Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

05. Faiz Oranlarının Yapısı Google

– Hastalıkta ve sağlıkta, yüksek ve düşük faizde, bütçe açığında ve fazlasında. . . Yukarıdaki karikatür ekonomik gidişin günlük yaşamımızdaki önemini vurgulamak istiyor. İlk bakışta sanki biraz abartılı imiş gibi görünüyor; ancak, karikatürde vurgulanmak istenen durum aslında yaşamın bir gerçeği. İstatistikler, ekonomik canlanma ve ekonomik istikrar dönemlerinde evliliklerin sayısında belirgin bir artış olduğuna işaret ederken, […]

06. Hisse Senedi Fiyatlarının Belirlenmesi Google

– On-Line başarılı yatırım yapmanın sırrını keşfettim. Eğer Ctrl+Alt+Del tuşlarını basılı tutarken yukarı oka da basarsan, portföyündeki hisse senetlerinin değeri artmaya başlıyor. Yukarıdaki karikatür, küçük yatırımcıların piyasaların çalışması ve fiyatların oluşumu hakkında pek fazla bilgi sahibi olmadığını vurguluyor. Gerçekten de, özellikle hisse senedi piyasalarına ilişkin göstergelere baktığınızda, anlaşılmaz görünen, karmaşık formüller ve grafiklerle karşılaşırsınız. İktisat […]

07. Döviz Piyasaları ve Döviz Kurunun Belirlenmesi Google

Yukarıdaki karikatür, ani döviz kuru değişikliklerinin şok etkisi yaratacağını ortaya koymaya çalışıyor. Özellikle uluslararası döviz işlemlerinde, döviz kurlarında meydana gelen değişiklikler önemli spekülasyon kazançlarını da beraberinde getirmektedir. Bu spekülasyon hareketleri içerisinde son yıllarda ülkemizde de yoğun olarak kullanılan bir kavram “spekülatif atak” kavramıdır. Sizce spekülatif atak kavramı ne ifade eder? Türkiye bu türden ataklarla karşı […]

08. Risk Yönetimi Google

– Bu şarkımız değişkenliği yüksek bir piyasada çeşitlendirme ile riskin dağıtılması üzerine. . . Yukarıdaki karikatür risk yönetiminin yaşamımızın her aşamasına girdiğini, biraz abartılı da olsa vurgulama çabasında. Özellikle, finansal araçların çeşitlendiği günümüzde küçük yatırımcıların en çok ihtiyaç duyduğu konulardan bir tanesi riskin nasıl azaltılabileceği. Ancak, risk yönetimi amacıyla kullanılabilecek tekniklerin birçoğu küçük yatırımcıların yabancı […]

09. Bankacılık: Krediler Google

– Sizden küçük işletme kredisi talep ediyorum. Masa-sandalye için 100 milyon, telefon için 20 milyon ve diğer giderler için 700 milyara ihtiyacım var. Yukarıdaki karikatür bir bankanın kredi taleplerini değerlendirmede son derece hassas davranması gerektiğini, bankaların çoğu kredi işleminde ters seçim ve kötü niyet sorunları ile karşı karşıya kalabileceklerini vurgulamayı amaçlıyor. Eğer bu konuda gerekli […]

10. Bankacılık: Mevduatlar Google

– Tamam, kartını taktı. Makineyi şimdi kapatabilirsiniz. Yukarıdaki karikatür bankaların son yıllarda müşterilerine sunmaya başladıkları hizmetlerin, bankalara yeni bir risk yüklediğini vurgulamaktadır. Bankalar, mevduat toplama konusunda birbirleriyle rekabet ederken, geçmişte çok şubeli bankacılık yaparken, günümüz teknolojisinde rekabetin boyutu sunulan hizmetlerin türü ve kalitesi bağlamında yürütülmektedir. Son dönemde gündeme gelen bireysel ve kurumsal bankacılık hizmetleri de […]

11. Bankacılık: Yönetim ve Performans Google

– Gördüğünüz gibi bankamız kredi limitini aşan müşteriler için uyguladığı politikayı değiştirdi Yukarıdaki karikatür bankacılıkta kârlılığı azaltıcı nitelikteki risklerin elimine edilmesinin önemini vurgulamayı amaçlıyor. Bir ticari işletme olarak banka kâr maksimizasyonu amacı ile çalışan bir kuruluştur. 9 ve 10’uncu ünitelerde gördüğünüz gibi, bir bankanın elde edeceği kârı belirleyen faktörlerden bir tanesi bankanın faaliyet gösterdiği piyasanın […]

12. Finansal Ekonomi Terimler Sözlüğü Google

A Açık analizi: Bankanın aktifi ve pasifi nedeniyle faiz oranı değişikliklerinden ne ölçüde etkileneceğinin belirlenmesi amacıyla yürütülen analizdir. Aktif kârlılık oranı: Bir liralık varlık için ne kadar vergi sonrası net kâr elde edildiğini gösteren etkinlik ölçütüdür. Aktif yönetimi: Bir bankanın sahip olduğu kaynakların, en yüksek getiriyi en düşük riskle elde edecek şekilde nasıl kullanabileceğine karar […]

Anüite Google

Anüitelerde; ödemelerin ve ödeme aralıklarının eşit olması yanında vade boyunca faiz de değişmemektedir. Kira ödemeleri, tahvil faizleri, eşit taksitlerle geri ödenecek krediler gibi ödemeler anüitelere örnek olarak verilebilir. Anüiteler, ödemelerin başlama noktasına göre, devre başı ve devre sonu olarak gruplandırılır. Bazı anüitelerde periyodik ödemeler devrenin başında yapılırken kira ödemeleri gibi bazı ödemelerde devre sonunda kredi […]

Banka Bilançosunun Özellikleri Google

Bir bankanın faaliyetlerinin özetini açıklayan mali tabloları oluşturan temel kalemlerin ve bunların büyüklüğünde meydana gelen değişikliklerin anlamını Türk bankacılık sistemi bağlamında açıklayabilmek Bir öğrencinin bir öğrenim döneminde nasıl bir performans gösterdiğini anlayabilmek için bu öğrencinin transkriptini veya karnesini incelememiz gerekir. Transkript bize öğrencinin o dönemde hangi dersleri aldığını, bu derslerdeki performansını ve genel başarı durumunu […]