Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

Faiz Oranlarının Yapısı Kavramı Google

Bir ekonomide neden birden fazla sayıda denge faiz oranı bulunduğunu açıklayabilmek Aşağıda yer alan Tablo 5. 1’de, kitabınızın baskıya hazırlandığı Nisan 2004 tarihi itibariyle piyasalarda geçerli olan faiz oranlarından bazıları görülmektedir. Tabloya göre, çeşitli işlemler için geçerli olan faizler %20 ile %90 arasında değişmektedir. Aslında bu tabloyu daha da uzatmak mümkündür. Ancak burada dikkatimizi çekmesi […]

Faizle İlgili Diğer Kavramlar Google

Piyasalarda ölçülebilen faiz oranından yola çıkarak, bu kavramın esas alınması ile tanımlanan diğer kavramları ve bunların pratik kullanımını açıklayabilmek Yukarıda ele aldığımız faiz oranı, piyasada gözlemlenebilen faiz oranıdır ve bu nedenle nominal faiz olarak adlandırılır. Oysa menkul kıymetlerin fiyatında meydana gelecek değişmeler, ülkede yaşanan enflasyon oranında meydana gelecek değişmeler ve ödenecek vergi miktarındaki değişmeler göz […]

Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlar – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 “Bütün yumurtaları aynı sepete koyma!” deyimi, riskin çeşitlendirme yolu ile dağıtılarak azaltılması gerektiğini vurgulayan bir deyimdir. Sahip olduğunuz yumurtaların tümünü aynı sepete doldurduğunuzda, meydana gelebilecek bir aksaklıkta (örneğin, ayağınızın kayması gibi) yumurtaların tamamını kaybetme olasılığı oldukça yüksektir. Oysa bunları iki ayrı sepete koyarsanız, en azından sepetlerden bir tanesini […]

Finansal Analiz – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatına etki eden bir çok faktör bulunmaktadır. Esas olarak, hisse senedine olan arz ve talebe göre fiyat belirlenir. Hisse senetlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, çeşitli analizler yaparak kararlarını verirler. En çok kullanılan analiz yöntemleri temel analiz ve teknik analizdir. Temel analizde; genel ekonomik durum, sektör analizi […]

Finansal Analiz – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden VESTEL, 2002 yılının ilk dokuz aylık döneminde 55.5 trilyon TL. (36 milyon US$) net kar açıkladı. Şirket geçen yılın aynı döneminde ise 24.9 trilyon TL. (22 milyon US$) net kar açıklamıştı. Bu rakam beklentilerimiz dahilindedir. Şirket yılın 3. çeyreğinde ise 21.4 trilyon TL. net kar açıklamıştı (2002 yılı 2. çeyrek: 18.4 trilyon TL.) […]

Finansal Analiz Türleri Google

Finansal analiz; kapsamına, amacına ve analizi yapanın kimliğine göre üç farklı şekilde sınıflandırılabilir: Kapsamına Göre Finansal Analiz: Kapsamına göre finansal analiz statik ve dinamik analiz olmak üzere ikiye ayrılır. Statik analiz; belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analizdir. Statik analiz tek […]

Finansal Analiz ve Kullanılan Teknikler Google

Finansal bilgi sisteminin ürettiği verilerden hareketle hazırlanan finansal tabloların kullanıcılar açısından anlamlı, daha anlaşılabilir ve yorumlanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Finansal analiz teknikleri kullanılarak, bu tablolar kullanıcıların isteklerini karşılayabilir duruma getirilir. Finansal analiz sonucu ortaya çıkan rakamlar çoğu kez tek başına bir anlam ifade etmeyebilir. Çıkan sonuçların geçen yıl veya yılların rakamlarıyla, sektör ortalamalarıyla ya da […]

Finansal Analizde Kullanılan Finansal Tablolar Google

Finansal analizin ilk aşamasını, kullanılacak finansal tabloların elde edilmesi oluşturmaktadır. Finansal tabloların kullanıcılara yararlı ve karşılaştırılabilir nitelikte olması için, aşağıdaki özellikleri taşıması gerekmektedir: i) Finansal tablolar genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmalıdır. Başka bir deyişle, tüm işletmeler aynı kurallara göre hareket ederek finansal tablolarını oluşturmalıdır ki karşılaştırılabilir olsun. ii) Finansal tablolardaki bilgiler güvenilir (doğru […]

Finansal Analizin Önemi ve Kullanıcıları Google

İşletmelerde finans yöneticilerinin birincil amacının, işletmenin piyasa değerinin en yükseğe çıkartılması olduğu belirtilmişti. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için finans yöneticileri risk ve kârlılığı göz önüne alarak bir çok karar almak ve uygulamak durumundadırlar. Finans yöneticilerinin temel kararları; işletmenin ihtiyaç duyduğu kaynakların sağlanması, sağlanan kaynakların dönen ve duran varlıkların yatırımlarında kullanılması ve kâr payı dağıtımında odaklanmaktadır. Alınan […]

Finansal Aracılar Google

Ülkemizde faaliyet gösteren temel finansal aracıların hangi kurumlardan oluştuğunu ve bunların temel olarak ilgi alanlarını açıklayabilmek Önceki ünitemizde incelediğimiz Şekil 1.1’den hatırlanabileceği gibi, tasarruf sahiplerinden yatırımcılara fon aktarılmasında bir ikinci yol daha söz konusudur. Fon akımındaki bu ikinci yol, tasarrufçular ile yatırımcılar arasında yer alan ve birinden diğerine fon aktarımına yardımcı olan finansal aracıları içerdiği […]