Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Bilgi Sistemlerinin Yarattığı Fırsatlar ve Tehlikeler Google

Bilgi sistemlerinin yarattığı fırsatlar ve tehlikeleri saptayabilmek Bilgi sistemleri işletmeler için birçok fırsatlar yarattığı gibi aynı zamanda yöneticiler için sorun ve tehlikeler de yaratmaktadır. İşletmeler bilgi teknolojisini kullanırken rekabetçi, etkili ve aynı zamanda dijital girişimciliğe olanak tanımalıdır. Birçok işletme için dijital bir işletme yaratmak ve avantajlarından yararlanmak uzun ve zor bir yolculuktur. Yoğun bilgi teknolojisi […]

Bilgi Teknolojileri Google

Bilgi teknolojisinin önemini açıklayabilmek İşletmeler üretim/hizmet üretebilmeleri için kaynaklara sahip olmaları gerekmektedir. Bu kaynaklar, tarihsel süreç içinde değişikliğe uğramışlardır. Genel olarak hangi alanda faaliyet gösterirlerse göstersinler işletmelerin 4 temel kaynağı bulunmaktadır. Bunlar, işgücü, para, makine ve hammadde. Kısaca bunlara 4 M denmektedir. M harfi bu kavramlarının İngilizce karşılıklarından gelmektedir. (Man, Money, Machine, Material). İşletmeler bu […]

Bilgi Teknolojileri ve Politikası – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı 1. Genel olarak bilgisayarlara standart giriş çıkış birimleri kullanılır. Giriş birimleri olarak klavye, disket, disk, CD-ROM, çıkış birimleri ise ekran, yazıcı, disket ve disk olmaktadır. Ama gelişmiş bilgisayar sistemlerinde bu standart giriş çıkış birimleri özel amaçlı başka giriş çıkış birimleri de ilave edilebilir. Örneğin bir sayısal kamera veya bir çizici gibi. […]

Bilgi Teknolojileri ve Politikası – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden 10 yıl sonra bak neler olacak Teknoloji öylesine hızlı gelişiyor ki, analistler bugünden 10 yıl sonra kullanılacak olan ürün ve sistemleri konuşmaya başladılar bile. Uzmanların, gelecekte ön plana çıkmasını bekledikleri ürünlerin ortak özellikleri, günümüzde kullanılan pek çok uygulamanın tek bir cihazda toplanıyor olması. Analistlere göre, 2013’te kullanılması beklenen teknolojilerden bazıları şöyle: LCD ekranı, […]

Bilgi Toplama Aşamasında Kullanılan Yöntemler Google

İş analizi için gerekli bilgiler, iş analistleri tarafından gözlem, görüşme, anket gibi yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılarak elde edilir. Bu yollarla edinilen işle ilgili bilgiler, iş analisti tarafından işletmedeki işlerin tek tek analizinde kullanılır. Gözlem Gözlem, iş analistinin personeli işini yaparken müdahalede bulunmadan izleyip, gördüklerini kaydetmesi şeklinde uygulanır. Bu yolla sağlanacak bilgiler, gözlem süresince […]

Bilginin Doğruluğu ve Güvenilirliği Google

Bilginin doğruluk ve güvenilirliği kavramlarını betimlemek. Bilgi kullanıcılarının alacakları kararın isabetliliği, bilginin doğruluk ve güvenilirliğine bağlıdır. Bilginin doğruluk ve güvenilirliğini sağlama görevi işletme yönetiminin görevidir. Bunun için üst yönetim işletmesinde finansal işlemlerin yapılışı ile bu işlemlerin kaydedilmesi ve raporlanmasının kendisinin belirlediği şekilde yapılabilmesinin önlemlerini alır. Bu önlemler bütününe iç kontrol sistemi denir. Bir işletmede iç […]

Bilginin İşlenmesi Google

Verilerin bilgi haline gelmesini sağlayan işlemler dizisine “bilgi işleme” denilmektedir. Bilgi işleme işletme bilgi sistemlerinin temelini oluşturur. Bilgi sistemlerinin temel işlevi, işletme yönetimine ve diğer ilgili kişilere, gerekli bilgileri üretmektir. Bilgi işleme, bir süreç olarak; kaydetme, sınama, sınıflandırma, sıralama ya da düzenleme, özetleme, matematiksel ya da mantıksal hesaplama, saklama, erişim, çoğaltma ve iletme aşamalarından oluşur. […]

Bilgisayar Ağları Google

Bilgisayarların birbirleri ile nasıl bağlandıklarını açıklayabilmek Yeryüzünde yaşadığımız her dakika, her saniyede milyarlarca Byte’lık yeni bilgiler üretilmekte/türetilmektedir. Bizlerin yeni üretilen veya türetilen bu kadar yığın miktardaki bilgilerin hepsi ile baş etmemiz olanaksızdır. Milyarlarca Byte’ın bu bilginin kullanıcılara iletilmesinde en önemli araçlardan bir tanesi bilgisayar ağlarıdır. Bilgisayar ağlarının kendi içinde farklı yapıları vardır. Bunları inceleyelim. Topolojilerine […]

Bilgisayar Ortamında Arşivleme Google

Günümüzde çoğu işletmede arşivleme bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Böylece daha etkili bir bilgi ve iletişim sisteminin kurulması mümkün olabilmektedir. Bilgisayarlı arşivleme sistemlerine veri girişi elektronik ortamda yapılır. Veri girişi için klavye, disket, CD, fare, faks, telefon, tarayıcı, e-posta, bilgisayar ağları, video kamera, fotoğraf makinesi, ses, el yazısı ve optik karakter tanıma sistemleri vb. leri kullanılabilmektedir. Elektronik […]

Bilgisayar Türleri Google

Bilgisayarları sınıflandırabilmek Bilgisayarları türleri olarak açıklamaya çalışacağız bu konuya pek çok farklı açılardan yaklaşılabilir. Bilgisayar türleri olarak çeşitli ayrımlar yapılabilir. Bizde bu ayrımları sizlerle paylaşacağız. Büyüklüklerine Göre Büyüklük kavramı oldukça göreceli bir kavramdır. Ancak, genel olarak, bilgisayarlarda kullanıldığında büyük bilgisayarlar ile ana bilgisayarlar küçük bilgisayarlar ile kişisel bilgisayarlar ve işistasyonları anlatılmak istenmektedir. Bilgisayarların ortaya çıkıp […]