Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

03. Girişimcilikte Yenilik Google

[Audio clip: view full post to listen] İlk aşamasını yaratıcılığın oluşturduğu yenilik; tüm girişim için lider, ilk, tek ve var olabilmenin yoludur. Bu nedenle yenilikçi girişimler yenilik kaynaklarını daha verimli kullanma ihtiyacı duymuşlardır. Drucker’in dediği gibi yeniliğin de diğer işlevler gibi yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü ona olan ihtiyaç kesik kesik değil süreklidir. İşletmelerde yeniliğin sadece Ar- […]

03. İnsan Kaynakları Planlaması Google

[Audio clip: view full post to listen] İnsan kaynakları yönetimi, organizasyona en önemli desteği sağlayan fonksiyonların başında gelmektedir. İşletmenin amaçları doğrultusunda doğru insanın, doğru yerde, doğru zamanda bulunmasını sağlamak insan kaynakları yönetiminin önde gelen amacıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en önemli rol insan kaynakları planlamasına düşmektedir. Kısacası insan kaynakları planlaması insan kaynakları yönetiminin merkezini oluşturmaktadır. Amaçlarımız […]

03. İşletme Yönetimi, İşletme Stratejileri ve Bilgi Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] Daha önceki ünitelerden bilgi sisteminin amacının karar vermede denetimi ve koordinasyonu sağladığını biliyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma ister postmodern toplum diyelim, ister bilgi toplumu, bilginin hızlı, doğru ve uygun bir şekilde ihtiyaç duyulan yer ve zamanda kullanılması, diğer işletmelerle rekabet edebilmek için gerekli hale gelmektedir. Bu durumda en iyi, […]

03. İşletmelerin Kuruluşu Google

[Audio clip: view full post to listen] – Bir işletme kurmak isteseniz, işe nereden başlanacağını biliyor musunuz? – İşletmelerin kuruluşunda özellikle dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? – Fizibilite çalışmaları ne ifade eder? – İşletmelerin hangi bölgede kurulduğu önemli midir? Başarısını etkiler mi? – Kuruluş yeri seçiminde hangi etkenler dikkate alınmalıdır? GÜZEL HOLDİNG Güzel Holding’in başarılı […]

03. Sosyal Sigortalar ve Sosyal Sigorta Kolları Google

İnsanların geleceklerine güvenceyle bakma ihtiyacından doğan sosyal güvenlik; belirtilen amacına ulaşmak için çeşitli araçlardan yararlanmaktadır. Birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi ülkemizde de sosyal güvenliğin sağlanmasında temel araç sosyal sigortalardır. Sosyal sigortalar, tarafların zorunlu katılımına dayalı, devletçe düzenlenen, primlerle finanse edilen bir sistemi ifade eder. Ülkemizde sosyal sigorta yöntemiyle faaliyet gösteren üç temel kuruluş bulunmaktadır. Bunlar; […]

03. Tahvil Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Tahvil piyasaları, anonim şirketlerin doğrudan doğruya borç para sağladıkları piyasalardır. Riski sevmeyen bazı yatırımcılar için, tahvile yatırım çekici olabilir. İşletmeler açısından ise, tahvil ihraç etmek tercih edilebilir. Çünkü tahvil maliyeti, hisse senedi maliyetine göre daha düşüktür. Bu nedenle, işletmenin ortalama sermaye maliyeti de düşer. Türkiye’de tahvil piyasalarının işleyişi […]

03. Uluslararası Organizasyonlar Google

[Audio clip: view full post to listen] Globalleşme ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler sadece günlük yaşantıyı değil, uluslararası ticaretin yapısını da değiştirmiştir. Geleneksel mamul madde ticaretinin yerine üretim sürecinin farklı firmalar tarafından tamamlandığı yeni bir ticaret yapısı ortaya çıkmış, bu gelişme firmalar arasındaki rekabet yapısını da değiştirmiş, yeniden şekillendirmiştir. Böyle bir ortamda uluslararası organizasyonlara özellikle gelişmekte […]

04. Bürolarda Personelin İşe Alınması ve Eğitilmesi Google

Günümüz büroları yoğun rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler. Bu rekabet ortamında onların avantajlı konuma gelmelerini sağlayacak temel unsur, sahip oldukları insan kaynaklardır. Bu nedenle büro yöneticileri kendileri için en uygun niteliklere sahip insanları elde etmek ve onlarla birlikte çalışmak istemektedirler. Ancak bunun sağlanması pek de kolay değildir. Gerçekten doğru insanları bulup istihdam edebilmek için, insan kaynakları […]

04. Dijital Girişimler Google

[Audio clip: view full post to listen] Günümüzde teknoloji alanındaki gelişmeler çeşitli dijital girişimleri de beraberinde getirmiştir. Özellikle İnternetin çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte dünya çapındaki bilgisayarların İnternet aracılığıyla birbirine bağlanması, işletmelerin mallarını tanıtmasından satmasına, müşterilerin beğendikleri mal ve hizmetleri satın almasından rezervasyonuna, bankacılık uygulamalarından vergi uygulamalarına, ithalattan ihracata kadar tüm alanları çok önemli […]

04. Hisse Senedi Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Hisse senedi, sermaye piyasasının en eski ve en önemli araçlarından biridir. Bu ünitede, hisse senedinin türleri ve türevleri, hisse senetlerinin halka arzı, İMKB hisse senedi piyasası ve hisse senedi değerlemesi konuları üzerinde durulacaktır. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Hisse senedi nedir, Ne tür haklar sağlamaktadır? Hisse […]