Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

Doğrusal Başabaş Analizinin Varsayımları Google

Başabaş analizi doğrusal ve doğrusal olmayan başabaş analizi olarak iki şekilde yapılabilir. Başabaş analizlerinde en basit ve en çok kullanılanı doğrusal başabaş analizidir. Bu analizde yapılan varsayımlar şu şekilde sayılabilir: – İşletmelerin giderleri; sabit ve değişken giderler olarak iki grupta toplanmaktadır. – Sabit varlıklar (maddi duran varlıklar) çeşitli üretim düzeylerinde aynı kalmaktadır. – Birim satış […]

Doğrusal Olmayan Başabaş Analizi Google

Birim değişken giderlerin ve fiyatın her üretim düzeyinde değişmeyeceği varsayımı yerine, daha gerçekçi olarak değişebileceği düşünülürse, toplam gider ve toplam gelirler doğrusal değil eğrisel özellik gösterecektir. Tam rekabet piyasası dışındaki piyasalarda genel olarak bir malın arzı arttıkça fiyatı düşmektedir. Diğer taraftan birim başına değişken giderler de üretim düzeyine bağlı olarak değişecektir. Üretim düzeyi arttıkça belirli […]

Döviz Piyasaları ve Döviz Kurunun Belirlenmesi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Reel döviz kuru farklı yöntemler kullanılarak hesaplanabilen bir kavramdır. Hesaplama yöntemi ne olursa olsun, hesaplanan değer indekslendiği zaman (yani başlangıç değeri 100 olarak kabul edildiği zaman), bunun 100’ün üzerine çıkması yerli paranın aşırı değerlendiği, 100’ün altına inmesi ise yerli paranın aşırı değer kaybettiği şeklinde değerlendirilmelidir. Doğal olarak buradaki […]

Döviz Piyasası ve Döviz Kuru Google

Döviz ve döviz piyasası ile ilgili temel kavramları açıklayabilmek Kitabımızın bu ünitesine kadar, ulusal bazdaki piyasalarda çeşitli ulusal varlıklara ait fiyatların nasıl belirlendiğini inceledik. Bu piyasalar ile global piyasalar arasındaki en önemli bağ, çeşitli uluslara ait paraların alınıp satıldığı döviz piyasasıdır. Bu piyasada onlarca banka ve dealer faaliyet göstermekte, işlemlerin çok küçük bir bölümü nakit […]

Döviz Piyasası ve Kısa Dönem Denge Döviz Kuru Google

Faiz paritesi kavramı aracılığı ile kısa dönemde denge döviz kurunun belirlenmesini, bu değerde değişmeye yol açan faktörleri ve forward döviz kuru tahminini açıklayabilmek Günlük yaşantımızdan bildiğiniz gibi, döviz kurları kısa dönemde (saatte, günde) önemli ölçüde dalgalanma gösterebilmektedir. Yukarıda ele aldığımız döviz kurunu uzun dönemde belirleyen faktörler (reel gelir, nispi verimlilik, nispi fiyatlar gibi) saatten saate […]

Döviz Piyasası ve Uzun Dönem Denge Döviz Kuru Google

Uzun dönemde denge döviz kurunu belirleyen, bu değerin değişmesine neden olan faktörleri ve satın alma gücü paritesi yaklaşımının temel sonuçlarını açıklayabilmek Döviz kurunun belirlenmesinde uzun ve kısa dönem analizini birbirinden ayırmak, özellikle denge döviz kurunu belirleyen faktörlerin anlaşılması açısından gereklidir. Bu bölümde uzun dönemde döviz kurunun belirlenmesini ve değişmesine neden olan faktörleri ortaya koymaya çalışacağız. […]

Döviz Riski ve Yönetimi Google

Döviz riski kavramını ortaya koyarak bunun ölçümü için bir kriter geliştirebilmek ve kur riskinin nasıl sınırlandırılacağını açıklayabilmek Döviz riski, bir finansal kuruluşun mevcut kâr marjının, işleme konu olan yabancı paraların fiyatlarında meydana gelen değişmeler sonucu azalması olasılığıdır. Yabancı paraların fiyatlarında ortaya çıkan değişim, bu anlamda, döviz riskinin kaynağını oluşturmaktadır. Yabancı paraların fiyatlarında meydana gelen değişmeler, […]

Eğilim Yüzdeleri Analizi (Trend Analizi) Google

Daha uzun bir dönemin analizinde trend analizinden faydalanılır. Bu analiz tekniğinin uygulanabilmesi için en az 5-6 yıllık finansal tablolara gereksinim vardır. Bir yılın verisi baz alınarak, diğer yıllardaki rakamların baz yıla göre değişimi hesaplanarak bir eğilim çıkartılır. Her bir aktif, pasif ya da gelir tablosunun bu şekilde eğilimlerinin belirlenmesi tek başına yeterli değildir. Trend analizinde […]

Ekonomik Sistem Üzerine Google

Ekonominin temel fonksiyonu, toplumun ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli kaynakların bölüşümünü yapmaktır. İnsanlık tarihi boyunca yapılan tüm çalışmalar insanoğlunun refah düzeyinin artırılmasına, ihtiyaçlarının giderilmesine, daha iyi şartlarda yaşamasına yönelik olmuştur. İlk zamanlarda insanların beklentileri yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı iken günümüzde ihtiyaçlar sayılamayacak kadar çoğalmıştır. Başlangıçta kendi ihtiyaçlarını kendileri […]

Enflasyon ve Reel Faiz Google

Bilindiği üzere enflasyon, zaman içinde mal ve hizmet fiyatlarının ortalama düzeyinin yükselmesidir. Farklı zaman noktalarındaki mal ve hizmetlerin fiyatlarının karşılaştırılması, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle anlamlı değildir. Bu durumda mal ve hizmetlerin nominal değerleri yerine reel değerlerinin karşılaştırılması gerekir. Paranın ya da kredinin fiyatı olan faizin de enflasyondan etkilenmesi kaçınılmazdır. Enflasyonist ortamlarda fon arz […]