Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Sosyal Politika

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3163 – Sosyal Politika Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Sosyal Politika Bilim Dalı Google

Sosyal Politika dersinin ilk ünitesinde sizlere, bu bilim dalına ilişkin genel bilgiler verilecektir. Önce konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilecek temel kavramlar açıklanacak, ardından Sosyal Politika’nın kapsamı ve konuları tarihsel bir süreç çerçevesinde ele alınarak işlenecektir. Daha sonra bu bilim dalına özgü bir tanım verilerek Sosyal Politika’nın akademik kimliği üzerinde durulacak ve Sosyal Politika’ya önem […]

Sosyal Politika Bilim Dalı – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası Düşünce Tarzı ve Kültür Modeli Olarak Bilim “. . . en uzaklara, evrende ulaşabileceğimiz en büyük mesafelere kadar ulaşabildik, bilimin en temel sorunlarına el atabildik. . . Atılmış olan adımlara baktığımız zaman. . . bilimin temelinde yatan şeyin. . . bütün insanların paylaştığı akıl ve sağduyu olduğu görülür. Burada vurgulanması gereken bir kaç […]

Sosyal Politika Bilim Dalı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerdeki karşılıkları, Sosyal Politika bilim dalının daha çok yazı ve konuşma dilindeki algılanışını yansıtır. Bu ifadeler, Sosyal Politika bilim dalının tanımlanabilmesinde çok genel ve bu nedenle de yetersiz kalır. Bu yüzden de bu bilim dalının konularını ve yaklaşımlarını ortaya koyan daha özel bir tanımın […]

Sosyal Politika Bilim Dalı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Yeni hükümet IMF karşısında ilk sınavını bugün verecek. Türkiye’ye dün gelen uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Birinci Bölge Direktörü Michael Deppler ile Türkiye Masası Şefi Juha Kahkonen bugün hükümet yetkilileri ile görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde ağırlığı ise “sosyal boyut” konusunun oluşturması bekleniyor. Yeni hükümet her fırsatta programın sosyal boyutu olmadığını ve bu nedenle bazı […]

Sosyal Politika Bilim Dalına İlişkin Genel Bilgiler Google

Sosyal Politika’yı ve konularını iyi kavrayabilmek için, önce bu bilim dalını tanımlamak gerekir. Yapılacak tanım, Sosyal Politika ile çevresindeki benzer ya da ortak konuları olan başka sosyal bilim dalları arasındaki farklılıkların daha iyi algılanmasına yardımcı olacaktır. Terminoloji Yalın bir anlatımla Sosyal Politika; sosyal nitelikli politikaları konu alan bir bilim dalıdır. Günlük konuşma ve yazı dilinde […]

Sosyal Politika Bilim Dalının Akademik Temelleri Google

Önceden de vurgulandığı gibi sosyal olarak nitelendirilen politikalar ilk kez, Sanayi Devrimi’ni yaşayan ülkelerde izlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle de önceleri, Sanayi Devrimi’nin yaşanıldığı ülkelerde ve dönemlerde geçerli olan ekonomik sistem ile bu politikalar arasında bir ilişki kurulmuştur. Sosyal nitelikli politikalarla emek-sermaye çatışmalarının ortadan kaldırılması hedeflenmiş, bu yolla da kurulu ekonomik düzen ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Böyle […]

Sosyal Politika Bilim Dalının Önemi Google

Sosyal nitelikli politikaların öne çıkmasıyla bu politikaları konu alan Sosyal Politika bilim dalı da özel bir değer kazanmıştır. Bu politikaların yaşadığımız dönemde önem kazanmasının nedenlerini ayrı başlıklar altında toplayarak açıklamaya çalışalım. Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimlerin Sayısal Çokluğu Günümüzde bir çok ülkede nüfus çoğalırken, birikimler başka bir deyişle tasarruflar ile geleneksel dayanışma ve yardımlar yetersiz […]