Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Pazarlama / Perakendecilik

Banka ve Sigorta Pazarlaması, Kişisel Satış ve Satış Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Perakende Mağaza Yönetimi, Perakende Müşteri İlişkileri Yönetimi, Tüketici Davranışları, Uluslararası Pazarlama Dersleri

Aile Yaşam Çizgisi ve Türkiye Araştırması Google

Türkiye’de birçok işletme aile yaşam çizgisi kavramının bilincinde olarak çeşitli stratejiler uygulamaktadır. Bu çizginin çeşitli evrelerine göre, birbirinden farklılaştırılmış uygulamalarla tüketiciye sürekli yakın kalma çabası giderek yaygınlaşmaktadır. Kapital Dergisi ile HTP’nin 1 Ekim 2003 tarihinde yaptığı kapsamlı bir araştırmada, çeşitli şirketlerin bu konudaki tutumları ele alınıp değerlendirilmiştir. Kapital Dergisi’nin bu konudaki değerlendirmelerini temel alarak yaşam […]

Aile Yaşam Çizgisinin Anlamı ve Tüketici Davranışındaki Yeri Google

Toplumları gözlemlediğimizde, ailelerin genelde izlediği belli bir gelişim çizgisinin olduğunu görürüz: Bireyler belli bir yaşa gelene dek ana babalarının yanında yaşarlar, daha sonra evlenirler; bir süre sonra çocuk sahibi olurlar; belli bir zaman kesitinde çocuklar da evlenerek kendi ailelerini kurarlar ve ana-baba evde yalnız kalır; bu yalnızlık çiftlerden birinin ölümüyle daha da artar ve sonuçta […]

Algılama Süreci ve İşleyişi Google

Algılama Sürecinin Anlamı Algılamanın duyu organlarımıza gelenleri alma, organize etme ve yorumlama süreci olduğunu belirtmekle birlikte, algılamanın yalnızca fizyolojik bir olay olmadığını da söylemeliyiz. Algılama yalnızca fizyolojik olsaydı, farklı geçmişleri, deneyimleri ve özellikleri olan kişiler aynı nesneyi benzer biçimde algılarlardı (Odabaşı ve Barış, s. 128). Bardak örneğinizi anımsayınız. Algılamada daha önceki yaşantı ve deneyimlerin etkisi […]

Algılama ve Beş Duyumuz Google

Algılamanın, bir uyaranın beş duyu organımızdan biri tarafından alınıp, zihinsel sürecimize bir girdi olarak kayıt edilmesi ile başladığından söz ettik. Bir alışveriş merkezinde istenilen çay markası aranırken değişik kategorideki ürünlerin önünden geçilir. Bu zaman diliminde mağazanın ışıklandırması, kokusu, çalınan müzik de algılanır. Hatta bazen aldığımız uyaranları yorumladığımızın ayırtına varamasak bile uyaranları yorumlayıp anlamlandırıyor oluruz. Bu […]

Algılama ve Perakendecilik Google

Tıpkı öbür işletmeler gibi perakende işletmelerinin de sattıkları ürünlerin algılanış biçimini ve tüketicilerin nerede alışveriş yapacaklarına yönelik kararları etkileyecek imajları vardır. Ürünlerin Beymen’den, Network’ten, Fabrika’dan ya da Boyner mağazalarından alınmasının farklı algılamalar yarattığını biliriz. Üstelik saydığımız markalar tek bir zincirin farklı halkaları olmasına karşın algılanışları farklıdır. İmaj: Tüketicinin, bir ürün, bir kurum, bir marka, bir […]

Alıcı Davranışlarını Etkileyen Faktörler Google

Daha önceki kısımlarda da ifade edildiği gibi, endüstriyel (örgütsel) satın alma davranışı bazı faktörlerden etkilenir. Bu faktörlerden bazıları, işletme yönetimi (iç faktörler) ve satın alma merkezi ile bazıları ise dış çevre koşullarıyla ilgilidir. İç Faktörler İşletmeyle ilgili faktörlerin başında, örgüt yapısı gelir. İşletme içinde satın alma davranışını etkileyen faktörlerin başında merkezileşme derecesi gelir. Satın alma […]

Alt Kültürler Google

Kültürün tüm toplumu kapsayan bütüncül bir özelliği olmasına karşın, tüm bireylerin aynı biçimde düşünmeleri, aynı duyguları yaşamaları ve aynı yollarla hareket etmeleri düşünülemez. Tüm toplumlarda temel toplumsal değerleri paylaşan ancak bunları farklı yollarla ortaya koyan küçük toplumsal gruplar vardır. Bu gruplara alt kültür adı verilir. Belirli bir alt kültürdeki bireylerin inançları, değerleri ve gelenek ve […]

Amaca Yönelik Pazarlama Google

Günümüzde işletmeler sosyal sorunlarla daha yakından ilgilenmektedirler. İşletmeler yarattıkları markalarıyla sosyal sorunlara, bu sorunlarla ilgili bir vakfa, derneğe bağış yapmaktadırlar. Ayrıca, bu sosyal sorunlarla ilgilenirken kamuoyu gözünde bir imaj oluşturma ve geliştirme, bağlılık yaratma gibi yararlar elde etmektedirler. Tüketicilerde işletmeleri sosyal sorunlara duyarlılıklarıyla değerlendirmeye ve sadakatlerini göstermeye başlamışlardır. Bu bağlamda, amaca yönelik pazarlama, işletmelerin sosyal […]

Aracıların Bankalar İçin Önemi Google

Yukarıda belirtildiği gibi söz konusu teknolojik gelişmeler bankaların, müşterilerine bazı hizmetlerini doğrudan değil, aracılar kanalı ile sunma imkanını vermektedir. Ayrıca fiziksel malların satışında rol alan alıcılardan farklı olarak bu aracılar fiilen hizmetin üretilmesini de gerçekleştirmektedir. Bu yenilikler bankanın gerek insan gücüne, gerek makine ve donanım gücüne büyük yatırımlar yapmasını gerektirmektedir. Şüphesiz her yeni üründe olduğu […]

Banka Hizmetleri Dağıtımını Kolaylaştıran Araçlar Google

Son yıllarda yaşanan hızlı teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin bankacılık sektörüne yansıması yaygın şube ağlarına dayalı olarak faaliyette bulunmayı azaltmış, geleneksel dağıtım yönteminin aksine dolaylı dağıtımın da mümkün olmasını sağlamıştır. Ayrıca yine teknolojik gelişmeler nedeni ile doğrudan dağıtımda da yeni alternatifler ortaya çıkmış, rutin bankacılık hizmetlerinin verilmesinde banka personelinin yerini alan makineler doğrudan dağıtımda bir […]