Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

Banka Performansının Ölçümü Google

Bir bankanın faaliyetleri sonucu gösterdiği performansın nasıl değerlendirilebileceğini ve bu amaçla kullanılabilecek temel ölçütlerin neler olduğunu açıklayabilmek Bir bankanın performansını değerlendirebilmek için, bankanın kârlılığını direkt olarak belirleyen gelir ve gider yaratan kaynakları tanımlayan gelir tablosunu incelememiz gerekir. Aşağıda yer alan Tablo 11. 2, Türkiye’deki ticari bankaların toplulaştırılmış ve özetlenmiş gelir tablosunu göstermektedir. Faaliyet Gelirleri Bir […]

Banka Yönetimi: Genel İlkeler Google

Bir bankaya ait bilançonun şekillendirilme sürecini ifade eden aktif-pasif yönetimi kavramlarının temel ilkelerini ve bu amaçla kullanılabilecek teknikleri açıklayabilmek Bir bankanın bilançosunu ve bu bilançodan yararlanarak temel faaliyetlerini gördükten sonra bu bilançonun nasıl şekilleneceğine karar verme sürecini inceleyebiliriz. Bankacılıkta bu süreç genel yönetim ilkeleri olarak adlandırılmaktadır. Bir banka yöneticisi bilançonun aktifinin ve pasifinin nasıl şekilleneceğine […]

Bankacılık: Krediler – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Artan kredi talebi nedeniyle bankanın açacağı kredi miktarında ve elde ettiği kârda bir atış olacaktır. Aşağıdaki grafiğin A bölümünde başlangıçtaki piyasa dengesi 0 noktasında kurulmakta ve piyasa faiz oranı i 0 olarak belirlenmektedir. Bu faiz oranı veri iken, şeklin B bölümüne göre, tek bir banka L 0 kadar […]

Bankacılık: Mevduatlar – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 a. Zorunlu rezerv oranının %10 olması durumunda, toplam ürün eğrisine ilişkin eşitlik L = 0,9 x D olacaktır. Bu eşitliğe göre çizilecek doğru aşağıdaki grafikte görülmektedir. Dikkat ederseniz, 100 trilyon liralık mevduat 90 trilyon liralık, 200 trilyon liralık mevduat ise 180 trilyon liralık kredi yaratılmasına olanak tanımaktadır. b. […]

Bankacılık: Yönetim ve Performans – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 a. Faiz oranının %25’den %100’e çıkması durumunda, bankanın elinde bulunan ve ortalama vadesi 1 yıl, ortalama faizi de %30 olan Devlet İç Borçlanma senetlerinin değeri hızla düşer. Yaklaşık olarak bir hesaplama yaparsak, bankanın elindeki 4,95 trilyon liralık Devlet İç Borçlanma Senedinin yükselen faiz oranındaki değeri olur. Doğal olarak, […]

Bankalar Google

Finansal aracı kurumlar arasında etkinliği ve önemi en fazla olan kuruluşların arasında bankalar gelmektedir. Bankaların geçmişinin yüzyıllar öncesine dayanması, geniş bir coğrafyada örgütlenmesi, geçen zaman içerisinde kurumsallaşmasını tamamlaması, toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi, gelişen teknolojiye kısa zamanda ayak uydurması gibi faktörlerin etkisiyle tüm dünyada ekonomiler için önemli kurumlar olma özelliğini sürdürmektedir. Bankalar, ekonominin para ve […]

Bankalar ve Eksik Bilgilenme Google

Piyasalarda mevcut olan eksik bilgilenme sorununun bir bankanın kredi açma ve fiyatlama kararları üzerindeki etkilerini açıklayabilmek Şu ana kadar yaptığımız analizde bankaların kredi açma kararı verirken göz önünde tutacakları önemli bir hususu göz ardı ettik. Bankalardan borçlanan tüm kredi müşterilerinin yükümlülüklerini tam olarak ve zamanında yerine getirdiklerini kabul ettik. Oysa bankalardan borçlanan bazı müşteriler kredi […]

Bankaların Piyasa Gücüne Sahip Olması Google

Pür rekabetçi koşullardan sapmaların kaynaklarını ve bankaların piyasa gücüne sahip olmalarının optimal kredi miktarına ilişkin kararlarını nasıl etkilediğini açıklayabilmek Pür rekabet koşullarında çalışan bankaların aksine, piyasa gücüne sahip olan bankalar kredilere uygulayacakları faiz oranı üzerinde bir ölçüde kontrol gücüne sahiptirler. Piyasa gücüne sahip bir bankanın açacağı krediye uygulayacağı faiz oranı piyasa tarafından belirlenen faiz oranı […]

Başabaş Analizinin Yararları Google

Kâr planlamasının temel araçlarından birisi olan başabaş analizi; işletmenin değişik üretim düzeylerinde beklenen gelirleri, giderleri ve kârları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Başabaş analizinde giderler; sabit ve değişken giderler olarak iki grupta toplanmaktadır. Kısa dönemde işletme giderlerinin sabit ve değişken olarak ayrılabilmesi bu analizin kullanımına olanak sağlamaktadır. Satışlardan elde edilen kâr, değişik üretim seviyelerinde, değişik şekillerde […]

Başabaş Noktasının Hesaplanması Google

İşletmelerin başabaş üretim düzeyinin hesaplanmasında grafik yöntem, matematiksel (cebirsel) yöntem ve deneme – yanılma yöntemi olmak üzere üç yöntem kullanılabilir. Grafik Yöntemi Doğrusal başabaş analizinin dayandığı varsayımlar göz önüne alındığında, değişken giderlerin üretim miktarının; satış hasılatının da satış miktarının doğrusal fonksiyonu olduğunu kabul etmek, başabaş noktasının hesaplanmasını sağlayacaktır. Şekil 4.2’de üretilen ve satılan miktarı yatay […]