Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

İşletme Google

İşletme Nedir? İşletme ve işletme yönetimi ne demektir? Hergün sabah uyandığımız andan, gece tekrar uyuyuncaya kadar geçen bir günü, diğer günleri, ayları, yılları kısacası yaşamı düşününüz. Yaşamın devamı için gereken; yeme, giyim, barınma, dinlenme, çalışma, okuma, eğlenme ve sağlık için yüzlerce, binlerce ihtiyacı ve bu ihtiyaçları karşılamak için gereken; ekmek, et, peynir, sebze, meyve, su, […]

İşletmeler ve Amaçları Google

Finansal yönetimle ilgili faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülebilmesi için işletme amaçlarının açık olarak bilinmesi gerekmektedir. İşletmelerce genellikle benimsenen başlıca amaçlar şu şekilde sayılabilir: – Mal ve hizmet üreterek toplum refahını arttırmak. – İşletmede istihdamı sürekli kılmak. – İşletmenin sürekliliğini sağlamak. – Üretimi ve satışları arttırmak. – İşletmenin piyasa payını arttırmak. – İşletmenin büyümesini sağlamak. – […]

Karşılaştırmalı Tablolar Analizi Google

Birden fazla yıla ait bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin yıllar itibariyle değişimlerini görmek amacıyla yapılan analizdir. Dinamik bir analiz olan karşılaştırmalı tablolar analizi ile, işletmenin gelişme sürecinde faaliyet sonuçlarının karşılaştırılarak, bir değerlendirmeye tâbi tutulması hedeflenmektedir. Karşılaştırmalı tablolar analizi, işletmenin kendi içinde analizidir. Başka bir deyişle oran analizinde olduğu gibi karşılaştırmalar diğer işletmelerin sonuçlarıyla değil, çoğu […]

Kredilerin Kaynağı Olarak Mevduatlar Google

Mevduat kavramını ve bankaların temel fon kaynağı olan mevduatların kredi yaratılması sürecinin temel girdisi olarak ele alınması durumunda ortaya çıkacak kavramları açıklayabilmek Verilen kredileri bankacılık sektöründe gerçekleştirilen üretimin nihai çıktısı olarak kabul edersek, bankalar bu çıktıyı elde edebilmek için çok sayıda girdi kullanırlar. Bankalar da, tıpkı diğer firmalar gibi, işgücü (memurlar, uzmanlar, koruma görevlileri, müdürler […]

Muhasebe Google

İşletmenin Faaliyetleri ve Ölçümleri Muhasebenin amacı nedir? İşletmelerin birbirlerinden farklı faaliyet konularına sahip olduğunu biliyoruz. Örneğin; iş hayatında konfeksiyon, makine, yiyecek, buzdolabı, televizyon, otomobil gibi konularda üretim ve alım-satımla uğraşan işletmeler yanında taşıma, eğitim, otel hizmeti veren işletmeler de bulunmaktadır. Farklı faaliyet konularına karşılık bütün bu işletmeler genel olarak aynı amaçlara sahip olup aynı çalışmaları […]

Oran Analizi Google

Finansal tabloların oranlarla analizi, bilanço veya gelir tablolarındaki iki kalemin birbirine bölümü ile yapılır. Finansal tablolardan bu şekilde bir çok oran hesaplamak mümkündür. Ancak amaç çok sayıda oran hesaplamak değildir. Bilanço ya da gelir tablosu kalemlerinin anlamlı seçilmesi, analizcinin cevaplandırmak istediği sorulara cevap verebilecek nitelikte oranların hesaplanması gerekmektedir. Anlamlı oranların hesaplanması da tek başına yeterli […]

Paranın Zaman Değeri Google

Paranın zaman değeri kavramını ve faiz oranının gelecekteki bir parasal değeri bugüne indirmekte bir iskonto oranı olarak kullanımını açıklayabilmek Ünitenin başlangıcında size bir soru yöneltmiştik: Bugün verilecek 100 milyon liralık bir hediyeyi mi, yoksa 30 yıl sonra verilecek 100 milyon liralık bir hediyeyi mi tercih edersiniz? Ulaştığımız sonuca göre, bugün elde edeceğiniz 100 milyon TL, […]

Paranın Zaman Değeri Google

İster yatırımlarla isterse finansmanla olsun finansal kararlarda rasyonelliği yakalayabilmek için paranın zaman değeriyle ilgili hesaplamaları bilmek gerekir. Yatırım ya da finansmanla ilgili gittikçe artan seçenekler oluşmakta ve bu seçeneklerde farklı zaman noktalarında farklı miktarlarda para giriş-çıkışları söz konusu olmaktadır. Paranın zaman değeriyle ilgili hesaplamaları bilmeksizin bu seçenekleri karşılaştırarak doğru kararların verilmesi mümkün olmamaktadır. Bugün ya […]

Paranın Zaman Değeri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Piyasadaki faizlerin enflasyon oranının altında olması işletmelerin finansmanda daha çok borca ağırlık vermelerine neden olacaktır. Çünkü alınan kredi için ödenecek faiz enflasyon oranının altında kaldığında reel bir faiz söz konusu olmayacaktır. 4 ay sonraki 500 milyon TL’nin şimdiki değerinin bulunması gerekir. İşletme bugün peşin olarak 421.348.315 TL. ödeyerek, 4 ay vadeli […]

Paranın Zaman Değeri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Bu Hafta Üç İhale Var… Hazine açısından 9 Nisan haftası oldukça kritik. 5.3 katrilyon liralık itfanın 4.8 katrilyon liralık kısmı piyasaya. Haftaya Hazine üç ihale ile giriyor. Bunlardan birincisi bu gün yapılacak 126 gün vadeli Hazine Bonosu ihalesi. Diğer ikisi ise yarın yapılacak 182 ve 385 günlük ihaleler. Açıklanan ihale programından Hazine’nin 4 […]