Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Muhasebe / Finans Yönetimi

Bankacılık Uygulamaları, Finansal Ekonomi, Finansal Yönetim, Genel Muhasebe Dersleri

01. Finansal Sistem, Finansal Kurumlar ve Bankalar Google

Temel işlevi mevduat toplayarak, topladığı bu fonları kredi şeklinde kullandırmak olan bankalar, finansal sistemin en önemli kurumlarıdır. Bankalar konusunda ayrıntılı açıklamalara girmeden önce, bankaların da dahil olduğu finansal sistemin açıklanması, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu ünitede, ekonomik ve finansal sistemin fonksiyonları, finansal piyasaların unsurları,bankaların finansal sistemdeki rolü ve önemi üzerinde durulacaktır. Anahtar Kavramlar – […]

01. Finansal Sisteme Genel Bakış: Finansal Piyasalar ve Finansal Araçlar Google

Yukarıdaki karikatür, eleştirel anlamda da olsa, yaşantımızın temel amaçlarından birini sorguluyor: Daha rahat bir yaşam, daha güvenli bir gelecek için çalışıyor ve gelir düzeyimizi yükseltmeye çabalıyoruz, tasarruf düzeyimizi arttırmak istiyoruz. Peki, hiç düşündünüz mü, tasarruflarımızı dilediğiniz gibi değerlendirebileceğimiz bir sistem olmasaydı (örneğin, ekonomide bankalar söz konusu olmasıydı) ne yapardınız? Başlarken Ünlü yazar Charles Dickens, İki […]

01. Finansal Yönetim ve Fonksiyonları Google

İşletmelerde finansal etkileri olan kararlar, finansal yönetimin kapsamına girmektedir. Finansal kararlarda sağlanan başarı işletmenin değerini doğrudan etkileyecektir. İşletmeler kaynaklarını uygun projelere dağıtarak, bu projeleri borç ve öz sermayenin uygun bileşimiyle finanse ederek ve elde edilecek kârın bir bölümünü işletmede bırakırken bir bölümünü de ortaklara dağıtarak işletmenin değerini arttırabileceklerdir. İşletmenin değerini doğrudan etkileyecek finansal kararlardaki prensipler, […]

01. İşletme ve Muhasebe Google

İnsanların ihtiyaçları çoktur. Bu ihtiyaçların giderilmesi için çeşitli mal ve hizmet gereklidir. İnsanların ihtiyaçları olan mal ve hizmetleri meydana getirmek, üretmek, satmak amacıyla İŞLETME adını verdiğimiz iktisadi birimler kurulur. Faaliyetlere başlayan bir işletmede sürekli mali hareketler olur. Bütün bu mali hareketlerin işletme sahipleri, işletmeyi yönetenler ve başka ilgililer tarafından izlenmesi ve sonucunun ne olduğunun bilinmesi […]

02. Finansal Sisteme Genel Bakış: Finansal Aracılar ve Finansal Sistemin Düzenlenmesi Google

– Online bankacılık kendi banknotlarını basabileceğin anlamına gelmiyor. . . Yukarıdaki karikatür, finansal aracılar içinde en önemli grubu oluşturan ticari bankaların, ekonomi açısından bir diğer önemli fonksiyonunu vurguluyor: Para yaratmak. Kaydi para adını verdiğimiz bu kavram, fon transferi sürecinin doğurduğu sonuçlardan sadece bir tanesidir. Para Teorisi ve Politikası derslerinizden hatırlayacağınız gibi, mevduat kabul eden kurumlar […]

02. Paranın Zaman Değeri Google

Ekonomik yaşamın en iyi bilinen gerçeği, paranın kıt olduğu ve gittikçe artan maliyetidir. Bu bölümde gerek bireylerin gerekse kurumların finansal kararlarının temelini oluşturan ve finansal sistemle birlikte ekonomiyi doğrudan etkileyen paranın zaman değeri kavramı ve hesaplanması üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: – Paranın zaman değerini açıklayabilmek, – Basit faiz […]

03. Faiz Oranlarının Anlamı ve Ölçümü Google

…ve Einstein sonunda farkeder ki “vakit nakittir” İzafiyet Teorisinin sahibi olan Albert Einstein’ın en sonunda “vakit nakittir” sonucuna ulaştığını vurgulayan yukarıdaki karikatürde, aslında birçoğumuzun farkında olmadığı bir kavrama dikkat çekiliyor: Paranın zaman değeri. Ekonomik birimlerin büyük bir çoğunluğu, belki siz de, bu kavramı ilk duyduklarında akıllarına hemen enflasyon nedeni ile paranın zaman içerisinde değer kaybetmesini […]

03. Finansal Analiz Google

Bu ünitede finansal tablolardan faydalanarak, finansal analizin nasıl yapıldığı, finansal analizin önemi, analizden hangi çıkar gruplarının faydalandığı, finansal analiz ile elde edilen bilgilerin, işletmenin finansal yönetimini ne şekilde etkilediği konuları açıklanacaktır. Bu üniteye çalışmaya başlamadan önce, genel muhasebe bilgilerini, bilanço ve gelir tablosu kalemlerini tekrar gözden geçirmenizde fayda bulunmaktadır. Ayrıca bir işletmeye ait bilanço ve […]

04. Başabaş ve Kaldıraç Analizleri Google

İşletme yönetiminin kullandığı en önemli analiz, planlama ve kontrol araçlarından birisi de başabaş analizidir. Başabaş analizi yardımıyla işletmenin hangi üretim düzeyinde kâra geçtiği, kâra geçtikten sonra üretimdeki artış veya azalışın kârları nasıl etkilediği ve belirli bir kâr hedefini gerçekleştirmek için gerekli üretim miktarı konusunda önemli bilgiler elde edilir. Başabaş analizine ilave olarak; üretimdeki sabit maliyetlerden […]

04. Faiz Oranlarının Belirlenmesi Google

– Kişiliğiniz beş parçaya bölünmüş görünüyor: Ego, süperego, dolar, hazine bonosu ve hisse senedi Yukarıdaki karikatür günlük yaşantımızın önemli bir sorununu ortaya koyuyor: Servetimizi hangi varlıklarda tutacağız? En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar hemen herkes bu konuda tercih yapmak zorunda kalıyor. “Acaba döviz mi alsak? Yoksa paramızı repoya mı yatırsak? Aslında mevduattan şaşmamak lazım. Arabayı satıp […]