuklar akla gelmektedir. Ailenin ihtiyaç ve harcamaları, ailedeki çocuk sayısına ve ebeveynlerden kaçının ev dışında çalışıp bütçeye katkıda bulunmalarına bağlıdır. Aile ihtiyaç ve harcamalarının zaman içinde farklılık göstermesi, hanehalklarının bölümlenmesini sağlayan aile yaşam süreci […]

Hedef Pazar Bölümlerinde Ürünün Konumlandırılması Google

Pazarlama stratejisi belirlerken, ürünün pazarı ile ilgili bölümleme yapıp, ilgili bir bölüm ya da birkaç bölüm hedef olarak seçildikten sonra üçüncü olarak sıra, o hedef bölümlerde ürünün konumlandırılmasına gelir. Ürün Konumlandırmasının Anlamı ve Önemi Konumlandırma pazar bölümlemesinin bütünleyicisidir. Başka deyişle, bölümlendirme ile özdeş özellikler taşıyan bir pazar bölümündeki tüketiciler için ürün geliştirilirken, konumlandırma ile bu […]

Hedef Pazarın Seçimi Google

Pazar bölümlemesinin gerçekleştirilmesinden sonra işletme, pazarların bölümleriyle ilgili özellikleri gösteren bir döküm elde etmiş olur. Büyük bir pazarda yer alan çeşitli küçük bölümler, bu bölümlerin özellikleri, bu bölümlerdeki tüketicilerin güdülenme özellikleri, rakiplerin çeşitli bölümlere yaklaşımları gibi her türlü bilgi işletmenin değerlemesine hazırdır. Pazarlamacıların pazar bölümleriyle ilgili bilgilerin ışığında, çeşitli irdelemeler yaparak hangi bölümleri hedefleyeceklerini saptamaları […]

Hizmet İşletmelerinde Dağıtım Google

Hizmetlerin ve düşüncelerin pazarlanmasında ürünün fiziksel hareketi söz konusu değildir. Hizmetin ya da düşüncenin tüketiciye ulaştırılması söz konusudur. Malların ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye doğru fiziksel akışları ve sahipliklerinin el değiştirmesi dağıtım kanalları ile sağlanan eylemlerdir. Dağıtım kanalı, malların pazarlanmasını sağlayan işletme içi örgütsel birimlerin ve işletme dışı pazarlama örgütlerinin oluşturduğu bir yapıdır. Hizmetlerin pazarlanmasında hizmetlerin […]