Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Kamu Yönetimi / Siyaset

Devlet Bütçesi, Örgütsel Davranış, Sosyal Politika, Türk Siyasal Hayatı Dersleri

Örgütsel Davranış Biliminde Yöntem Google

Örgütsel davranış bilimi fizik ve doğa bilimlerinin takip ettiği yöntemlerden çok farklı bir yol takip etmez. Yani en basit bir biçimde gözlem yapar, hipotezler kurar ve hipotezleri deney yoluyla ispatlamaya çalışır. Örgütsel davranış bilimi bu şekilde; – Olguları gözler, – Olguları sınıflandırır, – Olgular arasındaki ilişkilere ait hipotezler öne sürer, – Veri toplamak için deney […]

Örgütsel Davranış Disiplini ve İlgili Alanı Google

Dünyayı saran örgütler insanları bir amaç etrafında bir araya getirmek için çalışmaktadırlar. Her örgüt içindeki birey de bu amaçları yerine getirmek için çaba göstermektedir. Buna ilaveten çalışanlar, çeşitli biçimlerde etkileşim kurarak birbirlerini etkilemekte ve diğer çalışanların da bu amaçlara katkılarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Bütün bu faaliyetler örgütlerin yapıları, amaçları, değerleri ve politikaları tarafından desteklenerek benimsenmekte veya […]

Örgütsel Davranışa Giriş – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Stacey Friedman Amerika’da dört yıldan beri çeşitli yazarlara ve basım evlerine danışmanlık yapmaktadır. Stacey, yazar ile yayıncıyı bir araya getirip, kitabın yazımı için arabuluculuk yapmakta ve bundan belirli bir yüzde ve ücret almaktadır. Kendisiyle birlikte çalışan ve temsil ettiği iki düzineden fazla yazar bulunmaktadır. Stacey işini tanımlarken ben bu işle nefes alıyorum ve […]

Örgütsel Davranışın Beş Temel Bağlacı Google

Küreselleşme, değişen işgücü, yeni istihdam stratejileri, bilgi teknolojileri, iş takımları, iş ahlakı gibi konuları genelde örgütsel davranışın yeni konuları arasında yer almaktadır. Bu ve diğer konuları anlayabilmek ve örgütsel davranış konusunda çalışma yapacak araştırmacılara yardımcı olabilmek amacıyla bu dalın odaklandığı beş temel öncül veya bağlaç bulunmaktadır. Bu kavramsal bağlaçlar genelde örgütsel davranış araştırmacılarının nasıl çalışabileceklerine […]

Sosyal Politika Bilim Dalı – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası Düşünce Tarzı ve Kültür Modeli Olarak Bilim “. . . en uzaklara, evrende ulaşabileceğimiz en büyük mesafelere kadar ulaşabildik, bilimin en temel sorunlarına el atabildik. . . Atılmış olan adımlara baktığımız zaman. . . bilimin temelinde yatan şeyin. . . bütün insanların paylaştığı akıl ve sağduyu olduğu görülür. Burada vurgulanması gereken bir kaç […]

Sosyal Politika Bilim Dalı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerdeki karşılıkları, Sosyal Politika bilim dalının daha çok yazı ve konuşma dilindeki algılanışını yansıtır. Bu ifadeler, Sosyal Politika bilim dalının tanımlanabilmesinde çok genel ve bu nedenle de yetersiz kalır. Bu yüzden de bu bilim dalının konularını ve yaklaşımlarını ortaya koyan daha özel bir tanımın […]

Sosyal Politika Bilim Dalı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Yeni hükümet IMF karşısında ilk sınavını bugün verecek. Türkiye’ye dün gelen uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Birinci Bölge Direktörü Michael Deppler ile Türkiye Masası Şefi Juha Kahkonen bugün hükümet yetkilileri ile görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde ağırlığı ise “sosyal boyut” konusunun oluşturması bekleniyor. Yeni hükümet her fırsatta programın sosyal boyutu olmadığını ve bu nedenle bazı […]

Sosyal Politika Bilim Dalına İlişkin Genel Bilgiler Google

Sosyal Politika’yı ve konularını iyi kavrayabilmek için, önce bu bilim dalını tanımlamak gerekir. Yapılacak tanım, Sosyal Politika ile çevresindeki benzer ya da ortak konuları olan başka sosyal bilim dalları arasındaki farklılıkların daha iyi algılanmasına yardımcı olacaktır. Terminoloji Yalın bir anlatımla Sosyal Politika; sosyal nitelikli politikaları konu alan bir bilim dalıdır. Günlük konuşma ve yazı dilinde […]

Sosyal Politika Bilim Dalının Akademik Temelleri Google

Önceden de vurgulandığı gibi sosyal olarak nitelendirilen politikalar ilk kez, Sanayi Devrimi’ni yaşayan ülkelerde izlenmeye başlanmıştır. Bu nedenle de önceleri, Sanayi Devrimi’nin yaşanıldığı ülkelerde ve dönemlerde geçerli olan ekonomik sistem ile bu politikalar arasında bir ilişki kurulmuştur. Sosyal nitelikli politikalarla emek-sermaye çatışmalarının ortadan kaldırılması hedeflenmiş, bu yolla da kurulu ekonomik düzen ayakta tutulmaya çalışılmıştır. Böyle […]

Sosyal Politika Bilim Dalının Önemi Google

Sosyal nitelikli politikaların öne çıkmasıyla bu politikaları konu alan Sosyal Politika bilim dalı da özel bir değer kazanmıştır. Bu politikaların yaşadığımız dönemde önem kazanmasının nedenlerini ayrı başlıklar altında toplayarak açıklamaya çalışalım. Sosyal Politikalara Konu Olan Kesimlerin Sayısal Çokluğu Günümüzde bir çok ülkede nüfus çoğalırken, birikimler başka bir deyişle tasarruflar ile geleneksel dayanışma ve yardımlar yetersiz […]