Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Banka Satış Görevlilerinin Yönetimi Google

Bankacılık sektöründe artan rekabet koşulları; kredi pazarlaması ve diğer pazarlama işlevlerini üstlenen satış görevlilerinin yönetiminin etkin bir rekabet silahı olarak kullanılması gereğini ortaya çıkarmıştır. Özellikle yatırım bankacılığının son yıllarda önemli gelişmeler kaydettiği ülkemizde, birçok banka bünyesinde kredi pazarlama birimleri kurulmuştur. Geçmişte kredi pazarlaması kavramının çok sınırlı bir kullanım alanı vardı. Başka bir deyişle, kredi ihtiyacı […]

Banka Satış İşlevleri Google

Banka, genel pazarlama stratejilerini saptadıktan sonra, satış işlevini tanımlayacak bireysel işlemleri belirler. Bankanın hedef aldığı banka satış işlevleri, pazar bölümünün ne olduğu, bölümlenen pazara (hedef pazara) hangi banka hizmetlerinin sunulacağı, satış elemanlarının tanımlanan pazara ne şekilde gireceği kararını kapsayan pakettir. Müşteri arttırma çabaları ve mevcut müşterileri koruma kararları, banka satış işlemleri zincirinin son halkasını oluşturur. […]

Bankacılık Hizmetleri Google

Birinci ünitede hizmetleri, bir malın ya da hizmetin satışına bağlı olmaksızın, son tüketicilere ya da işletmelere pazarlandığında ihtiyaç ve istek doygunluğu sağlayan faaliyet ve işlemlerdir, diye tanımlamıştık. Bu tanımdan anlaşılacağı üzere hizmetler, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerini tatmin etmeyi amaçlayan faaliyetlerdir. Birinci ünitede değindiğimiz gibi hizmetlerin temel özellikleri; soyut, heterojen (birbirinden farklı), dayanıksız olmaları, doğrudan satışı […]

Bankacılık Hizmetlerinin Dağıtımında Elektronik Ticaret ve Elektronik Bankacılık Google

Günümüz bankacılık hizmetleri dağıtımına farklı bir bakış açısı getiren önemli bir değişiklik de elektronik ticaret olarak gözlenmektedir. Genel anlamda e-ticaret, elektronik sistemler aracılığı ile yapılan ticarettir. Bu tanımlamayı bir başka açıdan bakarak; e-ticaretin, ürünlerin elektronik ortamda yaratılmasını, fiyatlanmasını ödeme olanak ve koşullarını, tutundurulmasını ve dağıtımını sağlamakla ilgili eylemlerin planlanması ve uygulanması süreci şeklinde yapabiliriz. Özellikle […]

Bankacılık ve Pazarlama – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 – Pazarlama yaşadığımız toplumda önemli bir rol üstlenmektedir. – İşletmelerin hayatta kalması, karlar ve büyüme için pazarlama çabalarını gerekli kılar. – Pazarlama günümüzde meslek edinme (kariyer) fırsatları yaratmaktadır. – Profesyonel satış, araştırma, perakendecilik, lojistik, ürün yönetimi, ürün geliştirme, bankacılık, sigortacılık gibi önemli alanları kapsamaktadır. – Firma içinde basamakları […]

Bankacılık ve Pazarlama – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Şube yenileme yarışı Türkiye’de hemen hemen bütün bankalar son 5 yılda şube kanalında değişikliğe gitti. Akbank, Yapı Kredi Bankası, Dışbank ve Garanti Bankası şubelerini baştan başa yeniledi. Onları Oyakbank, Denizbank, Anadolubank, Finansbank gibi bankalar izledi. Bazı bankalar bu süreçte yenileme çalışmalarını tamamladılar. Örneğin Dışbank, 1999 yılında başladığı şube yenileme sürecini tamamlamış durumda. Bugün […]

Bankacılıkta Fiyatın Önemi Google

Hizmet işletmelerinde fiyat önemli bir pazarlama değişkenidir. Fiyatla ilişkili kararların alınması işletmenin başarısında, hayati bir önem taşır. Fiyatlar; ekonomik koşullara, tüketicilerin fiyat hakkındaki düşüncelerine, pazardaki rekabete, talebin düzeyine, satın alanların ihtiyaçlarının acil olup olmamasına vb. göre saptanır. Saptanan fiyat genellikle pazarın nasıl bir tepki göstereceğine bağlıdır. Örneğin, banka işlemlerinden alınan ücretler, özel okul ücretleri, ev […]

Bankacılıkta Hizmet Kalitesi ve Kontrolü Google

Kalite, bir ürünün belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan niteliklerin tümüdür. Avrupa Kalite Örgütünce (EOQ) kalite; bir mal ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir, şeklinde tanımlanmaktadır. Uluslararası Standartlar Örgütüne göre kalite; belirtilen ihtiyaçları karşılama kabiliyeti olan bir ürün ya da hizmetin niteliklerinin tamamı olarak ifade edilmektedir. Bu tanımlar, kalitenin bir ürün ya da […]

Bankacılıkta Hizmet Kavramı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bankaların verdikleri hizmetlerin kendine has özelliklerini belirtiniz. Genel olarak bankacılık hizmetleri fiziksel ürünlere göre daha soyut olma, mülkiyet devrinin bulunmaması, özellikle şubelerle dağıtılan hizmetlerde insan etkileşiminin önemli rol oynaması nedeniyle her zaman standart bir hizmet çıktısının elde edilememesi ve hizmetin üretildiği anda tüketilmesi zorunluluğu gibi genel özellikleri taşımaktadır. […]

Bankacılıkta Hizmet Kavramı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “İşlemlerin Yüzde 50’si İnternetten Olacak” Finansbank Genel Müdür Yardımcısı Kubilay Güler, genç ve teknolojiyi kullanmaya yatkın olan nüfusun internet bankacılığı kullanımının artacağının göstergesi olduğunu söylüyor. Güler sözlerini şöyle sürdürüyor: “Artan bilgisayar sahipliği ve kullanımı, cep telefonu ve mobil çözümler ile internet erişiminin sağlanması internet bankacılığı kullanımını teşvik ediyor. İleriki dönemlerde tüm bankacılık işlemlerinin […]