Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

10. İş Değerlemesi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşe dayalı ücret sistemlerinin temel hareket noktası ve ortak analiz birimi işlerdir. Adil bir ücret yapısının kurulabilmesi için işler hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmeli, işlerin her biri tanımlanmalı, bu işleri yapacak personelde bulunması gereken nitelikler saptanmalıdır. Daha sonra işler tanımlarına, gereklerine ve işletmeye katkılarına göre değerlendirilmelidir. İş değerlemesinin […]

10. Küreselleşme ve Küresel Stratejiler Google

[Audio clip: view full post to listen] Küreselleşme çağımızın en moda olan stratejik yaklaşımıdır. Dünyada tarifelerin, kotaların ve gümrük duvarlarının ortadan kalkması ve uluslararası pazarları cazip kılmaktadır. Uluslararası pazarlara giren işletmenin ürettiği dünya çapında satılabilecek standart ürünler işletmenin ortalama maliyetlerini en düşük düzeye indirerek ona rekabet avantajı sağlamaktadır. Uluslararası pazarlara açılarak büyük bir işletme haline […]

10. Pazarlama İlkeleri Google

[Audio clip: view full post to listen] – Pazarlama kavramı size neleri çağrıştırıyor? Pazarlama satış yapmak mıdır? Üretim işletmeleri dışında kalan diğer işletmeler de pazarlama faaliyetlerini yerine getirirler mi? – Kâr amacı güden ve gütmeyen işletmelerin pazarlamayı nasıl uyguladıklarını düşündünüz mü? – Pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesiyle insanların hayat standartlarının yükseleceğini hiç düşündünüz mü? – Pazarlamanın […]

10. Ticaret Bankaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Ticaret Bankalarının para piyasalarındaki yeri, işlevleri ve ekonomiye katkıları büyük önem taşımaktadır. Bu ünitede, ülke ekonomisinin işleyişine önemli katkılarda bulunma potansiyeline sahip ticaret bankaları ve ticaret bankalarının ülkemizde bu görevini ne derecede başarı ile yürüttüğü üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Ticaret bankalarının para piyasasındaki […]

10. Türk Girişimciliğinin Genel Profili Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede Türk girişimcilerinin ortak özellikleri ve nitelikleri ortaya konarak bu özelliklerin ve niteliklerin girişimcilik üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçları belirlenmeye çalışılmıştır. Olumlu sonuçlardan daha etkin bir şekilde yararlanılması, olumsuz sonuçların mümkün olduğu ölçüde giderilebilmesi konularında görüş ve öneriler geliştirilmiştir. Türk girişimciliği konusunda şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmaların […]

10. Uluslararası İşletmelerde Pazarlama Google

[Audio clip: view full post to listen] Dünya ticaret sisteminde uluslararası rekabet olarak bilinen uluslararası pazar paylaşımı çabaları yoğunlaşmıştır. Bu çabaların bir kısmı iç pazarın korunması üzerine yoğunlaşırken önemli bir bölümü uluslararası pazarlara açılma yönünden mevcut sorunların aşılmasına yöneliktir. Uluslararası pazarlamayı uluslararası ticaretten ayırmak gerekir. Uluslararası pazarlama uluslararası işletmelerin pazarlama uygulamalarıdır. Bu işletmeler ihracat aşamasını […]

11. Bürolarda Geleneksel Dosyalama Google

Küçük ya da büyük olması hiç farketmeksizin her kuruluşta yerine getirilmesi zorunlu bir büro hizmeti olan dosyalama, genel anlamıyla belgelerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi, kayıt altına alınması, sınıflandırılması, düzenlenmesi ve saklanması demektir. Dosyalama hizmetlerinin etken ve verimli bir biçimde sağlanabilmesi için bilimsel esaslara göre yürütülmesi gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığınızda; – Dosyalama hizmeti […]

11. Disiplin Google

[Audio clip: view full post to listen] Yönetimin çok başarılı olduğu, personelin yeterince güdülenmiş olarak çalıştığı işletmelerde dahi zaman zaman sorunlar çıkması kaçınılmazdır. Sorunların daha seyrek oluşması, büyümeden halledilmesi, uyumun bozulmaması için etkili başa çıkma yollarının, kurallar ve kural ihlalleri karşısında yapılacaklar olarak belirlenmiş olması gerekir. İnsan kaynakları yaklaşımı, örgütlerde davranışları düzenleyen kuralların oluşturulma aşamasına […]

11. Kalkınma ve Yatırım Bankaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Kalkınma ve yatırım bankaları, ekonomik gelişme sürecinde olan ülkelerde üretici aktif yatırımlarının finansmanını üslenerek, kalkınmanın gerçekleştirilmesi ve hızlandırılması görevini üstlenmişlerdir. Bu ünitede kalkınma ve yatırım bankalarının tanıtılması ekonomideki yeri ve işlevleri anlatılacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Kalkınma ve yatırım bankaları ne tür özellikler taşımaktadır ve […]

11. Stratejinin Uygulanması: Örgütsel Yapı ve Kaynak Dağılımı Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede stratejinin uygulanmasında örgütsel yapının önemine, örgütsel yapı geliştirme ve uygulama nedenlerine, örgütsel yapıyla stratejilerin uyumlaştırılmasına, örgütsel yapı türlerine ve stratejik alternatiflerle örgüt yapıları arasındaki ilişkilere, kaynak dağılımının tanımı ve önemine, kaynak dağılımıyla strateji arasındaki ilişkilere, dikkate alınacak araçlara, bütçeleme yöntemlerine ve küçük ve orta ölçekli işletmelerle […]