Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

07. Telekomünikasyon ve Ağlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Bilgisayar kullanıcıları geçmişte bilgisayarlarını diğer bilgisayar kullanıcılarından ayrı olarak kullanıyorlardı. Oysa bilgisayarlar birbirleriyle haberleşebildiklerinde kullanıcıların ufukları bir anda çok genişlemekte, böylelikle başka bilgisayardaki kullanıcılarla dosya paylaşımı ve haberleşme, mesaj gönderme mümkün hale gelmektedir. Günümüz bu tür haberleşmenin giderek artan bir şekilde yaşandığı, elektronik posta mesajlarının geleneksel posta hizmetinin […]

07. Uluslararası İşletmelerde Stratejik Planlama Google

[Audio clip: view full post to listen] Tüm dünyayı faaliyet alanına dönüştüren uluslararası işletmeler, dünyada bugün meydana gelen ve gelecekte meydana gelmesi olası değişmelere uyum sağladıkları ölçüde amaçlarına erişeceklerdir. Bunu gerçekleştirebilmenin yolu ise başarılı bir stratejik planlama yapmaktır. Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Stratejik planlamada uygulanan yaklaşımlar nelerdir? – Uluslararası işletmelerin stratejik […]

07. Yönetim İşlevleri Google

[Audio clip: view full post to listen] – Yönetim bir süreç midir, yoksa plânsız bir uygulama mı? – Yönetici, yönetme işini görürken hangi işlevleri yerine getirir? – Plânlamadan ve bir düzen oluşturmadan yönetmek mümkün müdür? – Örgütleme işletmeler için ne kadar önemlidir? – Lider ve yönetici aynı içerikli kavramlar mıdır? KİMYADAN TEKSTİLE Kauçuk A. Ş. […]

08. Bileşik Faiz, Bileşik İskonto ve Anüite (Taksit) Hesaplamaları Google

Bir önceki ünitede anlatıldığı üzere, basit faiz hesaplama yöntemi daha çok kısa vadeli finansal işlemlerde kullanılırken, bileşik faiz hesaplamaları uzun vadeli finansal işlemlerde kullanılmaktadır. Artık günümüzde paranın artan önemi ve yükselen faiz oranları nedeniyle kısa vadeli işlemlerde de bileşik faiz uygulaması yaygınlık kazanmıştır. Bu Ünitede bileşik faizle ilgili hesaplamalara ve bileşik faizle ilgili uygulamalara yer […]

08. Bürolarda Kalite Google

Bir yönetim felsefesi ve yaşam biçimi olarak toplam kalite yönetimi, bir örgütte kaliteye yönelik çalışmaların tümünün sistematik bir süreç içinde yürütülmesini sağlar. Bürolarda toplam kalite anlayışının oluşturulması, geliştirilmesi ve bir örgüt kültürü haline getirilmesi, öncelikle üst yönetimden başlayarak tüm çalışanların belli hedefler doğrultusunda yönlendirilmesiyle ve motive edilmesiyle mümkün olabilir. İstenen kalite hedeflerine ulaşabilmek için, sistemin […]

08. Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede girişimciliğin iktisat teorisindeki yeri anlatılarak girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolü üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – klasik teoride girişimciliğin yerini açıklamak, – neoklasik teoride girişimciliğin yerini belirlemek, – girişimciliğin iktisadi gelişmedeki önemini belirlemek, – girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modelini değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip […]

08. İnsan Kaynakları Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] – Ülkemizde, bazı günlük gazetelerin çıkarmaya başladıkları insan kaynakları eklerinin amacını hiç düşündünüz mü? – İnsan kaynakları yöneticiliği mesleği, neden günümüzün en popüler ve saygın meslekleri arasında yer almaya başlamıştır? – Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi (İKY) arasında, belirgin bir fark var mıdır? – Bir işletmede insan […]

08. İnternet ve Yeni Bilgi Teknolojisi Altyapısı Google

[Audio clip: view full post to listen] Son on-on beş yıllık dönem içerisinde bilgisayar ve İnternet dünyasında yaşanan gelişmeler bireyler ve kuruluşlar açısından adapte olunması gereken değişimleri beraberinde getirmiştir. İçinde bulunduğumuz çağda, yeni bilgi teknolojisi araçları, dünya üzerinde yaşayan bireyleri, işletmeleri ve genel ekonomiyi istemeseler bile büyük ölçekli değişimler yaşamaya zorlamakta, temel olarak yaşama ve […]

08. Kolektif Yatırım Kurumları Google

[Audio clip: view full post to listen] Bireysel yatırımcıların birlikte hareket etme gereksinimi duymaları kolektif yatırım kurumlarının oluşmasına neden olmuştur. Birlikte hareket etme büyük bir yatırım fonu oluşturacağından; yatırım seçeneklerinin araştırılıp bulunması için yapılacak analiz ve araştırma giderleri en düşük kılınabilmekte, çeşitli sektörlerde çalışan anonim ortaklıklarının finansal varlıklarına yatırımlar yapılabileceği için toplam risk azaltılabilmekte ve […]

08. Performans Değerlemesi Google

[Audio clip: view full post to listen] Değerleme sistemlerinin önemi, ölçülemeyenin yönetilemeyeceği gerçeğinden kaynaklanır. Bu gerçekten hareketle performans yönetimi sürecinin önemli aşamalarından biri olan performans değerlemesi, tüm işletmeler açısından büyük önem taşır. Performans değerlemesiyle personelin performansı örgütün stratejik amaçlarını gerçekleştirecek şekilde planlanır, yönlendirilir, desteklenir, ölçülür ve değerlenir. Değerleme sonucunda performans yetersizliklerinin nedenleri araştırılır ve iyileştirici […]