Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Başlıca Fiyatlandırma Politikaları Google

İşletmelerin fiyat belirleme yöntemleriyle ulaştıkları fiyatlar, içinde bulunulan pazarların gerektirdiği koşullar çerçevesinde yeniden düzenlenip rekabet koşullarıyla uyumlaştırılır. Aşağıda, fiyat politikalarının uygulanması sonucunda ortaya çıkan çeşitli fiyatlar ele alınmaktadır. Tek Fiyat ve Pazarlıklı Fiyat Tek fiyat politikasına göre nitelik, nicelik, ödeme, satın alma yeri ve zamanı bakımından aynı koşullarla mal alan müşterilere aynı fiyat uygulanır. Bunlara […]

Bilinçaltı Algılama Google

Algılama konusunda çok konuşulan ancak bilimsel olarak belirlenemeyen bir kavram da “bilinçaltı algılama”dır. Bu kavram, kişinin bilinçli olarak farkına varamadığı uyarıcıların bilinçaltında algılandığı varsayımına dayanır. Bilinçaltı algılamanın uygulanmasına artık klasikleşen örnek olarak bir sinema işletmecisinin uygulaması verilebilir (Seagert, s. 55). Binlerce kişinin seyrettiği bir film içerisine saniyenin 1/3000’ü kadar kısa sürelerde iletiler yerleştirilmiş ve gösterilmiştir. […]

Bire Bir Pazarlama Google

İşletmelerin bugün dünyanın hemen her yerinde karşı karşıya kaldıkları temel sorun, müşteri bağlılığının giderek azalmasıdır. Bunun nedeni, yoğun rekabet ve bunun sonucun da müşterilere sunulan daha uygun seçeneklerdir. Özellikle işletmelerin ürünlerinde farklılık yaratması gerekliliğine karşın ürünlerin fonksiyonel özelliklerinin birbirlerine çok benzemesi ve aynı kalitede olmaları müşterilerde bir olumsuzluk yaratmaktadır. Bire-bir pazarlamanın ne anlama geldiğini açıklayınız. […]

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Google

Günümüzde iki temel faktör, işletmelerin pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yapısını değiştirmiştir. İlk olarak günümüzde kitlesel pazarların gittikçe bölündüğünü ve pazarlamacıların kitlesel pazarlamadan uzaklaşmaya başladıklarını görüyoruz. Pazarlamacılar daha dar tanımlanmış mikro pazarlardaki müşterileriyle daha yakın ilişkiler kurmaya çalışmaktadırlar. İkinci olarak ise, teknolojideki gelişmeler işletmelerin müşterileri ve müşterilerinin ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgiyle donanmasını sağlamaktadır. Yeni teknolojiler pazarlamacıların […]

CRM Bileşenleri Google

CRM’i doğru anlamak için önce bileşenleri olan müşteri, ilişki ve yönetim kavramlarına değinmek gerekir. Müşteri CRM’in birinci bileşeni olan müşteri doğru tanımlanması gereken bir kavramdır. Bunu yapabilmek için onları ister basit düzeyde bir liste oluşturarak veya aklınızdan, isterse işinizin ve müşteri portföyünüzün gerektirdiği oranda bir veritabanı ve gelişmiş teknolojileri kullanarak takip etmek gerekir. Müşteri; düzenli […]

CRM Programları Geliştirme Google

Bu aşamada, perakendecilerin en iyi müşterilerini elde tutması, iyi müşterilerini yüksek yaşam boyu değerine sahip müşteriye dönüştürmesi ve kârlı olmayan müşterilerinden kurtulması yer alır. Müşterileri Elde Tutmak Müşteriyi anlamak, onun ihtiyaçları çevresinde ürün ve hizmetlerini özelleştirebilmektir. Müşteriyi elde tutma yeni müşteri kazanmaktan çok daha kârlı bir iştir. Mevcut müşterileri elinde tutmanın maliyeti, yeni müşteri kazanmaya […]

CRM Programlarını Uygulama Google

CRM programları ile kârlılığı ve satışı artırmak en büyük meydan okumadır. Perakendeciler deneyimleri sayesinde, o görev için atanmış bir CRM yöneticisinden çok, müşteri veri tabanı oluşturmak ve yönetmek için bir bilgisayar sisteminin kurulması ve müşteri önemi hakkında görüşülmesine ihtiyaç duyarlar. CRM programlarının etkili uygulaması, perakendecinin farklı fonksiyonlarıyla etkinliklerin yakın bir koordinasyonunu gerektirir (Levy ve Weitz, […]

CRM Süreci Google

Sadakat CRM’in hedefi olan müşteri sadakati, müşterilerin perakendeciyi tekrar ziyaret etmeleri, bu yaşadıkları deneyimden memnun kalmalarıdır. Perakendeci için müşteri sadakati, müşterilerin perakendeciden ürün ve hizmet satın almaları, rakiplerin ısrarlı çabalarına dayanabilmeleridir. Böylece müşteriler perakendeci ile aralarında bir bağ oluştururlar. Bu bağ, perakendeci hakkındaki bir olumlu duygudan daha fazlasına dayanmaktadır. Sadık müşteriler, perakendeciyle duygusal bir bağlantıya […]

CRM Uygulamalarına Giriş Google

Bugün herkesin kullandığı bir terim olan CRM, bir kavram olarak tanımlanıp, piyasaya çıkalı henüz çok kısa bir süre geçtiği halde, CRM’in içeriği olan müşteri ilişkileri uzun zamandır gündemde. Bir başka deyişle, firmalar CRM’i zaten uyguluyorlardı. Fakat bugün geldiğimiz noktada ortaya çıkan fark, daha çok teknolojik altyapılardan bahsetmemiz. Müşteri ilişkilerine üretim aşamasından ve üretim maliyetlerinden başlayan […]

CRM Uygulamalarında Başarısızlık Nedenleri Google

Konuyla ilgili ABD’de yapılan bir araştırmada, işadamlarına eğer bütçeniz sınırsız olsaydı paranızı nereye harcardınız diye sorulduğunda %28’inin müşteri ilişkileri yönetimine (CRM) şeklinde yanıt verdiği görüldü (Research World Magazine, Temmuz 2002). CRM Uygulamalarının %70 ile %90’ının başarılı bulunmadıkları kabul edilmektedir. Bu başarısızlık konusunda en fazla karşılaşılan sebepler aşağıda verilmektedir: – Satış ekibini veri giriş memurlarına dönüştürmek, […]