Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

06. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünite öğrenciye ülkemiz sermaye piyasasının işleyiş etkinliğini artırma, finansal varlık türlerini piyasanın gereksinmelerine göre çeşitlendirme, yatırımcıları ve piyasadan fon talep eden girişimcileri koruma ve bu amaçla piyasayı ve piyasada faaliyette bulunan borsalar ile aracı kurumları denetleme amacı ile kurulmuş bulunan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) hakkında bilgiler vermeyi […]

06. Ticaret-Sanayi Odaları ve Belediyelerle İlişkiler Google

Ticaret ve Sanayi Odaları, 5590 sayılı Kuruluş Kanunu ve bununla ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, mesleki ahlâk ve dayanışmayı korumak, ticaret ve sanayinin genel menfaatlere uygun bir şekilde gelişmesini ve oda amaçlarının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere uyulması zorunlu mesleki kararlar alırlar. İşletmeler, uyulması zorunlu bu mesleki kararlar hakkında bilgi sahibi oldukları takdirde, bir taraftan bir takım cezai […]

06. Uluslararası İşletmelerde Etik Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler gittikleri ülkelerin siyasal, ekonomik ve sosyal özelliklerinden kaynaklanan farklı değer, tutum ve davranışlarla karşılaşırlar. Etik anlayışı bakımından kültürlerarası farklılıkların olması, uluslararası işletmeleri bazen farklı kültürlere uyum sağlamak zorunda bırakabilir. Bazen de ev sahibi ülkeye kendi değerlerini dayatırlar. Ancak ödün verilemeyecek bazı evrensel etik ilkelerin, […]

06. Yönetim Kavramı Google

[Audio clip: view full post to listen] – Yönetim kavramı sizce ne anlam ifade ediyor? – İşletmelerde yönetim basamakları nasıl şekillenmiştir? – İşletmelerde gördüğümüz yönetim tipleri nelerdir? – Farklı basamaklarda görev yapan yöneticiler hangi niteliklere sahip olmalıdır? – Yöneticilerin yerine getirdiği yönetim fonksiyonlarından başka üstlendiği roller nelerdir? – Eski çağlardan günümüze kadar yönetim kavramı değişikliğe […]

07. Basit Faiz ve İskonto Hesaplamaları Google

Kişi ve kurumların kimi zaman paraya ihtiyaçları olurken; kimi zaman da ihtiyaçları üzerinde paraları olur. Paraya ihtiyaç olduğunda bunun nasıl, nereden karşılanabileceği; tasarruf söz konusu olduğunda ise bunun nasıl değerlendirilebileceği sorunuyla karşılaşılır. Fon açığı olanlarla fon fazlalığı olanlar, bankalar gibi aracı kurumların aracılığı ile kolaylıkla karşılaşabilirler. Aracı kurumlar olmaksızın fon arzıyla talebinin karşılaşması zordur; büyük […]

07. Bürolarda Etkili Zaman Kullanımı Google

İnsanların ve örgütlerin başarısızlığının çok sayıda değişik nedenleri vardır. Bu nedenlerin başında ellerindeki kıt kaynakları yeterince etken ve verimli kullanamamaları gelir. Söz konusu kaynakların en değerlisi de “zaman” dır. İnsanların gerek kişisel yaşamlarında, gerekse iş ve meslek yaşamlarında zamanın değerini kavramaları, onu etkili bir şekilde kullanmaları ve bunu nasıl yapmaları gerektiğini bilmeleri büyük önem taşır. […]

07. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Google

[Audio clip: view full post to listen] Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciler, ekonomik gelişme sürecinde önemli roller üstlenmektedirler. Kriz ortamından kolaylıkla sıyrılabilmeleri, büyük işletmeler için birer uyarıcı olmaları ve şiddetlenen uluslararası rekabetle birlikte girişimciler büyük öneme sahiptirler. Küçülmenin ve büyümeyi yavaşlatmanın daha iyi olacağı ve değişimin temel dinamiğinin buradan geçtiği konusundaki fikirler yaygınlaşarak girişimciliğin […]

07. İşletme veya Stratejik İş Birimi Stratejileri ve Seçim Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede işletme ya da SİB stratejileriyle strateji seçim analizlerine değinilerek Ansoff, Porter, Mintzberg, Wright, Patel ve Younger gibi düşünürlerin geliştirdikleri işletme stratejileri üzerinde durulmuştur. Seçilen işletme düzeyi, stratejileri uygulamaya koyarken, işletmenin izleyebileceği hücum, zamanlama ve işbirlikçi taktiklerin de neler olabileceği, yine bu ünitede incelenmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

07. Kariyer Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] Kariyer Yönetimi, kişinin kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığı artırarak kariyer amaçları belirlemesini, geribildirim almasını ve kariyerindeki ilerlemeyi ele alan bir süreçtir. Kariyer yönetiminin aşamalarından olan ve işletmeler açısından hayati önem taşıyan kariyer planlama ise çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi […]

07. Menkul Kıymet Borsaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Daha önce alım satıma konu olmuş menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasa ikincil piyasadır. Organize piyasa niteliğindeki menkul kıymet borsaları ise ikincil sermaye piyasasının bir koludur. İkincil piyasanın serbest piyasa kesiminde devlet denetiminin yetersiz kalması, piyasada menkul kıymetleri alınıp satılan firmalara ait bilgilerin yeterince elde edilememe olasılığının bulunması nedeni […]