Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4200 – Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Finansal Sistem ve Finansal Piyasalar Google

[Audio clip: view full post to listen] Sağlıklı bir ekonomik sistemin temelini, etkin şekilde işleyen finansal sistem oluşturur. Finansal piyasaların etkinliğine bağlı olarak sanayileşmenin de gelişeceği açıktır. Finansal piyasaların işlerlik kazanmadığı, bu piyasaların sağlıklı işleyişi için gerekli hukuki ve ekonomik önlemlerin alınmadığı ülkelerde hızlı ve sağlıklı kalkınma mümkün görülmemektedir. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: […]

02. Para Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Para piyasaları; bireylerin işletmelerin ve hükümetlerin kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşıladıkları ya ela fon fazlalıklarını değerlendikleri piyasalardır. Bu bölümde para piyasalarının özellikleri ve fonksiyonlarıyla, bu piyasada işlem gören finansal araçlar incelenecektir. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Para piyasalarının özellikleri, fonksiyonları ve riskleri nelerdir? – Para piyasalarında […]

03. Tahvil Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Tahvil piyasaları, anonim şirketlerin doğrudan doğruya borç para sağladıkları piyasalardır. Riski sevmeyen bazı yatırımcılar için, tahvile yatırım çekici olabilir. İşletmeler açısından ise, tahvil ihraç etmek tercih edilebilir. Çünkü tahvil maliyeti, hisse senedi maliyetine göre daha düşüktür. Bu nedenle, işletmenin ortalama sermaye maliyeti de düşer. Türkiye’de tahvil piyasalarının işleyişi […]

04. Hisse Senedi Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Hisse senedi, sermaye piyasasının en eski ve en önemli araçlarından biridir. Bu ünitede, hisse senedinin türleri ve türevleri, hisse senetlerinin halka arzı, İMKB hisse senedi piyasası ve hisse senedi değerlemesi konuları üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Hisse senedi nedir, Ne tür haklar sağlamaktadır? Hisse […]

05. Türev Finansal Piyasalar Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde, Bretton Woods sisteminin 1970’li yıllarda sona ermesinden sonra ortaya çıkan ve risklerin yönetiminde kullanılan türev ürünlerin önemi ve işlem hacimleri giderek artmaktadır. Türev ürünler; vadeli sözleşmeleri, gelecek sözleşmelerini, opsiyonları ve swapları içermektedir. Bu ünitede, söz konusu türev ürünlerin tanımları, özellikleri ve türev piyasalarının işleyişi üzerinde durulacaktır. Bu […]

06. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünite öğrenciye ülkemiz sermaye piyasasının işleyiş etkinliğini artırma, finansal varlık türlerini piyasanın gereksinmelerine göre çeşitlendirme, yatırımcıları ve piyasadan fon talep eden girişimcileri koruma ve bu amaçla piyasayı ve piyasada faaliyette bulunan borsalar ile aracı kurumları denetleme amacı ile kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hakkında bilgiler vermeyi […]

07. Menkul Kıymet Borsaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Daha önce alım satıma konu olmuş menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa ikincil piyasadır. Organize piyasa niteliğindeki menkul kıymet borsaları ise ikincil sermaye piyasasının bir koludur. İkincil piyasanın serbest piyasa kesiminde devlet denetiminin yetersiz kalması, piyasada menkul kıymetleri alınıp satılan firmalara ait bilgilerin yeterince elde edilememe olasılığının bulunması nedeni […]

08. Kolektif Yatırım Kurumları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bireysel yatırımcıların birlikte hareket etme gereksinimi duymaları kolektif yatırım kurumlarının oluşmasına neden olmuştur. Birlikte hareket etme büyük bir yatırım fonu oluşturacağından; yatırım seçeneklerinin araştırılıp bulunması için yapılacak analiz ve araştırma giderleri en düşük kılınabilmekte, çeşitli sektörlerde çalışan anonim ortaklıklarının finansal varlıklarına yatırımlar yapılabileceği için toplam risk azaltılabilmekte ve […]

09. Merkez Bankaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Kâğıt paranın kullanılmaya başladığı ülkelerde kullanılan banknotun basımı ticaret bankalarının görevi olarak görülmekte idi. Ancak birden fazla bankanın banknot ihraç etmesi ekonominin yönetilmesinde üniter devletin uygulayacağı ekonomi politikalarının para ile ilgili kısmını olumsuz etkiledi. Bu olumsuz etkileme para basımının tek elden yapılması ve parasal politikaların uygulanmasının tek otoriteye […]

10. Ticaret Bankaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Ticaret Bankalarının para piyasalarındaki yeri, işlevleri ve ekonomiye katkıları büyük önem taşımaktadır. Bu ünitede, ülke ekonomisinin işleyişine önemli katkılarda bulunma potansiyeline sahip ticaret bankaları ve ticaret bankalarının ülkemizde bu görevini ne derecede başarı ile yürüttüğü üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Ticaret bankalarının para piyasasındaki […]