Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Yönetimin Tanımı Google

Yönetimin tanımını yapmak. Yönetim, hem kavram ve düşünce olarak hem de uygulama olarak, tarih boyunca insanların dikkatini çekmiş ve bir tartışma konusu olagelmiştir. Tarihi süreç içinde farklı anlamlar yüklenen ve farklı uygulamalara sahne olan yönetim, günümüzde de önemini korumakta ve farklı disiplinler içinde tartışılmaktadır. Tarihi süreç içinde ele alındığı zaman, yönetimin öncelikle “aile”ler için söz […]

Yönetsel Karar Almada Bilgi Sistemlerinden Yararlanma Google

Bilgi sistemlerinin yönetsel karar almada işletmelere nasıl yardımcı olduğunu anlayabilmek Bilgi sistemleri yöneticilere, bilgiyi iletmesi ve ilgili yerlere yayması için yardımcı olurlar. Karar vermede yöneticinin en önemli görevlerinden biridir. “Yönetici ne yapar?” sorusuna tanımlayıcı cevabı, Henry Mintzberg’in araştırması vermektedir. Yönetsel Roller Mintzberg’e göre yöneticiler; kişilerarası ilişkiler, bilgi sağlayıcı ve karar verici roller olmak üzere üç […]

Yönlendirici Politika Matrisine Göre Portföy Analizi Google

Ürünlerini çeşitlendirmiş bulunan işletmelerin ellerindeki kaynak ve imkânları en verimli biçimde çeşitli ürün ve pazarlar arasında dağıtmak için düzenlenen matrislerden biri de yönlendirici politika matrisidir. Bu matris ilk defa Shell Uluslararası Kimya Şirketi tarafından geliştirilerek kullanılmaya başlanmış, stratejik plânlama ve işletme politikası literatürüneyse 1978 yılında geçmiştir. Yönlendirici politika matrisinde de iki boyutlu bir alanda söz […]