Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Bilgisayarın Yapısı Google

Bilgi teknolojisi ürünlerinden biri olan bilgisayarın yapısını açıklayabilmek Bilgisayarlar tarihsel süreç içersinde ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar temel yapılarında daha doğrusu bilgisayarı oluşturan temel bileşenlerinde kavramsal olarak bir değişiklik yoktur. Bir bilgisayarın iki temel bileşeni vardır. Bunlardan birincisi donanım (hardware) diğeri ise yazılımdır (software). Donanım Yapısı Bilgisayarın donanım yapısının da 3 temel bileşeni vardır. Bunlar; […]

Bina İçi Yerleşim İlkeleri Google

Binanın yeri seçildikten sonra, bina içine hangi alanların ayrılacağı ve bu alanlara nasıl yerleşileceği planlanır. Bir büro binasında genellikle üst düzey yöneticiler için çalışma alanlarının; genel ve özel bürolar için alanların; toplantı ve konferans salonlarının; resepsiyon (danışma) alanının; dosyalama ve arşivleme alanının; yemekhane, kafeterya ve dinlenme alanlarının; ana bilgisayarlar (server) için alanların; programlama ve tasarım […]

Bir Bilgi Sistemi Olarak Muhasebe Google

Bir bilgi sistemi olarak muhasebeyi açıklamak. Bir işletmenin finansal nitelikli işlemlerinin kaydedilmesi ve raporlanması işini muhasebe yapar. Bu bakımdan muhasebe, finansal bilgileri üreten ve bilgi kullanıcılarına raporlayan bir bilgi sistemidir. Bunun için muhasebe bilgi sistemi, bilgiyi üretme ve raporlama amacına yönelik ve birbirleriyle bağlantılı olan şu dört öğeden oluşur: 1) Personel 2) Belgeler, defterler, mizanlar, […]

Bir Ücret Sisteminin Kurulması Google

Mevcut sistemin gözden geçirilmesi veya yeniden yapılandırılması ihtiyacının ortaya çıkmasından sonra, genellikle üst yönetim bir an önce yeni sistemin tasarlanması ve uygulanmaya konması için insan kaynakları bölümünün harekete geçmesini ister. Bunun için öncelikle doğru ve oturmuş bir organizasyon yapısına ihtiyaç vardır. Çünkü rollerin veya işlerin tam olarak tanımlanmadığı veya iç içe girdiği şirketlerde, ücret sistemini […]

Bireysel Açıdan Kariyer Yönetimi Google

Kariyer yönetiminde bireyin sorumlulukları ve faaliyetleri, “bireysel kariyer yönetimi” nin konusunu oluşturur. Ancak firmaların da bireysel kariyer yönetimi konusunu iyi algılamaları, çalışanların beklentilerini daha iyi anlamaları açısından önem taşır. Çünkü yanlış yönlendirilmiş bir kariyer, bireyin kendisini değerlendirmede eksiklik ve gerçekçi olmayan terfi beklentileri, hem yeni hem de eski çalışanların işten ayrılmalarına neden olabilir. Bireysel kariyer […]

Bireysel Emeklilik Sistemi Google

Bireysel emeklilik şirketlerinde biriken fonlar uzun vadeli nitelikleri nedeniyle ekonomiye istikrar kazandırmakta, sermaye piyasalarında yatırım enstrümanları ve türevlerinin çeşitlenmesine yol açmakta, sürekli izlenebilen verimli yatırımlara yönelmek suretiyle ülke ekonomisinin gelişmesine de olanak sağlamaktadır. OECD kaynaklarına göre şu anda dünya üzerinde 80 milyon kişinin bireysel emeklilik he sabi bulunmaktadır. Bireysel emeklilik birçok ülkede çok büyük ve […]

Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar Google

Avrupa Birliği Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu, Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Toplulukları ve nihayet Avrupa Topluluğu olarak isimlendirilen süreç, 1950 yılında iki dünya savaşının yıkıntıları arasından sıyrılmayı amaçlar biçimde ilk adımını atmıştır. Robert Schuman ve Jean Monnet imzalı planın bildirisinde amaç; Fransız ve Alman demir ve çelik üretimini üstün yetkilerle donatılmış olarak bir kurumun denetimine […]

Borç Amortismanı (Borç İtfası, Borç Geri Ödemesi) Google

Anüitelerin en çok uygulama alanlarından biri de borç amortismanıdır. Genellikle uzun vadeli borçların amortismanında eşit taksitler, eşit devre araları ve borcun vadesi boyunca sabit kalan faizler söz konusudur. Borcun eşit taksitlerle ödenmesinde eşit taksitler, anüite formüllerinden faydalanılarak hesaplanabilir. Uzun vadeli borçların taksitlerle ödenmesinde taksitler hem anaparadan ödemeleri hem de faizleri kapsar. Çünkü uzun vadeli borçlarda […]

Boston Danışma Grubunun Portföy Analizi Google

Portföy Matrisinin Kurulması Çok ürünlü ya da yatırımlarını çeşitlendirmiş şirketler için stratejik plânlamanın oldukça karmaşık olduğuna değinen Boston Danışma Grubu (BDG) uzmanları, ürünleri stratejik nitelikteki iş birimlerine (SİB) bölerek her birimin bağımsız bir kâr merkezi haline getirilmesini savunmaktadırlar. Bu birimleri ayrı ayrı değerlendirerek yapılan stratejiler, işletmenin bütünü için bir plân oluşturacaktır. Yatırımlarını çeşitlendirmiş bir işletmenin […]

Büro Binasının Yerinin Seçilmesi Google

Konumuz kapsamındaki bürolar, üretim, finans ve hizmet işletmelerine ait bürolardır. Finans ve hizmet işletmelerinin tamamına yakını büro olarak düşünülürse, bu tür işletmelerin üretim bölümleri (fabrikaları) ile bürolarının ayrı yerlerde olması söz konusu olmaz. Ancak şube büroları kurabilirler. Üretim işletmelerinde ise, durum farklıdır. Günümüz teknolojik koşulları fabrika ile idari merkez arasındaki iletişim sorununa çözüm bulduğu için […]