Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

Finansal Yönetim ve Diğer Disiplinler Google

Finansal yönetim işletme yönetiminden bağımsız bir alan değildir. Özellikle muhasebe ve iktisatla yakından ilişkilidir. Daha sonra pazarlama, üretim ve istatistik gelir. Aşağıda bu disiplinlerle finansal yönetim arasındaki ilişkilere değinilecektir. Muhasebe: Finans yöneticisi karar vermede sık sık muhasebe verilerinden faydalanır. Genellikle muhasebeciler, geleceği öngörmede ve geçmişi değerlendirmede yönetime yardımcı olacak verileri ve finansal raporları hazırlamaktan sorumludurlar. […]

Finansal Yönetim ve Fonksiyonları – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Sermaye yoğun sektörlerde sabit varlıklar denilen uzun süreli varlıklara yatırım, emek yoğun sektörlere göre daha fazla yapılır. Uzun vadeli varlıklara daha fazla yatırım yapıldıkça işletmenin riski artacaktır. Emek yoğun sektörlerde ise, uzun vadeli varlıklara yatırım daha az olduğundan, risk düşük olmaktadır. Sıra Sizde 2 İşletmelerin finansmanında öz kaynaklar […]

Finansal Yönetim ve Fonksiyonları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Aşağıda Arthur Andersen Şirketinin yıllarca uğraşarak oluşturduğu imajını nasıl yok ettiği ile ilgili bir yazı yer almaktadır. Dünyanın en büyük beş denetim şirketinden biri olan 89 yıllık marka, Enron skandalı ile yıkıldı Andersen, Kamu Denetimi İşinden Çekildi Dünyanın en büyük beş denetim şirketi arasında yer alan, ancak enerji devi Enron’un iflasına adı karışan […]

Finansal Yönetim ve İşletmelerin Hukuki Yapıları Google

Finansal kararlarla işletmelerin hukuki yapısı arasında yakın ilişki vardır. Bu nedenle işletmelerin çeşitli yapısal kuruluş biçimleri ve finansal yönetim açısından önemleri üzerinde kısaca durmak faydalı olacaktır. İşletmeler kuruluş aşamasında istedikleri yasal türü seçebilirler. Ancak hukuki şeklin seçiminde bazı yasal sınırlamalara da uyulması gerekmektedir. Söz konusu sınırlamaların bir kısmı işletmelerin yer aldığı işkolu ve faaliyetlerin niteliğiyle […]

Finansal Yönetimin Tarihsel Gelişimi Google

Ekonomik koşullardaki gelişmeyle birlikte finans yöneticisinin rolü de devamlı olarak değişmekte ve gelişmektedir. Bir zamanlar finansal kayıtların tutulması, raporların hazırlanması, işletmenin nakit durumunun yönetilmesi gibi işleri kapsamaktayken, son yıllarda finans yöneticilerinin görevleri, bu sayılanların çok ötesine geçmiştir. 1930 öncesi finans yönetiminde, esas olarak, çeşitli finansal pazarlar ve bu pazarlarda işlem gören menkul değerlerle ilgili betimleyici […]

Gelir Tablosunun Başabaş Analizine Uygun Hale Getirilmesi Google

Başabaş analizinde ve çalışma kaldıracı analizinde yararlanılan temel tablo, gelir tablosudur. Başabaş analizi yapılacağı zaman, analizi yapılacak işletmelerin klasik olarak hazırlanan gelir tablosunun gelir ve gider kalemleri yeniden düzenlenerek analize hazır duruma getirilir. Gelir tablosunun analize uygun hale getirilmesi ile giderler sabit ve değişken olmak üzere iki gruba ayrılır. . Klasik gelir tablosuyla revize edilmiş […]

Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi Google

Piyasada hisse senetlerinin fiyatlarının belirlenmesinde temel ilkeleri ve bekleyişlerin önemini açıklayabilmek Piyasada hisse senedi fiyatlarının belirlenmesi aslında açıklanması pek de kolay olmayan karmaşık bir süreçtir. Eğer, geleneksel arz ve talep analizini kullanırsak, bu süreç kolayca özetlenebilir. Ancak, bu sürecin altında yatan “bekleyiş” mekanizmasının öncelikle anlaşılması gerekir. Bu mekanizmayı anladıktan sonra, arz-talep analizi büyük ölçüde sorunumuzu […]

Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bu soruyu cevaplandırabilmek için kullanacağımız formülünde verilenleri yerine koyarsak, Sıra Sizde 2 Bu soruyu cevaplandırmanın ilk yolu, bir hisse senedinin piyasa fiyatının, firmanın kârının artan bir fonksiyonu olduğunu hatırlamaktır. Söz konusu firma, kaybettiği ihale nedeni ile gelirde ve kârlılıkta beklenenin gerisinde kalacağı için firmanın bugünkü değeri ve dolayısıyla […]

Hisse Senedi ve Bekleyişlerin Oluşumu Google

Hisse senedi fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan bekleyişlerin oluşma biçimi konusundaki farklı yaklaşımların öngörülerini açıklayabilmek Bu kitapta ilk üniteden bu tarafa gördüğümüz gibi, ekonomik birimlerin bekleyişleri finansal piyasaları veya daha genel bir ifadeyle ekonomiyi ciddi biçimde etkilemektedir. Özellikle, Para Teorisi ve Politikası dersinizden başlayarak, ekonomik istikrarın sağlanmasında bekleyişleri yönlendirmeyi göz önüne almayan iktisat politikalarının başarısızlık […]

Hisse Senedinin Değerlendirilmesi Google

Hisse senetlerine ait gerçek değerin nasıl hesaplanabileceğini ve hesaplanan bu değerin nasıl kullanılması gerektiğini açıklayabilmek Borç senetlerinin aksine ortaklık senetleri (hisse senetleri gibi) firmanın belirli bir bölümüne ait mülkiyeti ifade eder. Ortaklık senedini elinde bulunduran kişi bu senedi ihraç eden kuruluşun gelecekteki kazancı (kâr) üzerinde hak sahibidir. Bireyler, sigorta şirketleri, yatırım fonları ve emeklilik kuruluşları […]