Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Danışma (Referans) Grupları ve Tüketici Davranışına Etkisi Google

Danışma Grubu Nedir? Danışma grubu (referans grubu), bir tüketicinin genel ya da özel düşünceleri, duyguları ve davranışlarında ölçü olarak aldığı kişi ya da gruplardır. Birey bu kişi ya da gruba göre kendini ölçer; inançlarını, değerlerini, tutumlarını, amaçlarını, hedeflerini ve davranışlarını örnek aldığı kişi ya da gruba göre değerlendirir. Özetle, tüketiciyi satın alma kararlarında etkileyen herhangi […]

Davranışları Yönünden Müşteriler Google

İnsanlar çeşitli karakterlere sahiptirler, bu nedenle farklı davranış gösterirler. Müşteri de bir insan olduğuna göre aynı özellikleri taşımaktadır. O halde şimdi davranışları yönünden müşteri tiplerini inceleyelim: Nazik Tip Bankacılık mevzuatı hakkında bilgilidir. Terbiyeli, kibar ve kültürlüdür. Mantığa ve gerçeğe uygun her teklifi kabul eder. Bu tip müşterilerle ilişki kurulurken konuya derhal girilmeli, bilinçli ve gerçekçi […]

Değişik Kültürlerde Tüketici Davranışları Google

Kültürün Tüketim Üzerindeki Etkisi Sanayileşmiş toplumlarda, ekonomik bolluğun ve güvenin etkisiyle kültür yapısında büyük değişiklikler olmaktadır. Özellikle bu toplumlarda uygulanan daha kısa çalışma zamanları, artan uzunca tatiller ve ücretli izinler, uzun ve sıkı çalışma değerlerinin yerine boş zamanlarda yararlı çalışmalar yapma ve eğlenme değerlerinin önem kazanmasına neden olmaktadır. ABD’de yapılan bir çalışma, kültürel değerlerin nasıl […]

Değişim Sürecinde Pazarlama Google

Altmışlı yıllarda giderek artan rekabet ve onu izleyen on yıl içinde gelişen küreselleşme hareketleri, pazarlamada önemli bir değişimin ilk göstergeleri olarak kabul edilebilir. Küreselleşme ile kaliteye verilen önem artmış ve pek çok şirket daha iyi ürün ve hizmet sunma yarışı içine girmiştir. Bu durum da fiyatı rekabette öne çıkaran bir etken olmuştur. Fiyat rekabeti önemli […]

Değişim Sürecinin Genel Görünümü Google

21. yüzyıl boyunca, işletmelerin görünümünü önemli ölçüde etkileyecek sayısız güçten söz edilebilir. Bunlar arasında “globalleşme” (küreselleşme) ve “bilgi teknolojisi” üzerinde önemle durulması gereken en etkili iki temel gücü oluşturmaktadır. Günümüzde kendini dış çevresel faktörlerden ve özellikle rekabetten soyutlama fikri giderek önemini yitirmiştir. Örneğin Japon ve Alman ekonomileri ABD’ye denk bir konuma gelmiştir. Bu da ABD […]

Deneyimsel Pazarlama Google

Dilimize “Deneyimsel Pazarlama” olarak çevrilen “Experimental marketing”, şirketlerin, müşterilerinin deneyimlerinden yararlanması esasına dayanıyor. Bu kavramın yaratıcıları söz konusu yaklaşımı şöyle anlatmaktadırlar: “Müşterilerin deneyimlerinin pazarlamada kullanılması esas alınmaktadır. Pazarlamacılar yıllardır müşteriye odaklanma konusunu işlemektedirler. Ancak, mevcut pazarlama kavramlarına bakıldığında, çoğunun ürün ve üretim odaklı oldukları görülür. Bilgi teknolojileri, marka ve iletişim devrimleri öncesinde sanayi çağında, geliştirilen […]

Devletin Fiyatlandırmaya Etkileri Google

Devlet, ekonomik yaşamın çeşitli koşullarına göre fiyatların belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Ekonomik eylemlere karışmayı gerekli gördüğü yerlerde fiyat, devletin elinde bir düzenleme aracıdır. Devlet, fiyatlar üzerinde, dolaysız ya da dolaylı olarak etkili olur. Devletin fiyatlar üzerindeki dolaysız etkilerini kısaca inceleyelim: 1. Devlet, kimi maddelerin fiyatlarını kesinlikle belirler ve bu belirlenen fiyatın üzerinde ve altında […]

Diğer Satış Gücü Örgüt Türleri Google

Diğer satış gücü organizasyon yapısı çeşitleri; fonksiyonel satış gücü organizasyonu, coğrafik satış gücü organizasyonu, ürün temeline dayalı satış gücü organizasyonu, müşteri temeline dayalı satış gücü organizasyonu ve karma satış gücü organizasyonudur. Fonksiyonel Satış Gücü Organizasyon Yapısı Çok fazla sayıda mal üretmeyen ve çok dağınık olmayan bir alan içinde faaliyet gösteren işletmelerin satış departmanları için yararlı […]

Dış Pazar Çevresi Google

Yasal Düzenlemeler Yasal düzenlemeler ürün değişikliğine katkıda bulunan en önemli faktördür. İsveç, sprey gazlarının büyük çoğunluğuna karşı yasal düzenlemeler getiren ilk ülke olmuştur. Böylelikle pek çok gazın kullanımı, ozon tabakasına zararlı olabileceği için yasaklanmıştır. Ancak, bazı hastalıklarda kullanılan tıbbi spreyler bu yasağın dışında tutulmuştur. Tarife Dışı Engeller Tarife dışı engeller, ürün standartları, yeni ürün onay […]

Dış Pazarda Satış Çabalarının Amaç ve Hedefleri Google

Yurtdışı satışı geliştirme çabalarının amacı, dış pazarlardaki müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmış ve fiyatlandırılmış malların onlar tarafından satın alınmasını sağlamak, alışlarını devamlı kılmak ve arttırmaktır. Başka bir deyişle, bir malın uluslararası çapta pazarlanmasını destekleyici çabalarda temel amaç; – Malın varlığı ve dayanıklılığı hakkında alıcıları ikna etmek, – Malın onların bazı ihtiyaçlarını tam olarak gidermedeki etkenliğini […]