Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Matematik

Genel Matematik ve İstatistik Dersleri

İstatistiki Değişkenlik Ölçüleri Google

Değişkenlik ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerine ilişkin değişkenlik ölçülerini hesaplayabileceksiniz. İstatistik serilerinin incelenmesinde ve karşılaştırılmasında ortalama gerekli bir ölçüdür. Ancak tek başına yeterli değildir. Gerçekte ortalamaları eşit olan seriler, birbirinden çok farklı olabilir. Aşağıdaki ortalamaları aynı olan x ve y serilerini göz önüne alalım: Görüleceği gibi x serisinde gözlem değerleri y serisine göre ortalamaya […]

İstatistikte Veri Derleme Google

Veri derleme kavramını açıklayabilecek ve veri derleme türlerini sınıflandırabileceksiniz. Veri derleme; belirlenen amaçlar doğrultusunda gözlemlenecek birimlerin ölçülmesi ya da sayılması, sonra da bunların, ilgilenilen değişkenlere göre, hangi şıklara sahip olduğunun belirlenmesi ve kaydedilmesi işlemlerini içerir. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılabileceği gibi, belirlenen amaçlar doğrultusunda istatistiksel bir çalışma başlatılırken, öncelikle araştırma konusuna uygun birimin ve ilgilenilen değişken […]

Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar) Google

Merkezi eğilim ölçüleri kavramını açıklayabilecek ve istatistik serilerinin ortalamalarını hesaplayabileceksiniz. Bir ortalama ile nüfus, hız, ışık yılı, ısı ve benzeri gibi ölçülebilen ya da sayılabilen bir olay ya da nesneye ilişkin derlenen veri kümesini temsil edebilen, tek bir değer hesaplanır. Ancak bir kaç tane olan merkezi eğilim ölçülerinin her biri, aynı veri kümesi için farklı […]

Olasılık Hesaplama Google

Verilen tanımları uygulayarak, olasılıklar hesaplayabileceksiniz. Olasılık (probability) bir olayın meydana gelme, ortaya çıkma şansını ifade eder ve P ile gösterilir. E i ile gösterilen bir basit olayın olasılığı P (E i ), A bileşik olayının olasılığıysa P (A) biçiminde gösterilmektedir. Olasılığın İki Özelliği Olasılığın iki önemli özelliği şunlardır: 1. Bir olayın olasılığı her zaman sıfır ve bir aralığında yer […]

Sayma Kuralı Google

Olaylardaki aşama sayısına bağlı olarak, toplam sonuç sayısını yazabileceksiniz. Bu bölümde şu ana kadar karşılaşılan deneylerde az sayıda sonuç olduğu için, sonuçların listelenmesinde herhangi bir sorunla karşılaşılmadı. Ancak, sonuç sayısının çok olması durumunda sonuçları listelemek çok da kolay olmamaktadır. Böylesi durumlarda toplam sonuç sayısını bulmak için sayma kuralından yararlanılmaktadır. Sayma Kuralı Eğer bir deneyde; ilk […]

Tamamlayıcı (Bütünleyici) Olaylar Google

Tamamlayıcı olaylar kavramını açıklayabileceksiniz. İki ayrık olay bir deneyin tüm sonuçlarını içeriyorsa bu olaylara, tamamlayıcı ya da bütünleyici olaylar denmektedir. Tamamlayıcı olaylar her zaman ayrık olaylardır. Tamamlayıcı Olaylar: A olayının tamamlayıcısı  ile gösterilmekte ve A tamamlayanı denmektedir.  olayı, bir deneyde A olayı tarafından içerilmeyen tüm sonuçları içermektedir. Aşağıdaki Şekil 4.11’deki Venn diyagramından da anlaşılacağı gibi […]

  • Sayfalar 2 / 2
  • <
  • 1
  • 2