Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Stratejik Yönetim

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4201 – Stratejik Yönetim Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Stratejinin Önemi ve Sınırları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede stratejinin tanımı, özellikleri, önemi, benzer kavramlarla olan ilişkileri ve stratejik yönetim konularına ayrıntılı olarak değinilecek ve işletme stratejisinin sınırları anlatılacaktır. Üniteyi dikkatle okuduktan sonra strateji kavramının ne anlama geldiğini algılamaya çalışınız. Günlük yaşamınıza ilişkin davranışlarınızı ve ileriye dönük düşüncelerinizi “strateji” kavramı açısından yorumlamaya çalışınız. Amaçlarımız Bu […]

02. Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletme yönetimi açısından amaçların ne olduğu tanımlanarak özellikleri belirtilmiş ve amaçların işlevlerine değinilmiştir. Yine bu ünite kapsamında işletmenin genel ve özel amaçları açıklanarak birbirlerinden farklı yönleri belirtilmiş, amaçların yapısı ve hiyerarşik durumu, İşletmenin ekonomik amaçları; ekonomik amaçların temel koşulları ve uzun dönemli ekonomik amaçlar olarak anlatılmakta, daha sonra […]

03. Genel Çevre Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmeyi ve yakın çevresini etkileyen genel çevresel faktörler incelenmektedir. Uluslararası çevre ve dış ülkelerle ilişkiler, sosyokültürel çevre, ekolojik sorumluluk ve düzenlemeler, teknolojik değişmeler, dinsel ve ahlaksal baskılardan oluşan bu unsurlar ve işletme üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Üniteyi dikkatlice okuyunuz. Gümrük birliği, kadının çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlaması, […]

04. Yakın Çevre Analizi, Çıkabilecek Fırsat ve Tehlikelerin Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmenin yaşaması ve gelişmesi için önemli olan çevresel faktörler tanımlanmakta ve stratejik yönetim sürecinin bir parçası ya da değişkenleri olarak analiz edilmektedir. Stratejistlerin hangi nedenlerden dolayı çevresel analize gittikleri incelenerek önemi üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Çevresel analiz ve teşhisler işletmeler için neden önemlidir? – […]

05. İşletme Değerleme, Rakiplerle Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmelerin elinde bulundurduğu maddi ve beşeri kaynakları, oluşturduğu yapısı, teknolojisi, ayrı ayrı işletme fonksiyonları ve bunların bir üst sistem olarak ahenkli çalışarak değer yaratma gücünün bilinmesi ve zayıflıklarının giderilmesi gerekir. Bunu yaparken, o endüstride ya da başka endüstrilerde örnek alınabilecek işletmelerin güçlü taraflarının dikkatlice analiz edilmesi ve onlardan […]

06. İşletme veya Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Her canlı gibi işletmeler de doğar, büyür, olgunlaşır ve nihayet yaşamı sona erer. Özellikle yaşamının ilk yıllarında büyüme gelişmenin getirdiği pek çok sorunla baş ederek ve rekabetçi piyasa ortamında yaşama şansı bularak kendisine yer bulmaya çalışır. İşletmeler çok dikkatli hareket etmek zorundadırlar. Hayatta kalmanın en zor dönemleri atlatıldıktan […]

07. İşletme veya Stratejik İş Birimi Stratejileri ve Seçim Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede işletme ya da SİB stratejileriyle strateji seçim analizlerine değinilerek Ansoff, Porter, Mintzberg, Wright, Patel ve Younger gibi düşünürlerin geliştirdikleri işletme stratejileri üzerinde durulmuştur. Seçilen işletme düzeyi, stratejileri uygulamaya koyarken, işletmenin izleyebileceği hücum, zamanlama ve işbirlikçi taktiklerin de neler olabileceği, yine bu ünitede incelenmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

08. Yatırımlarını Çeşitlendirmiş Kuruluşlarda Strateji Seçimi: Stratejik Fayda ve Portföy Analizi Teknikleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Yatırımlarını çeşitlendirmiş kuruluşlarda her bir yatırım sektörünün endüstrinin, işletmelerin ya da stratejik iş birimlerinin durumunu ve geleceğini değerlendirerek portföy analizi yapması özellikle, ülkemizde holdingler ve şirketler grubu için önemlidir. Yatırımlarını çeşitlendirmiş kuruluşları ellerindeki kaynakları bu analizler sayesinde optimal biçimde verimli alanlara yönlendirebilirler. Bu amaçla, geliştirilmiş bulunan Boston Danışma […]

09. İşlevsel Düzey Stratejileri ya da Politikaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu Ünitede işlevsel politika kavramına, politikaların fonksiyonlarına, her bir işlevsel bölüme ilişkin politikaların oluşturulmasına, işlevsel politikalar arasındaki ilişkilere ve politikaların bütünleştirilmesi konusuna yer verilmiştir. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – İşlevsel düzey stratejileri (politikalar) kavramı ve stratejik yönetimdeki önemi nedir? – İşlevsel düzey stratejilerinin fonksiyonları neleri kapsar? – […]

10. Küreselleşme ve Küresel Stratejiler Google

[Audio clip: view full post to listen] Küreselleşme çağımızın en moda olan stratejik yaklaşımıdır. Dünyada tarifelerin, kotaların ve gümrük duvarlarının ortadan kalkması ve uluslararası pazarları cazip kılmaktadır. Uluslararası pazarlara giren işletmenin ürettiği dünya çapında satılabilecek standart ürünler işletmenin ortalama maliyetlerini en düşük düzeye indirerek ona rekabet avantajı sağlamaktadır. Uluslararası pazarlara açılarak büyük bir işletme haline […]