Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Örgütsel Davranış

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4191 – Örgütsel Davranış Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Örgütsel Davranışa Giriş ve Yöntem Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Örgütsel davranışı tanımlayacak, – Örgütsel davranış ve örgütler arasındaki ilişkiyi kavrayacak, – Örgütsel davranışla ilgili disiplinleri tanıyacak, – Yönetici ve yöneticilerin fonksiyonlarını açıklayacak, – Örgütsel davranış araştırmalarında sıklıkla kullanılan araştırma tekniklerini açıklayabileceksiniz. Örnek Olay Carly Fiorina ve Hewlett-Packard Bir bilgisayar şirketini yönetmek, bilgisayarın faresini belirli bir biçimde oynatmaktan veya […]

Davranış Bilimleri ve Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Google

Örgütsel davranış bir tek disiplinin altında odaklaşan bir bilim değildir. Bu bakımdan disiplinlerarası bir yaklaşım daha uygun düşmektedir. Çünkü ilgilendiği konular tek başına hiçbir disiplinin ilgi alanına girmemektedir. Davranış bilimlerinin tek ve kesin bir tanımı da yoktur. Bu bakımdan bütün sosyal bilimlerin kolektif bir çalışmasının ürünüdür. Ancak insan davranışlarını inceleyen disiplinlerin ortak bir çalışmasıdır. Bu […]

Küreselleşme ve Küresel Yöneticinin Değişen Rolleri Google

Çağımızda yönetimi güncel ve karmaşık hale getiren en önemli olgu küreselleşmedir. Küreselleşme, en basit bir biçimde dünyadaki örgüt ve insanların birbirine bağlanmasıdır. Hangi büyüklükte olursa olsun, örgütler hızla değişen dünyamızda küresel ekonominin koşullarıyla rekabet etmek ve küresel ekonomiye dahil olmak durumundadırlar. Dünya ülkelerinin ticari örgütleri ve insanları birbirine bağlandıkça, ülkelerin iletişimini etkileyen kültürel, politik ve […]

Örgütsel Davranış Biliminde Yöntem Google

Örgütsel davranış bilimi fizik ve doğa bilimlerinin takip ettiği yöntemlerden çok farklı bir yol takip etmez. Yani en basit bir biçimde gözlem yapar, hipotezler kurar ve hipotezleri deney yoluyla ispatlamaya çalışır. Örgütsel davranış bilimi bu şekilde; – Olguları gözler, – Olguları sınıflandırır, – Olgular arasındaki ilişkilere ait hipotezler öne sürer, – Veri toplamak için deney […]

Örgütsel Davranış Disiplini ve İlgili Alanı Google

Dünyayı saran örgütler insanları bir amaç etrafında bir araya getirmek için çalışmaktadırlar. Her örgüt içindeki birey de bu amaçları yerine getirmek için çaba göstermektedir. Buna ilaveten çalışanlar, çeşitli biçimlerde etkileşim kurarak birbirlerini etkilemekte ve diğer çalışanların da bu amaçlara katkılarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Bütün bu faaliyetler örgütlerin yapıları, amaçları, değerleri ve politikaları tarafından desteklenerek benimsenmekte veya […]

Örgütsel Davranışa Giriş – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Stacey Friedman Amerika’da dört yıldan beri çeşitli yazarlara ve basım evlerine danışmanlık yapmaktadır. Stacey, yazar ile yayıncıyı bir araya getirip, kitabın yazımı için arabuluculuk yapmakta ve bundan belirli bir yüzde ve ücret almaktadır. Kendisiyle birlikte çalışan ve temsil ettiği iki düzineden fazla yazar bulunmaktadır. Stacey işini tanımlarken ben bu işle nefes alıyorum ve […]

Örgütsel Davranışın Beş Temel Bağlacı Google

Küreselleşme, değişen işgücü, yeni istihdam stratejileri, bilgi teknolojileri, iş takımları, iş ahlakı gibi konuları genelde örgütsel davranışın yeni konuları arasında yer almaktadır. Bu ve diğer konuları anlayabilmek ve örgütsel davranış konusunda çalışma yapacak araştırmacılara yardımcı olabilmek amacıyla bu dalın odaklandığı beş temel öncül veya bağlaç bulunmaktadır. Bu kavramsal bağlaçlar genelde örgütsel davranış araştırmacılarının nasıl çalışabileceklerine […]

Yönetici Kimdir ve Ne İş Yapar? Google

Bilindiği gibi örgütsel davranış örgüt, içindeki insan davranışlarını anlamaya ilişkin bir disiplin olması nedeniyle çağımız modern örgütlerindeki yöneticilere mesleklerinde yardımcı olan bir daldır. Bu nedenle biraz yönetici kavramı üzerinde durmakta ve bunların fonksiyonlarının örgütsel davranışla olan ilişkilerini incelemekte yarar vardır. Yönetici olmak dışarıdan gözüktüğü gibi kolay ve zevkli bir iş değildir. Hatta bu meslek günümüzde […]