Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Endüstriyel Pazarlama ve Alıcı Davranışları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Önce Reklam, Sonra Boya Pazarlama kitaplarında yazılanların aksine bir strateji izleyerek önemli bir başarı yakalayan Düfa Boya Genel Müdürü İrfan Çetindamar, “Öğrenci olsaydım hocam beni sınıfta bırakırdı” diyor. Geçtiğimiz aylarda yayınlanan ve Burhan Öcal’ın boya kutuları ile müzik yaptığı reklamları hatırlıyor musunuz? Hani bir anda herkesin içinde pozitif bir enerji yaratan, oynama isteğini […]

Etkili İletişim Kurabilmek İçin Üçgen Konuşma Google

Müşterilerimizle, etkili iletişim kurabilmek için, ne istediğimizi çok iyi bilmeli, müşterinin ne istediğini öğrenmeli ve onları duyduğumuzu belli etmeli, kabul edebilecekleri öneriler yapmalıyız. Başkalarının bize söyledikleri ya da yaptıkları, bizim nasıl tepki verdiğimizden daha az önemlidir. Üçgen konuşma, nasıl tepki vereceğimizi seçmemizi sağlar. Bir başka ifadeyle, otomatiğe bağlanmayız, düğmeye başkalarının basmasına izin vermeyiz. Böylece çatışmaları […]

Faiz Hesaplamaları Google

Basit Faiz Belli bir miktar paranın tek bir dönem faizlendirmeye tabi tutulması basit faiz ile yapılır. Tek bir dönemden kastedilen 1 gün olabileceği gibi 1 hafta, 1 ay, 50 gün, 1 yıl olabilir. Önemli olan sürenin uzunluğu değil, bu süre içerisinde sadece bir kez faizlendirme yapılmasıdır. Basit faiz hesaplama formüllerinde kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıdaki gibidir: […]

Finans Yöneticisinin Görevleri Google

İşletmelerin büyüklüğü, faaliyet bölgesi ve faaliyet alanına göre finans yöneticilerinin görevleri değişiklik gösterebilir. Küçük işletmelerde finans yöneticileri aynı zamanda muhasebe işlevini de yerine getirir. Temel olarak kaynak temin etmek, gerekli ham madde ve mal alışlarını düzenlemek, vergisel yükümlülükleri yerine getirmek gibi görevleri üstlenir. İşletmenin hacmi büyüdükçe, finans yöneticisinin görevlerinde de artış olur. Plan ve bütçeler […]

Finans Yöneticisinin İşletme Organizasyonundaki Yeri Google

Anonim şirketlerin sahibi hisse senedi sahipleridir. Hisse senedi sahiplerinin çeşitli hakları vardır: Kârdan pay alma, genel kurulda oy kullanma, yönetime katılma ve işletme sermaye artırımına gittiğinde öncelikli olarak yeni hisse senedi alma hisse senedi sahiplerinin temel haklarıdır. İşletme kararlarının alındığı genel kurulda hisse senedi sahipleri işletmenin yönetim kurulunu seçerler. Yönetim kurulu üyeleri, işletmenin genel müdürünü […]

Finansal Tablolar: Gelir Tablosu & Bilanço Google

Finansal kararlar, perakende mağaza yönetimi karar alma sürecinin ayrılmaz ögelerinden biridir. Finans yöneticisi, finansal verileri kullanarak, işletmenin başarı derecesini ölçer. Bununla birlikte finansal sorumluluklar sadece finans yöneticisini ilgilendirmez. Mağazanın her çalışanı, mağazanın performansından sorumludur. Mağaza performansının ölçülebilmesi, rakip mağazalarla karşılaştırma yapılabilmesi, kanuni yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için faaliyetlerin sayısal olarak tanımlanması gerekir. Ekonomik faaliyetlerin izlendiği finansal […]

Finansal Yönetimin Amacı Google

Finansal yönetim, işletme yönetiminden ayrı olarak düşünülemez. Finansal yönetimin amacı büyük ölçüde işletmenin amaçları ile paralellik arz etmelidir. İşletmelerin birçok amacı olabilir. Bunlar: – Mal ve hizmet üreterek toplumun refahını artırmak, – İşletmede istihdamı sürekli kılmak, – İşletmenin sürekliliğini sağlamak, – Üretimi ve satışları artırmak, – İşletmenin pazar payını artırmak, – İşletmenin büyümesini sağlamak, – […]

Finansın Kapsamı Google

Son yıllarda ev hanımlarından işçilere, çiftçilerden genel müdürlere kadar hemen hemen herkesin önem verdiği konular arasında paranın yönetimi konusu ön sıralarda yer almaktadır. Günümüzde paranın kazanılması kadar, bu paranın en iyi şekilde kullanılması, değerlendirilmesi de önem kazanmıştır. Öyle ki belli miktarda parasal birikimi olanlar, başka bir geliri olmaksızın sahip olduğu parasal birikimi finansal piyasalarda değerlendirerek […]

Fiyat Bileşenine İlişkin Temel Kavramlar Google

Fiyat, pazarlama karması öğeleri arasında ürün, dağıtım ve tutundurma öğelerinden daha somut bir biçimde işletmenin sonuçlarını vurgulayan bir özelliğe sahiptir. İşletmelerin fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan çeşitli kavramların, açık biçimde tanımlanmasında yarar vardır. Bu kavramlar: Fiyat, fiyatlandırma ve fiyatlandırma politikalarıdır. Fiyatın Anlamı Fiyat günlük yaşamımızda değişik adlarla karşımıza çıkabilir. Otobüse, trene, uçağa bindiğimizde ödediğimiz bilet ücreti, her […]

Fiyat Değişikliklerine Yönelik Tepkiler Google

Fiyat değişikliklerine karşı müşterilerin gösterecekleri tepkilerin tahmini pazarlamacılar için çok önemlidir. Bu konuda talep elastikiyeti teorisi pazarlamacıların tahminlerine yardımcı olur. Genellikle bir hizmetin fiyatı yükseldiğinde bu hizmetin talebi düşer. Fakat fiyat artışları karşısında talebin düşüşü çok yavaş ya da hızlı olabilir. Eğer fiyat yükseldiğinde ya da düştüğünde, talep çok çabuk düşüyor ya da yükseliyorsa talep […]