Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

Piyasa Gücüne Sahip Bankanın Mevduat Talebi Google

Piyasa gücüne sahip bir bankanın optimum mevduat talebinin nasıl belirleneceğini ve nasıl fiyatlanacağını açıklayabilmek Yukarıda yaptığımız analiz ve elde ettiğimiz sonuçlar, piyasada belirlenen faizi kabullenmek zorunda olan küçük bankalar için geçerlidir. Oysa biliyoruz ki, piyasada faaliyet gösteren büyük bankalar kredi faiz oranlarını yükseltme ve mevduat faiz oranlarını düşürme gücüne sahip olabilirler. Piyasa gücüne sahip bankaların […]

Portföy Tercihi Google

Finansal varlıklara olan talebi etkilemesi muhtemel değişkenleri belirleyebilmek ve bu değişkenlerin varlık talebi üzerindeki etkilerini açıklayabilmek Hepimiz, Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandığımızda neler yapacağımızı, en azından, düşünmüşüzdür. “Bana çıkarsa, önce…” diye başlayan cümleler mutlaka kurmuşsunuzdur. Peki, 10 trilyon lira gibi bir büyük ikramiye size çıksaydı gerçekten ne yapardınız? Örneğin, bana çıksa, önce şu […]

Pür Rekabetçi Bir Bankanın Mevduat Talebi Google

Pür rekabet koşullarında faaliyet gösteren bir bankanın optimum mevduat talebini ve bunun nasıl fiyatlanacağını açıklayabilmek Mevduatların kredi yaratılmasında bir girdi işlevi gördüğünü belirledikten sonra, bankaların mevduatlara ne kadar faiz ödeyeceklerini ve belirli bir miktar krediyi yaratabilmek için ne miktarda mevduata ihtiyaç duyacaklarını inceleyebiliriz. İnceleyeceğimiz bu değerler mevduat piyasasındaki piyasa yapısına bağlı olarak değişir. Kredi piyasasında […]

Pür Rekabetçi Ortam ve Bankalar Google

Pür rekabet kavramını tanımlayarak, pür rekabetçi piyasa koşullarında faaliyetlerini sürdüren bir bankanın optimal kredi miktarını nasıl belirleyeceğini açıklayabilmek Bankaların her biri piyasanın bütününe göre küçük ölçekte iseler, bu bankaların kredilere uygulayacakları faiz oranını etkileme güçleri yoktur. Bir diğer deyişle, bu bankalar fiyat üstlenici durumundadırlar. Eğer durum böyleyse bankalar arasında pür rekabetçi bir modelden söz edilebilir. […]

Risk Yönetimi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Sıra Sizde 2 Şüphesiz döviz riskine dikkat etmesi gereken tek ekonomik birim bankacılık sektörü değildir. Döviz pozisyonu bulunduran her ekonomik birim (eğer döviz cinsinden bir alacağınız veya borcunuz, hatta cüzdanınızın bir kenarında küçük de olsa bir miktar döviz bulunduruyorsanız siz de) döviz riski ile karşı karşıyadır. Eğer iki […]

Sabit ve Değişken Gider Kavramları Google

Başabaş analizinin varsayımlarından biri işletmenin tüm giderlerinin sabit ve değişken olarak iki grupta toplanmasıdır. Sabit Giderler İşletmelerde sabit giderler, belirli bir dönem içinde üretim hacmine bağlı olarak değişiklik göstermezler. Bu giderler üretim çalışmaları için yapılmış olmakla birlikte üretim düzeylerine bağlı olmaksızın, diğer bir deyişle, üretimden bağımsız olarak yapılan giderlerdir. Üretim olsa da olmasa da, üretimin […]

Temel Finansal Araçlar Google

Ülkemizde para ve sermaye piyasalarında işlem gören temel finansal araçları ve bunların özelliklerini açıklayabilmek Finansal sistemin fonksiyonlarını ve bu sistemde en önemli bileşenlerden birisi olan finansal piyasaları inceledikten sonra, bu piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, bir diğer deyişle finansal araçların, neler olduğunu incelemek gerekir. Söz konusu menkul kıymetlerin sınıflandırılması piyasaların yapılanma biçimine göre değişiklik gösterir. […]

Türev Ürünler ve Risk Yönetimi Google

Faiz oranı riski ve döviz riskini yönetebilmek amacıyla kullanılabilecek finansal teknikleri tanıyarak bunların pratik kullanımını açıklayabilmek Türev ürünler, birkaç kategoride incelenebilir. Bu kategorilerin her birinin paylaştığı ortak özellik, getirilerinin diğer finansal varlıkların getirilerine göre belirleniyor olmasıdır. Forward, futures, opsiyon ve swap sözleşmeleri şeklinde ayrıştıracağımız türev ürünlerin riskten korunmak amacıyla nasıl kullanılacağını aşağıda ele alacağız. Forward […]

Yüzde Yöntemiyle Analiz Google

Bu yöntemle, işletmenin bilanço ve gelir tablosu değerleri yüzde değerler ile ifade edilir. Yüzde yöntemi ile analizde tek bir yılın finansal tabloları kullanılabileceği gibi, birden fazla yılın finansal tabloları kullanılarak, her bir yılın yüzdeleri karşılaştırılabilir. Karşılaştırma diğer işletmelerin yüzdeleri ile de yapılabilir. Hesaplanan yüzde değerlerin işletmenin faaliyetleri için yeterli olup olmadığı araştırılmalıdır. Gereğinden az ya […]