Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

02. Pazarlama Planlaması Google

Bu ünitede pazarlama planlamasının işletme ve pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi, pazarlama planlaması türleri ve pazarlama planlaması sürecinde yer alan aşamalar sırasıyla açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Planlama ve tahmin arasındaki farkı ayırt etmek, – Pazarlama planlaması türlerini sınıflandırmak, – Pazarlama planlaması sürecindeki aşamaları sıralamak, – Durum analizinde yapılan faaliyetleri açıklamak, – İşletme […]

02. Perakende Mağazaların Organizasyonu Google

Perakende mağazalarının kendilerinden beklenen performansı (müşteri memnuniyeti pazar payı, kârlılık, vb. ) gösterebilmeleri bir ölçüde nasıl organize olduklarına bağlıdır. İşletme düzeyinde ya da mağaza düzeyinde oluşturulacak uygun organizasyon yapıları, işletmelerin faaliyetlerinin daha etkili ve başarılı bir şekilde yürütülmesine, pazardaki rekabetle daha kolay başa çıkılmasına, kaynakların daha verimli kullanılmasına, insan kaynağından en yüksek verimin alınmasına kadar […]

02. Perakende Sektöründe Satış Süreci Google

Satış müşterilerin doğru kararlar almasına yardımcı olmak, onların satın aldıkları mal ya da hizmetlerden tatmin duymalarını sağlamaktır. Satış hem sanat hem de bilim yönü olan bir etkinliktir. Satış sürecini bilen ve bu süreci etkin bir şekilde yerine getiren satış elemanlarına sahip olmak perakendeciler açısından önemli bir güçtür. Bu ve izleyen ünitede, perakende ortamlarında satışın nasıl […]

02. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Pazar Bölümlemesi ve Hedef Pazar Seçimi Google

Bu üniteden sonra sırasıyla önce pazarlama stratejisi iki ünite olarak ele alınacaktır. Daha sonraki ünitelerde ise önce bireysel etkenler ayrı ayrı üniteler olarak incelenecek, sonra toplumsal kültürel etkenler de ayrı üniteler olarak ele alınacaktır. En son olarak da tüketici karar verme sürecinin işleyişi ve bu süreci oluşturan basamakların her biri incelenecektir. Bu ünite pazarlama stratejisinin […]

03. Banka Hizmetlerinin Fiyatlanması Google

Bu ünitede, fiyatlama değişkeninin pazarlama karmasındaki yeri ve önemiyle, fiyatlama politikalarının belirlenmesinde göz önüne alınması gerekli ana faktörler, hizmet sektöründe fiyatlama ve bankacılıktaki uygulamalar anlatılmaya çalışılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Hizmet işletmelerinde fiyatlamada, fiyatın önemi, kapsamı ve pazarlama değişkenleri içindeki yeri nedir? – Banka hizmetlerinde fiyatlama kararlarının yönetsel ve yasal […]

03. Müşterilerle Empatik İletişim Google

Müşterilerle birebir iletişim halinde bulunacak çalışanın empatik iletişim becerisine sahip olması gerekir. Satışta başarılı olmanın ilkelerinden biri, müşterinin ne hissettiğini anlayabilmek, bunu ona ifade edebilmektir. Empatik iletişim müşterileri daha iyi anlamayı ve sürekli iletişimi sağlar. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Müşteriler ile empati kurmanın önemi nedir? – Müşterilerle hangi benlik türlerimizle iletişim kurarız? – […]

03. Pazarlama Araştırması Google

Bu ünitede pazarlama araştırmasının niteliği, araştırma sürecinde yer alan aşamalar ve pazarlama araştırmasının özel türleri açıklanacaktır. Pazarda çeşitli faktörlerdeki değişimi izlemek, olası fırsat ve tehditleri öngörmek, uygun stratejileri geliştirmek üzere geçerli ve güvenilir bilgiye sahip olmak pazarlamada önem taşıyan bir diğer husustur. Pazarlama araştırması, bu bağlamda gerekli ve doğru bilginin toplanmasını, analizini ve yorumlanmasını sağlar. […]

03. Perakende Mağazalarda İnsan Kaynakları Yönetimi Google

Bir mağazada doğru yer seçiminden dekorasyona, ürün yelpazesinin hazırlanmasından stok kontrolüne, mağaza içi yerleşimden vitrin tasarımına kadar her türlü faaliyet mağaza sahibi/sahiplerinin yanı sıra idari ve teknik personel tarafından yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerin mağazaya ilişkin görüşlerinin olumlu ya da olumsuz olmasını sağlayan mağazanın kapısında ilk karşılaştıkları ve sorularını cevaplandıran, onlara yardımcı olan, problemlerini çözen ya da […]

03. Perakende Sektöründe Satış Süreci 2: İtirazlar ve Satışın Kapanması Google

Kendi yaptığınız alışverişleri düşünün. Bir ürünü satın almaya karar vermeden önce pek çok şeye itiraz ederiz. Ya fiyatını yüksek buluruz ya da mağazanın bir uygulamasına kızarız. Ancak başarılı satış elemanları bizim tereddütlerimizi ortadan kaldırır ve bir şekilde bir ürünü satın almış olarak evimize döneriz. Bu ünitede satış elemanlarının müşterilerden gelen itirazları nasıl karşılayıp, satışı nasıl […]

03. Tüketici Davranışı ve Pazarlama Stratejisi: Ürünün Konumlandırılması ve Pazarlama Karması Google

Bu ünitede önceki ünitede ele alınan pazarlama stratejisi ögelerinden pazar bölümlemesi ve hedef pazarın seçiminden sonra gelen hedef pazar bölümlerinde ürünün konumlandırılması ve pazarlama karması stratejisinin geliştirilmesi aşamaları ayrıntılarıyla ele alınacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Hedef pazar bölümlerinde ürün konumlandırılmasının ayrıntılarını kavramak, – Pazarlama karması stratejisinin geliştirilmesini irdelemek için gerekli bilgi ve becerileri […]