Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Özel Öğretim Yöntemleri

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4389 – Özel Öğretim Yöntemleri Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Okulöncesi Eğitimde Temel Kavramlar, Amaçlar ve Eğitim İlkeleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulöncesi eğitim alanındaki kimi temel kavramların önemini kavrayabilecek, – bu kavramların içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okulöncesi eğitimin evrensel ve ulusal amaçlarını kavrayabilecek, – okulöncesi eğitim uygulamalarında esas olarak kabul edilen temel ilkeleri kavrayabilecek, – her ilkenin sınıfta nasıl hayata geçirileceğini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Okulöncesi Eğitimde Temel […]

02. Okulöncesi Dönemde Gelişim Alanları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – gelişimle ilgili temel kavramları tanımlayabilecek, – gelişimi etkileyen etmenleri açıklayabilecek, – gelişimin temel ilkelerini sayabilecek, – çocuğun fiziksel gelişim özelliklerini tanıyabilecek, – çocuğun psikomotor gelişimini kavrayabilecek, – çocuğun yaş dönemlerine göre zihinsel gelişimini açıklayabilecek, – çocuğun 0-6 yaş arasında dil gelişimini kavrayabilecek, – çocuğun sosyal-duygusal gelişim özelliklerini kavrayabilecek, – […]

03. Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Öğrenme Yaklaşımları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulöncesi eğitimde öğrenme-öğretme sürecinin özelliklerini kavrayabilecek, – öğrenme yaklaşımı (stratejisi) kavramının öğrenme-öğretme sürecindeki yeri, önemi ve kapsamını açıklayabilecek, – çeşitli öğrenme yaklaşımlarını ve kullanım özelliklerini tanıyabilecek, – çeşitli öğrenme yaklaşımlarını, öğrenmeyi sağlamadaki üstünlük ve sınırlılıkları bakımından değerlendirebilecek, – öğrenme yaklaşımlarını dikkate alarak, öğrenme-öğretme durumlarını düzenlerken belli bakış açıları kazanabilecek, […]

04. Okulöncesi Eğitimde Kullanılan Yöntem ve Teknikler Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – etkin öğrenmeyi tanımlayarak özelliklerini açıklayabilecek, – etkin öğrenmenin gerçekleşeceği koşulları açıklayabilecek, – öğrenmeyi güçlendiren öğretim yöntemlerini tanıyabilecek, – öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli öğretimin özelliklerini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitimde sıkça kullanılan öğretim yöntemlerinin (oyun, anlatım, soru-yanıt, drama ve proje vb. ) tanımını, kapsamını, özelliklerini ve gelişimsel ve eğitsel katkılarını […]

05. Okulöncesi Eğitimde Planlama ve Uygulama Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – planlama ve plan kavramlarını tanımlayabilecek, – planlı çalışmanın yararlarını açıklayabilecek, – 36-72 aylık çocuklar için hazırlanan okulöncesi eğitim programının temel özelliklerini açıklayabilecek, – programda yer alan bölümleri analiz edebilecek, – örnek olarak verilen planları değerlendirebilecek, – programı analiz etmenin önemini benimseyebilecek, – planlı çalışmanın önemini takdir edebileceksiniz. İçindekiler – […]

06. Okulöncesi Dönemde Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulöncesi dönemde eğitim ortamlarının kapsamını tanıyabilecek, – iyi bir okulöncesi eğitim kurumunda/anaokulunda bulunması gereken özellikleri açıklayabilecek, – okulöncesi eğitim kurumlarında bulunması gereken genel fiziksel özellikleri tanımlayabilecek, – okulöncesi eğitim kurumlarındaki iç mekanların yapı özelliklerini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitim kurumlarında sınıfiçi ortamların düzenleme ilkelerini açıklayabilecek, – bir eğitim ortamı olarak […]

07. Okulöncesi Dönemde Eğitim Araç-Gereçleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitim ortamlarında kullanılan “eğitim aracı” ile “eğitim gereci” arasındaki farkı anlayabilecek, – okulöncesi dönemde eğitim araç-gereçlerinin önemini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçlerin çeşitlerine örnekler verebilecek, – okulöncesi eğitimde araç-gereçlerin kullanılma amaçlarını açıklayabilecek, – okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçleri hazırlama ilkelerini kavrayabilecek, – okulöncesi eğitimde kullanılan araç-gereçlerin seçimini etkileyen etmenleri […]

08. Okulöncesi Eğitimde Değerlendirme Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemini kavrayabilecek, – çocuğu tanıma ilke ve teknikleri ile ilgili temel özellikleri kavrayabilecek, – okulöncesi öğretmeninin öğrencileri değerlendirmede kullanabileceği gözlem tekniğinden yararlanabilecek, – okulöncesi eğitimde programı ve öğretmeni değerlendirme yaklaşımlarını kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nedir? Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin […]

Alan Gezileri ve Araştırmaları Google

Çocuklar, çevre gezileriyle öğrenme ufuklarını genişletirler. Öğrenmenin öğretmenle ve sınıfla sınırlı olmadığının en değerli fırsatlardan birisi alan gezileri ve araştırmalarıdır. Alan gezileri, çocuklar için doğal öğrenme laboratuarlarıdır. Geziler, bazen sınıfta çalışılan bir konunun pekiştirilmesi için sınıf çalışmalarının sonunda gerçekleştirilir, bazen de sınıf çalışmalarının bir parçası olarak programın bütünlüğünü sağlayacak şekilde çalışma sırasında gerçekleştirilir. Çocukların gezi […]

Araç ve Gereçleri/Materyalleri Hazırlama İlkeleri Google

Öğretmen, programını uygularken etkinliklerin gerçekleştirilmesinde kullanacağı gerekli araçları ve gereçleri /materyalleri hazırlarken aşağıdaki ilkelere dikkat etmelidir: – Materyal, basit, sade ve anlaşılabilir olmalıdır. – Materyal, hedef ve hedef davranışlara yönelik hazırlanmalıdır. – Materyal, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatılmalıdır. – Kullanılacak görsel özellikler materyalin önemli noktalarını vurgulamalıdır. – Çocuğun gelişimsel […]