Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Banka Hizmetlerinde Geleneksel Dağıtım Kanalları Google

Bankalarda genellikle iki çeşit dağıtım kanalı kullanılır. Birincisi ve en yaygın olanı banka şubeleridir. Umulan alıcıların yoğun olarak toplandıkları yerlerde bankalar şube açarak hizmetlerini doğrudan pazarlarlar. İkinci ve daha az kullanılan dağıtım kanalı ise kişisel dağıtımdır. Burada banka kendi satış elemanlarını kullanarak müşteriye hizmetlerini ulaştırmaya çalışır. Bankalar dağıtım kanallarında genellikle aracı kullanmazlar. Fakat kimi hizmetlerin […]

Banka Hizmetlerinde Tutundurma – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 – Hedef izleyici ya da alıcılar (muhataplar) belirlenmelidir. – Yaratılmak istenen tepki (alıcının ürün, hizmet vb satın alması gibi) saptanmalıdır. – Uygun mesaj seçilmelidir. – Uygun iletişim kanalları belirlenmelidir. – Etkin, güvenilir mesaj kaynakları seçilmelidir. – Geri bildirimle bilgi ve veriler toplanmalıdır. – İletişim sürecinde oluşan parazitlerin kaynağı […]

Banka Hizmetlerinde Tutundurma – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Akbank’a 650 bin ziyaretçi Akbank’ın www.akbank.com. tr adresli kurumsal web sitesi ayda ortalama 650 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor. Web sitelerinin, kurumsal kimliklerin olumlu ya da olumsuz yansıtılmasında önemli katkısı olduğunu belirten Akbank Alternatif Dağıtım Kanalları Müdürü Meltem Çora, bu nedenle kendi sitelerinin Akbank’ın kurumsal kimliğine uygun olarak tasarlandığını söylüyor. Akbank’ın kurumsal site […]

Banka Hizmetlerinin Dağıtımı Google

Bankalarda dağıtım kararlarının amacı, diğer işletmelerin dağıtım amaçları ile aynıdır. Amaç, en uygun dağıtım kanalının seçilerek, uzun dönemde işletmenin kârının artırılmasıdır. Bankalar dağıtım kanallarını kullanarak en uygun hizmeti, en düşük maliyetle müşteriye sunmaya çalışırlar. Dağıtım kanallarını etkili kullanabilen bankalar müşterilerine daha iyi hizmet sunabilirler, müşterilerin rakip bankalara yönelmelerini engellerken yeni müşteriler kazanır mevcut müşterilerde de […]

Banka Hizmetlerinin Dağıtımı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 – Çok sayıda banka şubesi gerektirmesi, – Kuruluş yeri sorunları-uygun yer bulma güçlüğü – Tüm şubelerde benzer ve tüm hizmetleri vermenin güçlüğü – Yükselen maliyetler – Değişen tüketici beklentilerini karşılama güçlüğü – Artan rekabet Sıra Sizde 2 1968’de Diners Club Türkiye’ de çıkartılan ilk kredi kartı oldu. Diners […]

Banka Hizmetlerinin Dağıtımı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Müşteriler ADK’ ya yöneliyor Finansbank’ta ise toplam müşterilerin yüzde 60’ı aynı zamanda ADK müşterisi. Genel Müdür Yardımcısı Bülent Özer, “1999 yılında 20 müşteri danışmanıyla hizmet vermeye başlayan telefon bankacılığında 20 olan işlem sayısı 2000 yılına gelindiğinde yüzde 500 artarak 120’ye ulaştı” diye konuşuyor. Özer, sadece telefon bankacılığında kullanıcı sayısının 1.2 milyon kişiyi astığını […]

Banka Hizmetlerinin Fiyatlanması – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden 2006 ve önümüzdeki yıllarda bankacılık nereden para kazanmaya devam edecek? Hangi ürün ve hizmetin yıldızı parlayacak? Bankacılık en çok işlemlerden alınan komisyonlara yönelecek. Bankalar her yapılan havaleden, ödemeden, işlemden, krediden komisyon almak yoluyla kârlılığını yükseltmeye çalışacak. Çünkü burada müşterinin bire bir karşılaştırma yapması çok zor. Oysa diğer bütün konular fiyat rekabetine açık. Ürünler […]

Banka Pazarının Bölümlenmesi Google

İşletmelerin pazarlama faaliyetleri, mallarını, hizmetlerini ya da düşüncelerini satın alanların belirlenmesiyle başlar. Bankaların pazarlama eylemleri de aynı biçimde müşterilerin kim olduklarını, istek ve ihtiyaçlarının ne yönde olduğunun belirlenmesiyle başlar. Bunu gerçekleştirmek için başlangıçta içinde faaliyet göstereceği homojen grupları belirlemesi gerekir. Giderek artan rekabet ortamında bankaların tüm pazarı ele geçirip, hizmet etmeleri imkânsız olduğuna göre, işletmelerin […]

Banka Pazarının Yapısı Google

Dilimizde, dar anlamda alıcı ve satıcıların bir araya geldikleri alışveriş yerine pazar denir. İktisatçılar ve pazarlamacılar pazar kavramına farklı biçimde yaklaşırlar. İktisatçılar pazar deyince kimi mal ve hizmetlerin alışverişini yapan tüm alıcıları ve satıcıları ve aynı türden malların fiyatlarının eşitlendiği alanı anlarlar. Pazarlamacı açısından pazarı ise, bir mal ya da hizmetin fiili alıcılarının oluşturduğu topluluktur. […]

Banka Reklamları Nasıl Olmalıdır? Google

Banka reklamlarında, gelecekteki müşteri ihtiyaçlarından çok bankanın kendisi anlatılır. Bu nedenle müşteriler çoğu kez reklamlara karşı duyarsızdırlar. Halbuki banka reklamları daha çok eğitsel ve imaj yaratıcı olmalıdır. Bankaların müşterisi durumuna geçen kimselerin, banka ile olan ilişkilerinin devamlılığının sağlanmasında ve geliştirilmesinde reklam yoluyla yeni hizmetler hakkında bilgilerin verilmesi, müşterilerin eğitilmesi çok önemlidir. Bankanın çalışma alanı ve […]