Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

02. İş Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İş analizi, İnsan Kaynakları yönetimiyle ilgili faaliyetlerin neredeyse tümünün temelini oluşturur. İşgücü planlaması, uygun personelin alınması, işi yapması için gerekli eğitimin verilmesi, performansın değerlenmesi, alacağı ücretin adil biçimde belirlenmesi hep iş analizi bilgilerini gerektirir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – İş analizi sürecinde toplanan bilgiler ve kullanım alanları […]

02. İşletme Bilgi Sistemleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Bilindiği gibi, yönetim işlevleri, yöneticinin ne yapacağını ve amaçlara ulaşmak için insan, para, hammadde, makine, vb. işletme kaynaklarının nasıl yönetileceğini açıklar. İşletme kaynakları ve yönetim işlevleri arasındaki bu ilişki sistem olarak işletmeyi oluşturur. Çağdaş işletmelerdeki karmaşıklığa son vermek ve faaliyetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi amacıyla “İşletme Bilgi […]

02. İşletmelerin Özellikleri Google

[Audio clip: view full post to listen] – Gereksinmelerimizi karşılayan işletmelerin özelliklerini bilmenin yaşamınızı kolaylaştıracağını hiç düşündünüz mü? – İşletmeler hangi amaçlarla kurulurlar? – İşletmelerde ne tür işlevler gerçekleştirilir? – İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen çevre unsurları nelerdir? – Yaşamınızda önemli bir yer tutan işletmeler, hangi özellikleri ile benzerlik ve farklılıklar gösterir? GENÇ GİRİŞİMCİLER İki genç girişimci […]

02. Para Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] Para piyasaları; bireylerin işletmelerin ve hükümetlerin kısa süreli fon ihtiyaçlarını karşıladıkları ya ela fon fazlalıklarını değerlendikleri piyasalardır. Bu bölümde para piyasalarının özellikleri ve fonksiyonlarıyla, bu piyasada işlem gören finansal araçlar incelenecektir. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Para piyasalarının özellikleri, fonksiyonları ve riskleri nelerdir? – Para piyasalarında […]

02. Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletme yönetimi açısından amaçların ne olduğu tanımlanarak özellikleri belirtilmiş ve amaçların işlevlerine değinilmiştir. Yine bu ünite kapsamında işletmenin genel ve özel amaçları açıklanarak birbirlerinden farklı yönleri belirtilmiş, amaçların yapısı ve hiyerarşik durumu, İşletmenin ekonomik amaçları; ekonomik amaçların temel koşulları ve uzun dönemli ekonomik amaçlar olarak anlatılmakta, daha sonra […]

02. Uluslararası Ticaretin Ekonomik Teorisi Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası ticaret teorisi genel olarak ülkelerarası ticaretin nedenlerini ve ülkelere sağladığı yararları, dış ticarette fiyatların nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışan bir iktisat teorisi dalıdır. Son zamanlarda uluslararası ekonomik ilişkilerin serbestleşmesi uzun dünya ticaret tarihinde yeni bir döneme girdiğimizin göstergesidir. Bu nedenle uluslararası ticaretin nedenlerini anlamak, hükümetlerin uluslararası ticareti yönlendirmek […]

02. Vergi Mükelleflerinin Ödevleri ve Beyannameler Google

Vergiler bilindiği gibi bir devletin en önemli gelir kaynakları içersinde yer alır. Bu nedenle vergilerin, bir ülkede en etkin bir şekilde mükellef için en uygun şartlarda ve ölçülerde alınması gerekir. Bunun yanında da vergi mükelleflerinin vergiler karşısındaki sorumluluklarını da bilmeleri gerekir. Bu üniteyi çalıştıktan sonra, mükelleflerin çeşitli vergiler açısından genel ödevlerini, vergi sınıflamalarını, vergi mükelleflerinin […]

02. Yönetim ve Büro Yönetimi Google

Sosyal ve ekonomik yaşantımızın ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olan yönetim; başkalarına iş gördürme, başkaları aracılığıyla iş başarma ve birlikte ortak amaçlara ulaşma sürecidir. Bu süreçte planlama, örgütleme, yöneltme, koordine ve kontrol etme işlevleri yerine getirilir. İyi bir yönetimin amacı insan, para, zaman, makine, malzeme ve yer gibi eldeki kıt kaynakları en etkili ve verimli […]

03. Büronun Örgüt Yapısının Kurulması Google

Örgütleme, saptanan amaçlara ulaşmak için insan kaynaklarının, fiziksel unsurların ve bunların işlevlerinin uyumlu biçimde bir araya getirilmesi sürecidir. Bu süreç sonucunda, planlı bir şekilde oluşturulmuş, sistemli bir şekilde faaliyet gösteren örgüt yapısı kurulmuş olur. Örgüt şeması ve örgüt el kitaplarıyla ortaya konan bu yapı, başlıca işleri, görevleri, sorumlulukları, işlerin nasıl bölündüğünü, oluşturulan birimleri ve bölümleri, […]

03. Genel Çevre Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmeyi ve yakın çevresini etkileyen genel çevresel faktörler incelenmektedir. Uluslararası çevre ve dış ülkelerle ilişkiler, sosyokültürel çevre, ekolojik sorumluluk ve düzenlemeler, teknolojik değişmeler, dinsel ve ahlaksal baskılardan oluşan bu unsurlar ve işletme üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Üniteyi dikkatlice okuyunuz. Gümrük birliği, kadının çalışma hayatında daha fazla yer almaya başlaması, […]