Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

Etkin Piyasalar Hipotezi Google

Rasyonel bekleyişler kuramının hisse senedi piyasalarındaki temel sonuçlarını ve fiyatların davranışı ile ilgili temel öngörülerini açıklayabilmek Para ekonomisi ile ilgilenen iktisatçılar rasyonel bekleyişler hipotezini geliştirirken, finansal piyasalarla ilgilenen iktisatçılar da finansal piyasalarda bekleyişlerin oluşumuna ilişkin benzer bir teori üzerinde çalışmaktaydılar. Finansal piyasalar için geliştirilen bu yaklaşım rasyonel bekleyişler yaklaşımı ile aynı sonuca ulaşmaktaydı: Finansal piyasalardaki […]

Faaliyet (Çalışma) Kaldıracı Google

Bir işletmenin sabit giderlerinin ve değişken giderlerinin artmasında veya azalmasında etkili olan faktörlerin neler olacağının bilinmesi, net faaliyet geliri ile üretim hacminin değişmesi arasındaki ilişkilerin açıklığa kavuşturulması önem taşıyan konulardır. Bu durumlarda kullanılacak finansal analiz araçları faaliyet (çalışma) kaldıraç derecesi ile finansal kaldıraç derecesidir. Başabaş analizinde giderler sabit ve değişken giderler olarak iki grupta incelenmişti. […]

Faiz Oranı Riski ve Yönetimi Google

Faiz oranı riski kavramını ortaya koyarak bunun ölçümü için bir kriter geliştirebilmek ve faiz oranı riskinin nasıl sınırlandırılacağını açıklayabilmek Kitabımızın 4’üncü ünitesinde, bir menkul kıymetin getirisinin nasıl hesaplanacağını ve finansal varlıkların fiyatı ile faiz oranı arasındaki ters yönlü ilişkiyi ele almıştık. Faiz oranlarında değişkenlik arttığı ölçüde, finansal varlıkların fiyatının ters yönde değiştiğini düşünürseniz, bu tür […]

Faiz Oranının Anlamı Google

Faiz kavramının iktisadi açıdan ne anlama geldiğini ve çeşitli türdeki kredi işlemlerinde üstlendiği fonksiyonu açıklayabilmek Bir banka veya başka bir finansal aracı kurumdan kredi aldığınız zaman, aldığınız borcu (anapara) geri ödemenin yanında faiz adı verilen bir ilave ödemede daha bulunmak zorunda kalırsınız. Faizin ve anaparanın ödeme zamanı, yapılan kredi sözleşmesine göre değişiklik gösterir. Yakın arkadaşlarınızdan […]

Faiz Oranının Belirlenmesi Google

Piyasa faiz oranının belirlenmesine ödünç verilebilir fonlar yaklaşımının analitik kullanımını ve bu yaklaşıma göre denge koşullarını açıklayabilmek Faiz oranı borçlanmanın maliyeti, yani fiyatıdır. Bildiğiniz gibi, iktisatta fiyatı belirleyen faktörler arz ve taleptir. Arz ve talebin eşitlendiği fiyat düzeyi denge fiyatı olarak adlandırılır. Faiz oranı da bir fiyat olduğu için, denge faiz oranının belirlenmesinde uygulayacağımız analiz […]

Faiz Oranlarının Anlamı ve Ölçümü – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Ülkemizde Hazine bono ve tahvillerinin satışında piyasa yapıcılığı (market maker) sistemi uygulanır. Piyasa yapıcılığı sistemi, etkin birincil piyasalar için tahvil ihraçlarının düzenli ihalelerle gerçekleştirilmesi, ölçüt senet ihraçlarının yapılması, kamu kurumlarının tahvil ihalelerindeki önceliklerinin azaltılması ve rekabetçi ortamın arttırılması, daha şeffaf bir borç yönetimi çerçevesinin oluşturulması gibi amaçlarla müracaat […]

Faiz Oranlarının Belirlenmesi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 a. Rusya’nın acil olarak ihtiyaç duyduğu 15 milyar doları toplayabilmek için uluslararası piyasalarda net altın satıcısı durumuna gelmesi altın arzında bir artış anlamına gelir. Geleneksel arz-talep analizine göre, bu durum altın arz eğrisinin sağa doğru kaymasına yol açar. Diğer koşullar sabitken, bu haberin doğru çıkması halinde altın fiyatlarında […]

Faiz Oranlarının Risk Yapısı Google

Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, likidite ve vergi ayrıcalığı özelliklerindeki farklılığın faiz oranına nasıl yansıdığını açıklayabilmek Faiz oranlarının risk yapısı, aynı vadeye sahip menkul kıymetlerin faiz oranları arasındaki farklılıkları açıklamayı hedefler. Bu nedenle, faiz oranlarının risk yapısı, aynı vadeye sahip menkul kıymetlerin geri ödenmeme riski, likidite ve vergi ayrıcalıklarındaki farklılıkların faiz oranına nasıl yansıdığını açıklamaktadır. […]

Faiz Oranlarının Vade Yapısı Google

Menkul kıymetlerin taşıdığı vadenin faiz oranına nasıl yansıdığını ve vade yapısının pratikte nasıl kullanılacağını açıklayabilmek Faiz oranlarının vade yapısı, benzer risk primine sahip, ancak vadeleri farklı menkul kıymetlerin faiz oranlarının farklılaşmasıdır. Bu tanıma göre, vade farklılıklarının faiz oranına nasıl yansıdığını inceleyebilmek için, öncelikle risk primini oluşturan özellikleri aynı olan menkul kıymetleri göz önüne almamız gerekmektedir. […]

Faiz Oranlarının Yapısı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Sözü edilen rating kuruluşunun ülkenin kredi notunu B’den BB’ye yükseltmesi, ülkenin riskinin uluslararası piyasalarda daha düşük algılanmasına neden olacaktır. Azalan risk karşılığında, Hazine tarafından ihraç edilen tahvillerin talebi artacak ve talep eğrisi B0d konumundan sağa doğru kayarak B1d konumuna gelecektir. Diğer koşullar sabitken, Türk eurobond’ları faiz oranında bir […]