Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Çevre Strateji ve İşletme Kültürü İlişkileri Google

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, işletme kültürünün oluşmasında dış çevre koşullarının büyük bir etkisi vardır. İşletme kültürü, çevrede başarıya götüren bütün unsurları bünyesinde bulundurmalıdır. Örneğin; dış çevre olağanüstü müşteri hizmetlerini zorunlu kılıyorsa, işletme kültürü iyi müşteri hizmetlerini yüreklendirici biçimde olmalıdır. Yine, eğer müşteri yüksek kaliteli mal ya da hizmet istiyorsa işletme içi kültürel değerler, […]

Çevresel Analiz ve Teşhislerin Niteliği ve Önemi Google

Çevre, işletme dışı faktörlerle ilgilidir ve işletmeye birtakım olanaklar ve fırsatlar tanıdığı gibi tehlike ve güçlüklerin de kaynağını oluşturmaktadır. Çevresel Analiz ve Baskıların Stratejik Faktörler Olarak İşletme Üzerine Etkileri İşletme dışı faktörlerden en önemli olanları; ekonomik, teknolojik ve sosyal nitelikli olan genel çevre koşullarıyla devlet ve yasalarla, pazar ve rekabetle, satıcılar ve malî kuruluşlarla ilgili […]

Çevresel Analizler İçin Kullanılan Teknikler Google

Çevreyle ilgili yararlı bilgilerden bazıları göz ya da kulağa hitap eden değişik sözel kaynaklardan elde edilirler. Bunlar, genellikle; – Bilimsel ve uygulamalı araştırma sonuçlarının açıklandığı toplantı ve konferanslar, – Radyo ve televizyon özel programları, – İşletmenin çeşitli kademelerinde görev yapan personelin, değişik çevre faktörleri hakkındaki görüş ve düşünceleri, – İşletmenin müşterilerinden, toptancı ve acentelerinden, işletmeye […]

Coğrafi Bölgelere Dayanmayan Organizasyonlar Google

Dünya ekonomisinde tüm dünya ülkelerine açık ve coğrafi kısıtlamalara dayanmayan kuruluşlar ile coğrafi kısıtlara dayanan birleşmeleri görmek mümkündür. Bu birleşmelerle, temelde ölçek ekonomileri yaratmak, ekonomik tamamlayıcılık, ekonomik güç artışı, rekabetçi firmaların oluşturulması gibi birçok üstünlük elde edilebilmektedir. Dünya ölçeğinde yaşam koşullarını iyileştirmeye, iş bulma olanaklarını artırmaya ve insan temel haklarını daha ileri düzeye götürmeye yönelik […]

Çokkültürlülüğün ve Farklılıkların Yönetimi Google

Hem yerel hem de uluslararası anlamda, uluslararası işletmeler kendilerini çok çeşitli kültürden gelen çalışanlara liderlik ederken bulur ve kadın, erkek, genç, yaşlı, zenci, beyaz, Latin, Asyalı, Arap, Hindu gibi çok geniş çeşitlilikten oluşan bir ortamda faaliyet gösterir. Çok kültürlülüğün Gelişim Aşamaları Çok kültürlülüğün ve farklılıkların etkisi, işletmenin uluslararasılaşma sürecinin aşamalarına bağlıdır. Şekil 5. 3’te gösterildiği […]

Çokuluslu İşletme Kavramı Google

Çok uluslu işletmeyi tanımlamak. Çokuluslu işletmeler ilk defa 1970’li yıllarda sözlüklere girmeye başlamıştır. 2.Dünya Savaşı’ndan sonraki dönemde ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak işletmelerin faaliyet boyutlarında ve yapılarında değişmeler ortaya çıkmıştır. Birden fazla ülkede faaliyet gösterip, giderek güçlenen işletmelerin sayısının artması ve bazı ülkelerin GSMH’sından daha fazla satış hacmine ulaşmaları, globalleşme yolunda önemli bir hareketin […]

Çokuluslu İşletmeler – Sorular Google

Biraz Daha Düşünelim 1. Çokuluslu işletmelerin globalleşmeye etkileri nelerdir? 2. Çokuluslu işletmeyi ulusal işletmeden farklı yapan özellikleri nelerdir? 3. Kesenefobi nedir? 4. Bir işletmenin çokuluslu olmasındaki ölçüler nelerdir? 5. İhracat-ithalat faaliyeti ile ülke dışına çıkmak sizce iyi bir yol mudur? 6. Lisans anlaşması işletmelere ne katkı sağlar? 7. Joint venture uygulamasını tanımlayınız. 8. Yalnız ihracat […]

Çokuluslu İşletmeler – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Aşağıda bu Ünitede incelediğimiz konularla ilgili, gerçek hayattan örnekler yer almaktadır. Örnek olayları okuyarak, bunlara ilişkin soruları yanıtlayınız. Örnek olayları dikkatlice okuyup, soruları yanıtlamanız, öğrendiklerinizin pekişmesi ve daha kalıcı olması açısından son derece önemlidir. Gillette İşletmesi Gillette İşletmesi Meksika’da halkının ancak %8’inin tıraş köpüğü kullandığını, geri kalanının su ve sabun kullandığını gördü. Daha […]

Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Uluslararası pazara girmek, işletme kârlarını arttıracaktır. Henüz keşfedilmemiş ve yeni pazarlar işletmeye büyük kar sağlayacaktır. İşletme hem ülkesinde hem de ülke dışında ürettiği malları satacağı için, kârında artış olacaktır Sıra Sizde 2 Saldırma stratejileri; uluslararası rekabet: İşletmeler pazara kendisinden sonra girecek işletmeleri rekabet açısından güç durumda bırakırlar. Ticaret […]

Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Dünya çapındaki küçük ve orta ölçekli uluslararası işletmeler, müşterileri ve tedarikçileri tarafından tanınırlar. Örneğin, Bamberger Kaliko kitap ciltlenmesinde çok ünlü bir uluslararası işletmeydi ve Almanya dışında bulunana ülkeler tarafından bilinmemekteydi. Zytec işletmesi de Bamber Kaliko işletmesi gibiydi. Zytec, elektronik donanımlar için gerekli güç kaynağını üretiyordu. Ancak Minnesota dışında bulunan hiç bir yer bu […]