Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Yönetim Bilgi Sistemi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3172 – Yönetim Bilgi Sistemi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Çağdaş Bilgi Sistemi ve Dijital İşletmeler Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde, bilgi sistemlerindeki hızlı gelişme işletmeler açısından bilginin önemini gittikçe arttırmakta ve buna bağlı olarak bilgiye erişim de kolaylaşmaktadır. Bilgiye erişimde küreselleşmeye bağlı olarak sınırlar kalktıkça, işletmeler arasında rekabet de artmaktadır. Bilgiyi iyi kullanabilmenin yolu da etkili ve verimli bir bilgi sistemi kurmaktan geçmektedir. Bilgi sistemi, teknolojisi, altyapısı […]

02. İşletme Bilgi Sistemleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Bilindiği gibi, yönetim işlevleri, yöneticinin ne yapacağını ve amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, makine, vb. işletme kaynaklarının nasıl yönetileceğini açıklar. İşletme kaynakları ve yönetim işlevleri arasındaki bu ilişki sistem olarak işletmeyi oluşturur. Çağdaş işletmelerdeki karmaşıklığa son vermek ve faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi amacıyla “İşletme Bilgi […]

03. İşletme Yönetimi, İşletme Stratejileri ve Bilgi Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] Daha önceki ünitelerden bilgi sisteminin amacının karar vermede denetimi ve koordinasyonu sağladığını biliyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma ister postmodern toplum diyelim, ister bilgi toplumu, bilginin hızlı, doğru ve uygun bir şekilde ihtiyaç duyulan yer ve zamanda kullanılması, diğer işletmelerle rekabet edebilmek için gerekli hale gelmektedir. Bu durumda en iyi, […]

04. Dijital Girişimler Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde teknoloji alanındaki gelişmeler çeşitli dijital girişimleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle İnternetin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte dünya çapındaki bilgisayarların İnternet aracılığıyla birbirine bağlanması, işletmelerin mallarını tanıtmasından satmasına, müşterilerin beğendikleri mal ve hizmetleri satın almasından rezervasyonuna, bankacılık uygulamalarından vergi uygulamalarına, ithalattan ihracata kadar tüm alanları çok önemli […]

05. Bilgi Teknolojileri ve Politikası Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede bilgiyi saklama, işleme ve iletme konusunda kullanılan teknolojilerinin neler olduklarını YBS içindeki önemini sizlerle paylaşacağız. YBS için bilgi nasıl bir hammadde gibi çok önemli ise teknolojiler de bu bilginin sözünü ettiğimiz serüveninde o derece önemlidir. Ünitemizde ilkönce bilgi teknolojilerinden hepimizin bildiği, tanış olduğu bir teknolojik ürün […]

06. Bilgi Sistemi Yazılımı Google

[Audio clip: view full post to listen] YBS’lerde bilgi, kurulduğu yer ve amaç ne olursa olsun karar vericiler için temel kaynaktır. Bilgi işlendiği zaman büyük katma değer yaratır. Bu katma değerin yaratılabilmesi içinde gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ve ek yazılımlara gereksinim vardır. Bizde sizlerle bu ünitede YBS’lerin en önemli bileşeni olan yazılımı ve bilgi saklama da […]

07. Telekomünikasyon ve Ağlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Bilgisayar kullanıcıları geçmişte bilgisayarlarını diğer bilgisayar kullanıcılarından ayrı olarak kullanıyorlardı. Oysa bilgisayarlar birbirleriyle haberleşebildiklerinde kullanıcıların ufukları bir anda çok genişlemekte, böylelikle başka bilgisayardaki kullanıcılarla dosya paylaşımı ve haberleşme, mesaj gönderme mümkün hale gelmektedir. Günümüz bu tür haberleşmenin giderek artan bir şekilde yaşandığı, elektronik posta mesajlarının geleneksel posta hizmetinin […]

08. İnternet ve Yeni Bilgi Teknolojisi Altyapısı Google

[Audio clip: view full post to listen] Son on-on beş yıllık dönem içerisinde bilgisayar ve İnternet dünyasında yaşanan gelişmeler bireyler ve kuruluşlar açısından adapte olunması gereken değişimleri beraberinde getirmiştir. İçinde bulunduğumuz çağda, yeni bilgi teknolojisi araçları, dünya üzerinde yaşayan bireyleri, işletmeleri ve genel ekonomiyi istemeseler bile büyük ölçekli değişimler yaşamaya zorlamakta, temel olarak yaşama ve […]

Bağlanabilirlik Modelleri Google

Bilgisayarların birbiriyle bağlanabilmesi için gereken teorik altyapıyı sağlayan modelleri tanımlayabilmek Bilgisayarların bilgileri paylaşabilmeleri için bir iletişim ortamına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ortam bir önceki ünitede telekomünikasyon kavramı olarak incelenmişti. Bu ünitede ise, öncelikle bilgilerin paylaşımı için gerekli altyapıyı oluşturan bilgisayar ağlarının teorik olarak modellenmesini sağlayan iki temel model anlatılacak, izleyen bölümde ise, özellikle işletmelere yönelik olarak […]

Bilgi Politikası Google

İşletmelerin, kurumların bilgi politikalarını saptayabilmek Küreselleşme sürecinin hızla sürdüğü günümüzde bilginin değerini bilmek ve onu gereği gibi sağlıklı bir şekilde kullanabilmek kişilere, işletmelere ve ülkelere çok büyük bir rekabet avantajı sağlamaktadır. YBS kullanan işletmeler, tasarımından uygulamaya, uygulamadan geribildirime kadar tüm süreçte, YBS tarafından kendilerine sunulan bilgi her zaman işletmelerin en önemli kaynağı olmaktadır. Bilgi politikası […]