Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 İşletmeler hedefledikleri karlılığı kendilerine sağlayacak iş hacmini belirlemek isterler. Başabaş noktası analizi ile çeşitli üretim düzeylerinde birim maliyet ve en az satış fiyatı belirlenebilir. İşletmeler en karlı üretim bileşenini de bu amaca göre düzenleyebilirler. İşletmeler yeni kurulmuş ve pazarda pay alma çabası içindeyseler belirli bir süre başabaş noktasında […]

Başabaş ve Kaldıraç Analizleri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Aşağıda bir gazete haberi yer almaktadır. Haberde olduğu gibi; yatırımın yapıldığı yıllarda “kar edebilir hale gelme”, diğer bir ifade ile başabaş noktasında çalışabilme düşüncesini nasıl değerlendirirsiniz? ‘Aria’da kâr için 1 milyar dolarlık yatırım gerekli Aria’nın ortağı Telecom Italia Mobile’ın İcra Başkanı Benedetti, ‘Aria’nın kâr edebilir hale gelmesi için 1 milyar dolarlık ilave yatırım […]

Basit Faiz Google

Faiz hesaplamalarında ya basit ya da bileşik faiz yöntemi kullanılabilir. Genellikle kısa vadeli (bir yıla kadar) finansal işlemlerde basit faiz, uzun vadeli (bir yıldan daha uzun) işlemlerde bileşik faiz kullanılmaktadır. Ancak günümüzde kısa vade ya da uzun vade anlayışının ülkelere, piyasanın özelliklerine göre değişmesi ve faizlerin çok yükselmesi nedeniyle kısa vadeli işlemlerde de bileşik faiz […]

Basit İskonto Google

İskonto kavramıyla özellikle işletmeler arasında yapılan vadeli alışverişlerde karşılaşılmaktadır. Kredili alışverişlerde borçlu, alacaklıya belirli bir tarihte, alacaklıya ya da onun bildireceği kimseye, belirli miktardaki bir parayı ödeyeceğini gösteren bir belge verir ki bu belgeye “ticari senet” ya da “bono” denir. Senedi elinde bulunduran, senedin vade tarihinde senet bedelini alabileceği gibi vade öncesinde senedi bir finansal […]

Belirsizlik ve Banka Mevduatları Google

Bankaların karşı karşıya kaldığı mevduat çıkışlarının nasıl tahmin edilebileceğini inceleyerek ani mevduat çıkışlarının nedenlerini ve mevduat sigorta sisteminin yol açtığı sorunları açıklayabilmek Kredi yaratılmasında temel girdi olarak kabul ettiğimiz mevduatlara ilişkin incelemelerimizde son aşama mevduatların bankadan çekilmesi ile ilgili belirsizlik karşısında bankaların aldığı önlemleri incelemek olacaktır. Bankacılıkla ilgili olarak şu ana kadar yaptığımız açıklamalarda, bir […]

Bileşik Faiz Google

Bileşik faizde faiz, basit faizde olduğu gibi yalnızca anapara( başlangıç sermayesi) üzerinden hesaplanmaz; her devre kazanılan faiz ana paraya ilave edilerek her devre değişen sermayeler üzerinden faiz hesaplanır. Bu durumda faizin de faizi hesaplanmaktadır. Bileşik Faizde Gelecekteki Değer Bileşik faizde gelecekteki değeri hesaplamada kullanılan formülle basit faizdeki gelecekteki değeri hesaplamada kullanılan formülün temel mantığı aynıdır. […]

Birden Fazla Mal ve Hizmet Üretilmesi Durumunda Başabaş Analizi Google

İş hayatında bir çok işletme birden fazla mal ve hizmet üretmektedir. Başabaş analizinin tek bir mal ve hizmet üretimi için yapıldığı düşünülür ise bu durum başabaş analizinin yararının sınırlı kalmasına neden olacaktır. Bu kısıtı ortadan kaldırmak ve birden çok mal ve hizmet üreten işletme için başabaş noktası hesaplayabilmek için, her bir malın genel satış hacmi […]

Birleşik Kaldıraç Derecesi Google

Birleşik kaldıraç (BKD), faaliyet kaldıracı (FKD) ile finansal kaldıracın (Fi.KD) çarpımlarına eşittir. BKD = FKD x Fi.KD Eşitlik daha açık bir şekilde aşağıdaki gibi yazılabilir: Görüldüğü üzere birleşik kaldıraç derecesi (BDK) hisse başına kârdaki değişikliğin satışlardaki yüzde değişikliğe bölünmesi yoluyla hesaplanır. Birleşik kaldıraç derecesinin bulunmasında kullanılabilecek diğer bir formül de; Saray A.Ş. için; Birleşik kaldıraç […]

Denge Faiz Oranındaki Değişmeler Google

Bir ekonomide piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişmelerin nedenlerini arz ve talep cephesinden açıklayabilmek Denge faiz oranının değişmesi ancak tahvil arzı ve tahvil talebi eğrilerinden birisinin veya ikisinin birden yer değiştirmesi halinde mümkündür. Bu eğrilerin yer değiştirmesi ise tahvil arzı ve tahvil talebi eğrilerini elde ederken sabit kabul ettiğimiz faktörlerde bir değişiklik olması halinde söz […]

Doğrusal Başabaş Analizinin Sınırları Google

Başabaş analizinin yönetim ve denetim açısından yararları olmakla birlikte, bu analiz tekniğinin özellikle dayandığı varsayımları nedeniyle bazı sınırlılıkları vardır. Bu nedenle başabaş analiz tekniği kullanılırken sınırlılıkların göz önünde bulundurulması gerekir. Bu sınırlılıkları aşağıdaki gibi sıralanabilir: – Başabaş noktası analizi, işletmenin satış olanaklarını ortaya koyma açısından eksik kalır. Başabaş analizinde, tüm üretim düzeylerinde satış fiyatının sabit […]