Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

05. İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk (Etik-Töresel Kurallar) Google

[Audio clip: view full post to listen] – İş ahlâkı ya da etik hangi tür ortamlarda geçerli bir kavramdır? – İşletmelerin etik kavramı ile bağlantısı nedir? – İş ahlâkının ya da etik kuralların geliştirilmesi işletmeler için ne anlam ifade eder? – İşletmelerde etik değerlerin gelişmesi yasalarla zorlanabilir mi? – İşletmelerde iş ahlâkına ilişkin ne tür […]

05. İşletme Değerleme, Rakiplerle Kıyasla Güçlü ve Zayıf Yönlerin Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmelerin elinde bulundurduğu maddi ve beşeri kaynakları, oluşturduğu yapısı, teknolojisi, ayrı ayrı işletme fonksiyonları ve bunların bir üst sistem olarak ahenkli çalışarak değer yaratma gücünün bilinmesi ve zayıflıklarının giderilmesi gerekir. Bunu yaparken, o endüstride ya da başka endüstrilerde örnek alınabilecek işletmelerin güçlü taraflarının dikkatlice analiz edilmesi ve onlardan […]

05. Oryantasyon Google

[Audio clip: view full post to listen] Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; göreve yeni başlayan personelin ilk üç ayı değerlendirildiğinde % 25′ inin üç ayı tamamlamadan ayrıldığı, % 25′ inin düşük performansla çalışmakta olduğu, ancak % 50′ sinden istenilen verimin alındığı dikkati çekmektedir. Bu olumsuz durumun temel nedeni personelin işe alınma sürecinde yapılan hatalardır. İşe alıştırma […]

05. Türev Finansal Piyasalar Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde, Bretton Woods sisteminin 1970’li yıllarda sona ermesinden sonra ortaya çıkan ve risklerin yönetiminde kullanılan türev ürünlerin önemi ve işlem hacimleri giderek artmaktadır. Türev ürünler; vadeli sözleşmeleri, gelecek sözleşmelerini, opsiyonları ve swapları içermektedir. Bu ünitede, söz konusu türev ürünlerin tanımları, özellikleri ve türev piyasalarının işleyişi üzerinde durulacaktır. Bu […]

05. Uluslararası İşletmelerde Örgüt Kültürü Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası işletmeler, uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için hızla değişen çevresel koşullara uyum sağlamalıdır. Çevresel koşullar faaliyet gösterilen her ülkeye göre değişiklik gösterir. Her ülkenin ekonomik, politik, kültürel ve teknolojik faktörlerindeki değişimlere uyum sağlamak, güçlü bir örgüt kültürü ile mümkündür. Örgüt kültürü organizasyonu ayakta tutan, onun sürekliliğini sağlayan ve […]

06. Bilgi Sistemi Yazılımı Google

[Audio clip: view full post to listen] YBS’lerde bilgi, kurulduğu yer ve amaç ne olursa olsun karar vericiler için temel kaynaktır. Bilgi işlendiği zaman büyük katma değer yaratır. Bu katma değerin yaratılabilmesi içinde gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ve ek yazılımlara gereksinim vardır. Bizde sizlerle bu ünitede YBS’lerin en önemli bileşeni olan yazılımı ve bilgi saklama da […]

06. Bürolarda Etkili İletişim Google

Sosyal varlık olan insanlar için iletişim ne kadar önemliyse, işletme örgütleri için de o kadar önemlidir. İletişim, örgütün can damarıdır ve üyelerinin arasında iletişimin ve etkileşimin olmadığı yerde örgüt de kalmayacaktır. Bu nedenle bir örgütte iletişimin sağlanması hem yönetsel bir işlev, hem de örgütsel bir süreç olarak ele alınmalıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığınızda; İletişim nedir […]

06. İş Planı Google

[Audio clip: view full post to listen] Girişimcinin risk alarak, yeni bir fikri hayata geçirmesi ve diğer bir anlatımla iş fikrini ticarileştirilmesi için planlama oldukça önemlidir. İş planı, girişimcinin o işi neden ve nasıl başaracağını gösteren ve bununla birlikte kurulacak olan işletmenin tüm unsurlarını içeren detaylı bir çalışmadır. Bu anlamda iş planı girişimcinin yol haritası […]

06. İşletme veya Stratejik İş Birimlerinin İzleyebilecekleri Stratejik Alternatif Türleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Her canlı gibi işletmeler de doğar, büyür, olgunlaşır ve nihayet yaşamı sona erer. Özellikle yaşamının ilk yıllarında büyüme gelişmenin getirdiği pek çok sorunla baş ederek ve rekabetçi piyasa ortamında yaşama şansı bularak kendisine yer bulmaya çalışır. İşletmeler çok dikkatli hareket etmek zorundadırlar. Hayatta kalmanın en zor dönemleri atlatıldıktan […]

06. Personel Eğitimi Google

[Audio clip: view full post to listen] Eğitim bir işletmede pek çok amaca hizmet eden önemli bir insan kaynağı işlevidir. İşe eleman seçerken sağlıklı bir seçim gerçekleşse bile, her alanda görülen sürekli değişim ve gelişim gerek işletmeleri gerekse çalışanları yenilenmeye zorlamaktadır. Ayrıca eğitim bir işletmenin yaratıcı gücünün ve verimliliğinin motorudur. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; […]